Hopp til innhold

Krever full stans av Norges største vindkraftutbygging

14 organisasjoner ber om at regjeringen stopper utbyggingen på Øyfjellet, som følge av Fosen-dommen.

Gravemaskiner på Øyfjellet vindkraftanlegg.
Foto: OLE HENRIK KAPPFJELL

En historisk dom ble avsagt av Norges Høyesterett for knapt to måneder siden. En enstemmig dom sier at Norge har brutt folkeretten med vindkraftanleggene på Fosen.

Flere har sagt at dette kommer til å ha ringvirkninger.

Nå går 14 organisasjoner sammen og krever at vindkraftutbygging på Øyfjellet i Vefsn i Helgeland skal stoppes og rives.

De mener det er likhetstrekk mellom Fosen saken og saken med Øyfjellet vindkraftverk.

– Situasjonen er ganske parallell på Øyfjellet. Da kan man like godt ta den avgjørelsen med en gang. Istedenfor å vente måneder og år før saken ferdigbehandles i rettssystemet, sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge.

Eivind Salen

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge. – Det nytter ikke å bygge anlegget ferdig også tro at du får tilgivelse, sier leder i Motvind Norge. 

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Øyfjellet er landets største vindkraftutbygging. Det pågår en betent konflikt i området. På den ene siden står det svenskeide selskapet Eolus Vind. På den andre siden reineierne i Jillien-Njaarke reinbeitedistrikt.

Kritisk for sørsamisk kultur

I et brev til regjeringen skriver organisasjonene og Naturvernere:

«Områdene har blitt brukt i generasjon etter generasjon og er en forutsetning for fremtidig reindrift i Jillen-Njarke reinbeitedistrikt. Dette er kritisk for sørsamisk kultur i området, og helt parallelt med situasjonen på Fosen.»

Andre likheter som de trekker frem er at er at anlegget er bygget før avtaler og planer er fullført.

De mener at reindriftas forslag om forbedringer og tilpasninger er ignorert underveis i prosessen.

Vil behandle dette grundig

Arvid Samland i Olje- og energidepartementet, skriver i en e-post at de vil behandle dette brevet på en ordentlig måte før de kommer med et utdypende svar til NRK.

Arvid Samland OED kommunikasjonsjef

Olje- og energidepartementets kommunikasjonssjef Arvid Samland.

Foto: Pressebilde

Her er hele brevet:

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK