Hopp til innhold

Krever full stans av Norges største vindkraftutbygging

14 organisasjoner ber om at regjeringen stopper utbyggingen på Øyfjellet, som følge av Fosen-dommen.

Gravemaskiner på Øyfjellet vindkraftanlegg.
Foto: OLE HENRIK KAPPFJELL

En historisk dom ble avsagt av Norges Høyesterett for knapt to måneder siden. En enstemmig dom sier at Norge har brutt folkeretten med vindkraftanleggene på Fosen.

Flere har sagt at dette kommer til å ha ringvirkninger.

Nå går 14 organisasjoner sammen og krever at vindkraftutbygging på Øyfjellet i Vefsn i Helgeland skal stoppes og rives.

De mener det er likhetstrekk mellom Fosen saken og saken med Øyfjellet vindkraftverk.

– Situasjonen er ganske parallell på Øyfjellet. Da kan man like godt ta den avgjørelsen med en gang. Istedenfor å vente måneder og år før saken ferdigbehandles i rettssystemet, sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge.

Eivind Salen

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge. – Det nytter ikke å bygge anlegget ferdig også tro at du får tilgivelse, sier leder i Motvind Norge. 

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Øyfjellet er landets største vindkraftutbygging. Det pågår en betent konflikt i området. På den ene siden står det svenskeide selskapet Eolus Vind. På den andre siden reineierne i Jillien-Njaarke reinbeitedistrikt.

Kritisk for sørsamisk kultur

I et brev til regjeringen skriver organisasjonene og Naturvernere:

«Områdene har blitt brukt i generasjon etter generasjon og er en forutsetning for fremtidig reindrift i Jillen-Njarke reinbeitedistrikt. Dette er kritisk for sørsamisk kultur i området, og helt parallelt med situasjonen på Fosen.»

Andre likheter som de trekker frem er at er at anlegget er bygget før avtaler og planer er fullført.

De mener at reindriftas forslag om forbedringer og tilpasninger er ignorert underveis i prosessen.

Vil behandle dette grundig

Arvid Samland i Olje- og energidepartementet, skriver i en e-post at de vil behandle dette brevet på en ordentlig måte før de kommer med et utdypende svar til NRK.

Arvid Samland OED kommunikasjonsjef

Olje- og energidepartementets kommunikasjonssjef Arvid Samland.

Foto: Pressebilde

Her er hele brevet:

Korte nyheter

 • Avlyser elektrifiseringen av Melkøya

  Finnmarks stortingsrepresentant for senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, vil avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Han mener regjeringens forutsetninger for elektrifiseringen ikke vil bli oppnådd.

  – Vi som kjenner Finnmark ser at en så stor kraftutbygging ikke kommer til å skje innen 2030. Derfor er det bare å avlyse elektrifiseringen av Melkøya og slå fast at gasskraftverket står, sier han.

  Han sier at Norge må sikre forsyningssikkerheten gjennom det nasjonale kraftsystem før Melkøya kan elektrifiseres.

  – Massiv utbygging av vindkraft er ikke veien å gå. Det vil ødelegge for viktige næringer i Finnmark.

  Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK
 • Dáiddárságastallan «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» čájáhusa oktavuođas

  Nationálamusea bovde dáiddárságastallamii Britta Marakatt-Labbain, su čájáhusa «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» kataloga almmuheapmái ja panelaságastallamii girječálliiguin.

  Doaluin galgaba dáiddár Britta Marakatt-Labba ja kuráhtor Anne Sommerin Simonnæs ságastallat. Prográmmas lea maid panelaságastallan girječálliiguin, mii jođihuvvo Susanne Hættain.

  Doalut leat Nationálamuseas maŋŋebárgga, geassemánu 18. beaivvi, dii. 17:00 – 19:00.

  Britta Marakatt-Labba
 • Julevsáme hållamsyntiesa almoduvvá

  Boahtte dijstagá rájes máhttá dáhtámasjijnna julevsámegielav ságastit, gå hållamsyntiesa almoduvvá.

  Giellabielljekonferánsa åvddåla guossit Divvun Stoarmo sáme guovdátjav Bådådjon almodittjat julevsáme hållamsyntiesav gålmåjn dahkojienajn, ja aj almodittjat ådå versjåvnåv nuorttasáme hållamsyntiesas.

  Almodimev dåhkki aj strijma baktu tjuovvot.

  – Dálla gå dáhtámasjijnna aj sámástahtjá, de sáme giela duodaj lávkkiji hållamteknologijjalasj ájggáj. Dát buktá vejulasjvuodajt sámegielajt anátjit ådå aktijvuodajn. Almodimen vuosedip gåktu dájt dahkojienajt máhttá adnuj válldet, masi li ávkálattja ja gåktu lip dajt dahkam, tjállá Divvun almodime birra.

  Tjaktjaj almot Divvun aj oarjjelsáme hållamsyntiesav.

  Almodibme l Stoarmo Girjálasjvuodahuodnahin dijstagá biehtsemáno 25. biejve kloahkka 10.00.

  Rettskrivningsverktøyet som gjør det enklere å skrive samisk
  Foto: Mette Ballovara / NRK