Hopp til innhold

Omstridte vindkraftanlegg blir stående inntil videre

Olje- og energiministeren sier det vil ta tid for å finne ut om de to vindkraftverkene på Fosen må rives.

Reinsdyr på Storheia, Fosen

OMSTRIDT: Vindkraftanleggene som ble bygget på Storheia i Fosen, krenket samers rettigheter til å drive med reindrift. Det slo Høyesterett fast i oktober.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er nødvendig med en grundig saksbehandling for å finne ut hvordan dommen bør følges opp, sier Marte Mjøs Persen til NTB.

Vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag var i strid med urfolks rettigheter, konkluderte Høyesterett med i oktober.

Mange har tatt til orde for at vindkraftanleggene burde rives. Men den slutningen tar ikke Persen helt ennå.

Vil ta tid

I et brev statsråden har sendt til partene i saken, sier hun at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverkene kan bli stående eller ikke.

Perser sier også til NTB at dommen i Høyesterett ikke sa noe om vindkraftanleggene burde fjernes.

– Det er flere som har tatt til orde for at vindkraftverkene umiddelbart bør stanses og rives. Men selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsen som er gitt, er ugyldig, så har ikke Høyesterett tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene på Fosen.

Marte Mjøs Persen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke

Kan bli avbøtende tiltak

Departementet vil nå sette i gang et arbeid for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om hvordan vindkraftverk påvirker reindriften.

Persen viser til at Høyesterett i sin dom legger til grunn at vindkraftverkene uten avbøtende tiltak på sikt vil føre til at reintallet på Fosen må reduseres så mye at det vil være i strid med samenes rett til kulturutøvelse.

Et sentralt spørsmål i regjeringens utredning blir derfor om det kan finnes slike avbøtende tiltak.

– Men det betyr ikke at departementet har tatt stilling til om vindkraftverkene kan bli stående helt eller delvis, sier Persen.

– Vil dere prøve å redde vindkraftverkene?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Det som er viktig for meg nå, er å finne løsninger som sikrer samenes folkerettslige vern, sier Persen til NTB.