Hopp til innhold

I dette området kommer 75 vindmøller: – Kan ikke drive reindrift mellom vindturbiner

Hvert år flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene på Helgeland. Men nå skal det bygges 75 vindturbiner midt i flytteveiene. – Blir vindparken en realitet, er det kroken på døra for reindriften, konkluderer ny rapport.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

75 VINDTURBINER: Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene gjennom området hvor det nå skal bygges vindmøller. I framtiden kan disse dyrene bli fraktet med bil eller båt.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Reindriftsnæringa, miljøvernere, lokale turlag og turistforeninger protesterte, men til ingen nytte.

I 2016 ga NVE det svenske vindkraftselskapet Eolus Vind konsesjon til å bygge 109 vindturbiner til en prislapp på 4,5 milliarder kroner i Øyfjell-området i Vefsn.

Det cirka 55 kvadratkilometer store området ligger midt i reindriftsområdet til Torstein Appfjell og kollegene hans.

Torstein Appfjell.

Torstein Appfjell som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt får et av Norges største vindkraftanlegg midt i reindriftsområdet sitt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Appfjell er også leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Han sier dette vil gjøre at de ikke lenger kommer til vinterbeitet. Dette fordi det ligger nordvest for det planlagte området og stenger for flyttleien de bruker for å ta reinen dit.

– Å greie å opprettholde flyttleien med alle vindturbinene kommer ikke til å gå. Ei stenging vil være katastrofal for oss. Vi er avhengige av å kunne flytte reinen når vi må, sier han.

– Har ikke noe alternativ

Når vindkraftverket står ferdig må den 12 kilometer lange flyttleien som brukes for å flytte reinflokkene mellom vinterbeitene til sommerbeitene ved kysten, stenges. Det ser Appfjell mørkt på.

– Det finnes per i dag ikke noe reelt alternativ til flyttleien. Å tro at vi skal flytte rein mellom 75 og 100 vindturbiner er helt utelukket. Jeg tror ikke det lar seg gjøre i praksis i det hele tatt.

Denne uka ble rapporten om konsekvensene vindparken vil få for reindriftsnæringa lagt fram på et folkemøte i Mosjøen.

En av hovedkonklusjonene er at dersom man ikke klarer å opprettholde flytteveiene, vil reinnæringa i området miste tilgangen til sommerbeitene på kysten.

– Det betyr kroken på døra for reindriften i dette området. De vil miste livsgrunnlaget sitt. Det er en svært alvorlig konklusjon, sier advokat Pål Gudesen.

Advokat Pål Gudesen

– Rapporten konkluderer med at et vindkraftverk vil være svært alvorlig for reinbeitedistriktet, sier advokat Pål Gudesen.

Foto: Dalan advokatfirma

– Vil flytte reinen på bil eller båt

Selv om konsesjonen er gitt, er det ikke fritt fram å starte utbygging. Utbyggeren må legge fram en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan), som skal godkjennes av NVE.

Her må det presenteres såkalte avbøtende tiltak for dem som blir skadelidende av inngrepene i naturen.

Eolus har kommet med en rekke forslag for å komme reineierne i møte.

Blant annet foreslår de at flyttingen fortsatt skal gjennom vindkraftanlegget. På lastebil. En annen løsning er at reinen kan flyttes mellom beitene med ferge.

Kan ende i retten

 Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Det er en skog av turbiner her, m

Øyfjellet vindpark vil inneholde så mange som 75 vindturbiner.

Foto: Nordconsult

Reineierne har vendt tommelen ned for forslaget som skal sikre adkomst til vinterbeitene i nordvest, og konflikten er nå svært betent, ifølge Gudesen.

Ifølge advokaten vil det heller ikke hjelpe med økonomisk kompensasjon. Årsaken er at det er stor knapphet på vinterbeiter i distriktet.

– Dersom reineierne mister tilgangen på et viktig vinterbeiteområde, vil det ikke være nok beiter til at man klarer å opprettholde en forsvarlig flokk. Derfor vil de kjempe så lenge det er mulig, og eventuelt prøve saken for rettsapparatet.

Dronningen åpnet Norges lengste steintrapp

Dronningen med sherpaer på Helgelandstrappa som går opp til Øyfjellet i Vefsn

TRAPP OPP TIL ØYFJELLET: Interessen for fjellturisme i Vefsn er økende, ifølge Brurskanken turlag. I juli åpnet dronning Sonja Helgelandstrappa, som er bygd av sherpaer. 

Foto: Gisle Forland / NRK

Det 818 meter Øyfjellet i Mosjøen er et populært turmål med flere besøkende årlig. Nylig åpnet dronning Sonja det som blir Norges lengste sherpatrapp når den står ferdig til neste år.

Håpet er at flere turister skal finne veien til Mosjøen – som markedsfører seg som byen midt i Norge.

Det lokale turlaget frykter at vindkraftverket vil ødelegge.

Både for turister og byens befolkning som ønsker å ferdes i urørt natur.

Med sykkel på Øyfjellet i Mosjøen

Utsikten fra Øyfjellet og ned til Mosjøen er spektakulær.

Foto: Gaute Fjellseth

– For oss ser det ut som at våre lokalpolitikere kun fokuserer på å skape kortsiktige inntekter til kommunen, uten å tenke på de verdier som ligger i naturen rundt oss, sier Anne Krutnes i DNT Brurskanken turlag.

Hun framhever at Øyfjellet og Vesterfjellan er svært bynært og relativt enkelt å ta seg til.

– Spesielt etter at Helgelandstrappa åpnet og vi fikk zipline, via ferrata og guidede turer. Et inngrep som dette vil være svært negativt for både turisme og lokalbefolkningen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har prøvd seg ned ziplinen i Mosjøen, som Krutnes trekker frem.

Utbygger klar til å bygge

Her kommer vindmøllene på Øyfjellet

Her skal de 75 vindturbinene bygges i Vesterfjellene i Vefsn. Trolig får de en høyde på 200 meter fra bakken til rotorspiss, ifølge utbyggeren Eolus.

Foto: Eolus

Tre år etter at konsesjonen ble gitt er antall vindturbiner redusert til 75. Planene om å bygge vindmøller som skulle være synlig fra Mosjøen er droppet.

Nå er det opp til NVE å vurdere om de kan godkjenne den såkalte MTA-planen. Avgjørelsen er ventet i løpet av høsten, og kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Byggprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Øyfjellet vindpark er helt sikker på at avgjørelsen kommer til å bli påklaget.

– Det er derfor usikkert nå vi kan stikke spaden i jorda. Det vi håper på er at vi kan starte opp mens klagen behandles.

Og det haster, ifølge Rosvold. Fra neste år står hjørnesteinsbedriften Alcoa uten strømavtale. Aluminiumsverket, som produserer metall til lokkene på nær halvparten av øl- og brusboksene i Europa, har flere hundre ansatte.

– Vindkraften vil være med på å trygge viktige arbeidsplasser i Vefsn, sier han.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Reindriftsnæringa mener vindkraftverket vil føre til at området blir tapt for alltid som reinbeiteland. – Det vil ikke gå an å drive reindrift midt iblant vindturbiner, mener de.

Foto: Ole Henrik Kappfjell