Hopp til innhold

Reindrifta vant ikke frem – utbyggingen på Øyfjellet får fortsette

Borgarting lagmannsrett avviste anken fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Anleggsarbeid ved Øyfjellet

NORGES STØRSTE: Norges største vindkraftanlegg bygges på Øyfjellet i Mosjøen i Nordland. Anlegget skal etter planen stå klart i 2022.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Det var i fjor at reineierne gikk til sak mot Eolus Vind og Øyfjellet Vind.

De krever midlertidig stans i utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk i Nordland.

Dette for å sikre at reindriftsområder ikke rekker å ødelegges av utbyggingen, mens de venter på svar fra regjeringen på klage om at utbyggingen er i strid med grunnloven.

Svaret fra domstolene er ikke bare et sviende nederlag for reinbeitedistriktet, de sitter også igjen med en regning på om lag 2 millioner kroner, skriver Ságat.

Lagmannsretten mener at den økonomiske ulempen utbygger påføres ved at anleggsarbeidet stanses midlertidig, er mye større enn ulempene som reindrifta påføres av utbyggingen.

Milliontap

Utbygger Øyfjellet Wind AS har frister som må overholdes i henhold til konsesjonen. De har også inngått avtale med smelteverk i Mosjøen.

Hvis disse ikke overholdes risikerer utbygger milliontap, påpeker lagmannsretten.

Retten slår også fast at området rundt Øyfjellet ikke er det mest sentrale av vinterbeitene til reindrifta.

Sint og oppgitt

Reineier Ole Henrik Kappfjell i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt tilbakeviser lagmannsrettens påstander.

Ole Henrik Kappfjell

OPPRØRT: Reineier Ole Henrik Kappfjell synes han snakker for døve ører når han forklarer reindriftas forvaltning av sine tradisjonelle flytteveier og beiteområder.

Foto: Liv Inger Somby

Landområder som andre tror står ubrukt, er der for å kunne veksle mellom flere områder når det er behov for det.

– Man kan ikke overbeite et område, og la et annet stå ubrukt, påpeker han.

Han er oppgitt over stor mangel på kunnskap om reindriftsnæringen.

– Det opprører meg at man i 2021 ikke har kommet særlig mye lenger for å trygge samiske bruksområder, slik de var for 100 eller 200 år siden. Jeg er skuffet og forbannet, sier Kappfjell.

– Fornøyd

Det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus Vind har fått konsesjon til å bygge 72 vindturbiner på Øyfjellet.

Johan Hammarqvist

FORNØYD: kommunikasjonssjef for Eolus Vind AB, Johan Hammarqvist er fornøyd med kjennelsen fra lagmannsretten.

Foto: Johan Funke / Eolus Vind AB

De er fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.

– I og med at vi fikk medhold i den forrige kjennelsen, forventet vi dette resultatet også i lagmannsretten. Prosjektet har stor betydning lokalt og det har vært en lang demokratisk prosess, sier kommunikasjonssjef for Eolus Vind AB, Johan Hammarqvist.

Han forstår likevel reindriftas frustrasjon.

– Fra prosjektets side har vi stor respekt for reindriftas betydning. Vi er overbevist om at det er mulig å oppnå sameksistens mellom reindrift og produksjon av fornybar energi, sier han.

Flere runder i retten

Reindrifta har fire uker på seg til å anke kjennelsen til Høyesterett.

Advokat Pål Gudesen

FLERE RUNDER I RETTEN: Reindriftas advokat Pål Gudesen forventer at Olje- og energidepartementet snart svarer på klagen fra reindrifta.

Foto: Dalan advokatfirma

– Dette skal vi tenke litt på før vi bestemmer oss, sier reindriftas advokat, Pål Gudesen.

Lagmannsretten kritiserer reindrifta for at de ennå ikke har opplyst om når søksmålet skal reises.

Der bommer de med kritikken, mener Gudesen.

– Vi har jo for over et år siden klaget inn gyldigheten av konsesjonen til departementet. Vi venter på resultater fra den, og må forholde oss til et svar på et eller annet tidspunkt. Saken vil uansett være gjenstand for en gyldighetsprøve for domstolene. Dette er ikke over enda, sier han.

Spent på Fosen-dom

Kappfjell følger også spent med på om reineiere i Trøndelag når frem overfor Høyesterett i sin kamp for å stanse vindkraftutbygging på Fosenhalvøya.

En seier til reindrifta i denne saken kan påvirke utbyggingen på Øyfjellet, tror han.

– Jeg har fortsatt et håp om at samene på Fosen kan vinne frem i Høyesterett. Det er det eneste jeg tror kan snu denne motgangen, sier han.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

REINENS FLYTTELEI: Tusenvis av rein flyttes årlig til sommerbeite og tilbake igjen til vinterbeite gjennom området der det nå bygges vindkraftverk på Øyfjellet. Våren 2020 var utbygger og reindrifta sterkt uenige om hvor lang anleggsstansen bør være når flyttingen pågår.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Korte nyheter

 • Meahccebuollin várra stuorra osiin Davvi-Norggas

  Les på norsk:

  Sotnabeaivvi rájes lea báikkálaš várra suoidne- ja daŋasbuollimii Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Meteorologalaš instituhtta sádde danne fiskes várrehusa.

  Goike guovlluin sáhttá šaddogeardi álkit buollát, danne ferte leat várrugas dolain. Dán ávžžuhit meteorologat.

  Várrehus gusto dassážii go arvá doarvái.

  Farevarsel 20. juli
  Foto: Meteorologene
 • Fortsatt utfordringer på noen apoteker etter globalt IT-kaos

  Noen apoteker sliter ennå med ettervirkninger av det massive IT-kaoset som oppsto fredag.

  Blant norske apoteker gikk IT-skandalen spesielt ut over apotekkjeden Apotek 1. Fredag måtte de stenge alle sine filialer, men de kom etter hvert opp igjen i drift.

  – De fleste Apotek1 apotek har tjenester som normalt, og for de apotekene der det fremdeles er utfordringer har Apotek 1 satt inn nødvendige tiltak for å sikre tilgang til medisiner, opplyser enhetsleder Kristine Romøren i Direktoratet for medisinske produkter til NTB lørdag formiddag.

  A sign notifies customers of a temporary closure due to IT issues at a Liquorland store in Canberra

  Alvorlige dataproblemer rammet hele verden: «Historiens største IT-kollaps»

  Alvorlige dataproblemer rammet systemer over hele verden fredag. Crowdstrike sier nå at problemet er løst.