Hopp til innhold
Netthets
Foto: AP/Skjermdump/Politiet

Hets og hatefulle ytringer

Oppsummert

Sosiale medier og kommentarfelt er for ofte preget av hatprat og hets. Ytringene er i mange tilfeller straffbare, men blir ikke alltid anmeldt. Regjeringen har åpnet en nettportal mot hatefulle ytringer, hatytringer.no.

 • SSB: Halvparten av befolkningen har observert netthets

  47 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år sier de har støtt på krenkende meldinger på nettet de siste tre månedene. Meldingene er rettet mot menneskegrupper eller enkeltpersoner, ifølge SSB. Om lag seks av ti mellom 16 og 24 år sier de har opplevd at noen ble krenket av fiendtlige eller nedverdigende meldinger på nettet.

  Personer med politiske meninger er mest utsatt for netthets. Deretter kommer etnisk opprinnelse. Andre årsaker er seksuell orientering, religion eller tro.

 • Sámi nuoraid dáistaleapmi čuohcá dearvvasvuhtii

  Les på norsk: Unge samers kamp påvirker helsa

  –Sámi nuorat leat erenoamáš duostilat ja čeahpit sihke sámi áššiid ovddidit ja iežas dili birra muitalit. Seammás vásihit vaši ja dovdet ahte guddet stuorra noađi. Mii dáhtošeimmet guorahallat ja dutkat mo dát čuohcá sámi nuoraid dearvvasvuhtii, lohká Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáža jođiheaddji Ann Ragnhild Broderstad.

  Noereh jođiheaddji Emilie Biti-Jessen logai arabuš dán vahku ahte sámi nuorat guddet lossa noađi. Sii gártet leat ealli leksikuvnnat go lea menddo uhccán diehtu stuorraservodagas sámiid birra, sii vásihit vaši, ja sii dáistalit ahte ráđđehus čuovvola alimusriekteduomu Fovsenáššis.

  Arendalvahkus lei álbmotdearvvasvuohta fáddán gos Broderstad muitalii man váilevaš dieđut leat sámi álbmoga dearvvasvuođa hárrái. Nášunála registariin ii leat vejolaš gávdnat dieđuid go ii registrerejuvvo dohko ahte makkár etnisitehta lea.

  Sámi dearvvasvuođaguovddáš lea ea.ea. danin čađahit stuorát dearvvasvuođaguorahallamiid. Vuosttaš čađahuvvui 20 jagi dassái, ja dán čavčča álggahit goalmmát guorahallama.

  Ollesolbmuid guorahallagohtet čakčat

  Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš álggaha golggotmánus stuorra dearvvasvuođadutkama, Saminor 3, mii galgá guorahallat álbmoga badjel 50 gielddas Rosses (Rørosas) davás. Muhto dás guorahallat ollesolbmuid gaskkal 40-79 jagi gielddain gos orrot sihke sápmelaččat, dáččat ja kveanat.

  –Mii iskat mo dáruiduhttin, historjjálaš traumat ja industriijahuksen váikkuha dearvvašvuhtii. Dan maŋŋá dáhtošeimmet sámi nuoraid dutkat, lohká Broderstad.

  Vašši čuohcá dearvvasvuhtii

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka logai ahte son váillaha ahte eambbosat váldet sáni sámi vaši ja vealaheami vuostá almmolašvuođas. Erenoamážit servodatnjunnožat ja polithkárat juološedje bajidit jiena dán vuostá. Son atná vaši sosiála mediain ja muđui servodagas duođalažžan.

  –Dát čuohcá min álbmoga dearvvasvuhtii, logai Muotka.

  Geahčča jearahallama dás.

  Debatt om fremtidens største utfordringer for folkehelsen under Arendalsuka.
  Foto: Mona Solbakk
 • Rapporterte om klimaendringer – fikk dødstrusler

  Meteorolog Chris Gloninger måtte slutte i jobben etter dødstrusler. Årsak: Han koblet ekstremvær med klimaendringer.

  Gloninger jobbet som sjefmeteorolog for TV-stasjonen KKCI i den konservative amerikanske delstaten Iowa.

 • Mann dømt til fengsel for råkjøring og deling av sexvideo

  En mann i 20-årene fra Midt-Troms er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for blant annet råkjøring og deling av en sexvideo.

  I slutten av oktober kjørte mannen utfor E6 i Balsfjord i 170 kilometer i timen etter å ha tatt bilde av speedometeret sitt. Det var 90-sone på strekningen, mannen hadde ikke førerkort og det var passasjerer i bilen, skriver Nordlys.

  To måneder før det kolliderte mannen med en annen person på en lettmotorsykkel med skilt fra et annet kjøretøy. Ingen ble skadd i noen av ulykkene.

  Nå er mannen dømt for begge forholdene. Han er i tillegg dømt for å ha sendt hatefulle ytringer til en mann med utenlandsk bakgrunn og for å ha filmet et samleie med en kvinne uten hennes samtykke, for så å sende videoen til en venn.

  Dommen er satt til 30 dagers betinget fengsel med en to år lang prøveperiode.

  (NTB)

 • Hets og seksuell trakassering mot fotballdommere

  Seksuell trakassering, voldsepisoder og hets. Det finnes knapt grenser for hva norske fotballdommere må tåle.

  Etter flaskekastingen mot toppdommeren Rohit Saggi og hetsen av Anthony Taylor tidligere i sommer, har NRK snakket med norske kampledere som kjenner seg igjen i hvor tøff dommeroppgaven kan være.

  Fotballdommerne har alle opplevd å føle på frykt i dommerdrakt. Noen har også sluttet etter truende opplevelser.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no