Hopp til innhold

Forsker om koranskole-saken: – Mange foreldre mener det er for lite disiplin i norsk skole

Opplevelsen av at det er for lite disiplin i norsk skole kan være en av årsakene til at noen foreldre sender barna sine til koranskoler i Somalia, tror forsker Inger Marie Holm.

inger marie holm

GOD INTENSJON: Inger Marie Holm skrev i 2011 en doktorgradsavhandling om somaliske foreldre. Hun mener de i utgangspunktet mener det godt når de sender barna sine på koranskoler.

Foto: PRIVAT

– Det er en veldig alvorlig situasjon for de ungdommene det gjelder, at de opplever å bli lurt til Somalia av slektninger som de stoler på. En slik opplevelse fører åpenbart til at de mister tilliten til slektninger og foreldre, noe ungdommene i NRKs sak også understreker, sier Holm, som jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Denne uken avslørte NRK at norske ungdommer blir sendt til koranskoler i Somalia mot sin vilje. Skolene utøver både psykisk og fysisk vold.

To av ungdommene NRK har vært i kontakt med forteller de er blitt utsatt for grov vold og lenket fast med kjettinger.

Omar forteller hvordan han ble hengt opp og slått

PISKET UNDER FØTTENE: «Omar» er en av ungdommene NRK har vært i kontakt med som skildrer opplevelsene på koranskolen i Somalia. Blant annet ble han lenket fast, slått og pisket på ryggen og under føttene.

Foto: Esther Bjørneboe / NRK

I 2011 fullførte Holm en doktorgradsavhandling i sosiologi ved Universitetet i Tromsø om somaliere i Norge, med fokus på relasjoner mellom somaliske foreldre og lærere ved norske skoler.

– Et av hovedfunnene var at spesielt somaliske mødre er veldig opptatt av at barna deres skal klare seg godt på skolen. De jeg snakket med var svært opptatt av å gjøre sitt aller beste for at deres barn skulle ha gode liv i Norge, få seg utdanning og klare seg bra i skolesammenheng, forteller Holm.

For lite disiplin

Mange av foreldrene Holm snakket med hadde imidlertid en opplevelse av at det er for lite disiplin i norsk skole.

– Flere av foreldrene mente at denne disiplinmangelen førte til at ungene fikk mindre respekt for både lærerne og foreldrene. Dette var spesielt foreldre med kort botid i Norge opptatt av.

Holm understreker at hun med disiplin mener ro og orden i klasserommet, og at det ikke skal være lov å sluntre unna i skolesammenheng – ikke fysisk avstraffing.

– Det kan se ut til at foreldrene som faktisk tar avgjørelsen om å sende ungdommene sine til slike steder, er desperate. Det virker også som de ikke er helt informert om hvilken type skole dette i realiteten er. Det er interessant at moren i NRKs sak sier at hun sendte datteren av gårde fordi hun var i ferd med å droppe ut av skolen. Ofte handler det nok om nettopp det: frykt for at barna skal bli skoletapere i det norske samfunnet, sier forskeren.

– Intensjonen i utgangspunktet god

Dersom somaliske foreldre får inntrykk av at et opphold på en skole i Somalia kan bidra til at barna forbedrer sin kompetanse i blant annet somalisk språk og kultur, kan det for noen være et tungtveiende argument for å sende dem av gårde, tror Holm.

Bosaso

BOSASO, SOMALIA: De norske ungdommene NRK var i kontakt med ble sendt til koranskolen Al Badriya, som ligger i byen Bosaso i Somalia.

Foto: Christine Præsttun / NRK

Hun understreker imidlertid at dette er et område det er forsket lite på i Norge, og mener det er behov for flere studier rundt tematikken.

– Det kan se ut som at intensjonen fra foreldrenes side i utgangspunktet er at barna skal få opplæring i språk og kultur i Somalia. Flere foreldre i mitt prosjekt var opptatt av at barna deres skulle beherske både norsk og somalisk språk, slik at de selv kunne velge om de som voksne ønsket å bosette seg i Norge eller i Somalia, sier hun.

– Man skal også huske at alle foreldre, uansett hvor i verden de kommer fra, kun ønsker det beste for sine barn. Men det blir selvsagt veldig feil når somaliske foreldre, som i denne saken, kanskje ikke helt vet hva de sender barna sine til.

Mener foreldre må bli bedre opplyst

Gunn Iren Gulløy Müller, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), sier til NRK at språk er helt avgjørende for at de skal kunne ha god kontakt med utenlandske foreldre.

– Å få til et skolesamarbeid med foreldre som ikke snakker norsk er ikke lett. Det viktigste for oss er at foreldre lærer språket slik at de lettere kan delta på og forstå alt som foregår i skolesammenhenger, sier Müller.

Gunn Iren Müller

SPRÅK AVGJØRENDE: Gunn Iren Gulløy Müller, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), sier at lærere er avhengige av at utenlandske foreldre lærer seg norsk dersom de skal kommunisere bra med dem.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Hun understreker at de likevel prøver å være på tilbudssiden med å ha hjemmesiden oversatt til flere språk, som polsk, somalisk og urdu.

NRK har tidligere denne uken vært i kontakt med Barneombudet i forbindelse med avsløringene om koranskolene.

De mener det er viktig at foreldre blir informert om tilgjengelige tilbud som finnes i Norge dersom de skulle blir bekymret for barna sine.

– Mange foreldre er reelt bekymret for at barna deres har havnet på et skråplan. De trenger da få hjelp til å finne gode tilbud for barna sine her i landet, sier Anne Lindboe, barnelege og barneombud.

Lindboe understreker at det er viktig at skolene er oppmerksomme på somaliske foreldre som blir bekymret for barna sine i denne sammenhengen.

Samfunnsdebattant og spaltist Kadra Yusuf har også tidligere påpekt at det ofte er dårlig integrerte foreldre som sender barna sine på koranskoler.

Dette fordi de ikke er godt nok kjent med det norske samfunnet, og blir skremt av hvor ulik norsk oppdragelse er fra for eksempel Somalia.

NRK har også vært i kontakt med Utdanningsforbundet for å høre deres syn på saken, men har ikke lyktes med å få en kommentar.

AKTUELT NÅ