Eirik Jensens tidligere leder og støttespiller: – Skuffet over at hele sirkuset skal starte på nytt

Øyvind Nordgaren var Eirik Jensens nærmeste sjef i politiet i ti år. Han er skuffet over at hans tidligere medarbeider må gjennom nye runder i retten.

SKUFFET: Øyvind Nordgaren var Eirik Jensens nærmeste sjef i politiet i ti år. I dag er han en av dem som fortsatt støtter Jensen.

Klokken 13 i dag ble kjennelsen i Eirik Jensen-saken kjent.

Juryen frikjente den tidligere politimannen for medvirkning til smugling av narkotika, men kjente ham skyldig for grov korrupsjon.

En drøy time senere satte fagdommerne juryens avgjørelse til side, og nå skal hele straffesaken mot Eirik Jensen behandles på nytt med nye dommere. Jensen anket beslutningen til Høyesterett.

I ti år, fra 2001 til 2011, var Øyvind Nordgaren Eirik Jensens nærmeste sjef i politiet som leder på seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Lettet, så skuffet

I dag fulgte han direkteoverføringen fra retten med stor spenning:

– Jeg var veldig lettet over at juryen sa nei til spørsmålet om narkotikasmugling, så kommer altså fagdommerne og setter kjennelsen til side. Det er en skuffelse at hele sirkuset skal starte på nytt, og det har vært en utmattende prosess, ikke minst for Eirik Jensen, men også for støttespillerne, sier Nordgaren som nå er pensjonist.

Nordgarden mener det er ekstra problematisk at det er en så lang prosess.

«Never ending story»

– Man ser ingen ende på det. Det er en «never ending story», med et like usikkert utfall. Vi må respektere de rammene systemet setter. Samtidig må det være lov og uttrykke litt oppgitthet og skuffelse i dag, sier Nordgaren.

Nordgaren

SJEF: Fra 2001 til 2011 var Øyvind Nordgarden Eirik Jensens nærmeste leder på seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Foto: NRK

– Jeg har støttet Jensen hele tiden som tidligere medarbeider. Jeg synes det er viktig å støtte han på det personlige plan.

Anstein Gjengedal var politimester i Oslo fra år 2000 til 2012. I samme tidsrom ble Eirik Jensen leder for avsnittet for spesielle operasjoner som rettet seg spesielt mot narkotika- og gjengproblematikk.

Han sier han forstod hvor det ville bære hen da juryen delvis frifant Jensen i dag.

– Jensen og alle andre hadde vel håpet på en avklaring i dag, men jeg skjønner at fagdommerne satte kjennelsen til side. Det harmonerte ikke at han skulle frifinnes for narkotika og finnes skyldig i korrupsjon, sier Gjengedal til NRK.

– Hva tror du det gjør med tilliten til norsk politi når dette drar ut i tid?

– Slik er det. Det har vært lange rettsforhandlinger og når man har de ankemulighetene man har, vil det naturligvis ta tid. Alle hadde nok sett at saken hadde fått sin avslutning, sier Gjengedal.

Krevende tid

Anstein Gjengedal

TIDKREVENDE: Anstein Gjengedal var i perioden 2000–2012 politimester i Oslo politidistrikt. Han hadde håpet på en avklaring idag.

Foto: NRK

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund sier at Jensen-saken har vært en stor belastning når det gjelder politiets forhold til samfunnet når det gjelder tillit.

– Det er en meget alvorlig tiltale, en av de mest alvorlige siden andre verdenskrig. Det har preget etaten og det har preget de involverte. Jeg hadde håpet at man skulle komme frem til en kjennelse i dag, sier han til NRK.

Bolstad sier at det har vært forskjellige oppfatninger om saken innad i politiet og at mange av de involverte har og har hatt det tøft.

– Det er klart at fire år tærer. Det har vært en krevende tid og kommer dessverre til å fortsette, men vi må forholde oss til domstolene, sier Bolstad.

Lang behandling

Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Jensen anket skyldspørsmålet, noe som startet den fem måneder lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Onsdag 23. januar holdt dommeren sin rettsbelæring før juryen trakk seg tilbake klokken 13.00.

Trenger ikke begrunne

Juryen måtte ta stilling til to hovedspørsmål:

  1. Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?
  2. Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål var det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt.

Juryen trengte ikke begrunne sine svar, men minst sju av de ti jurymedlemmene måtte svare ja på spørsmålene for at en tiltalt skal finnes skyldig.

Ny runde også for Cappelen

Men så ble altså juryens kjennelse satt til side av fagdommerne.

Forsvarer John Cristian Elden mener dette er en uverdig avslutning av juryordningen i norske domstoler. Han opplyser at Eirik Jensen anker beslutningen om å sette juryens kjennelse til side til Høyesterett.

– Juryen har brukt lang tid, og hatt en samvittighetsfull drøftelse. De har gjort jobben sin, så sier dommeren «Sorry». Det undergraver juryen, sier Elden.

En ny lagmannsrett med to fagdommere og fem lekdommere (vanlige folk) skal avgjøre saken når den kommer opp på nytt.

Lagmannsretten har også bestemt at straffeutmålingen for Cappelen må behandles på nytt med nye dommere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger