Hopp til innhold

Diskrimineringsombud om ulovlig flyktningvedtak: – Skaper presedens

Diskrimineringsombudet varsler nå en gjennomgang av alle kommuner som har fattet vedtak der de kun ønsker seg ukrainske flyktninger.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Han ser inn i kameraet og holder en penn i hånden. Han sitter på et kontor og bak han er det flere grønne planter.

FORSKJELLSBEHANDLING: Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud er glad for at statsforvalteren gikk inn for at Drammen kommunes vedtak er ugyldig.

Foto: Tom Balgaard / NRK

– Avgjørelsen fra Statsforvalteren er sånn som vi ser det klart og tydelig. Vi mener at vedtektene i alle kommuner som kun ønsker seg ukrainske flyktninger bør gjennomgås for å se om de er gyldige.

Det sier Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon til NRK.

– Vedtaket i Drammen gjør at du forskjellsbehandler folk, som det ikke er lov til med mindre det er en saklig grunn for det, noe det ikke var her, forteller Thon.

På tirsdag ble det slått av fast av Statsforvalteren i Oslo og Viken at deler av vedtaket om å bare ville ta imot ukrainske flyktninger er ulovlig.

blinde KI

Thon peker også på at det er viktig at de ulike statsforvalterne har samme praksis når det gjelder ønsker knyttet til hvilke flyktningergrupper man ønsker.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Ønsker kun ukrainske flyktninger

Etter at Drammen kommune gikk inn for det omdiskuterte vedtaket, var det flere kommuner som fulgte etter med ønsker om kun ukrainske flyktninger

Det gjelder blant annet kommunene Vardø, Frosta og Siljan, ifølge en kartlegging Vårt Land har gjort.

Det samme ble også vedtatt under et kommunestyremøtet i Fitjar i Sunnhordland

Nå forteller Thon til NRK at LDO vil i første omgang be kommunene selv om å ta en gjennomgang av sine egne vedtekter.

– Også vil vi følge det opp og se hvordan de har vurdert vedtakene, forteller han.

Les også Helgheim mener statsministeren la føringer om ugyldig flyktningvedtak: – Det var en blemme

Fakkeltog mot rasisme i Drammen

Kan sette presedens

Han forteller nå at beslutningen som ble fattet av statsforvalteren kan sette presedens for andre saker der kommuner har kun ønsket seg ukrainske flyktninger.

– Nå er det flere andre kommuner som også har fattet vedtak som ligner på det Drammen har gjort, sier han og peker på at Statsforvalterens beslutning kan være utslagsgivende for andre kommuner.

Portrettbilde av Hege Skaanes Nyhus som jobber hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

– Vi er kommet fram til at vedtaket som er avgjort av Drammen kommunestyre, er i strid med prinsippet i grunnloven om likhet og ikke-diskriminering, sier avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus i juridisk avdeling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til NRK.

Foto: Amalie Henden

Avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus i Statsforvalteren i Oslo og Viken forteller NRK at det ikke er usannsynlig at andre statsforvaltere vil se på tirsdagens beslutning i møte med lignende vedtak i deres kommuner.

– Vi har behandlet denne saken fra Drammen. Og hva andre statsforvaltere kommer til å gjøre, det er jeg ikke kjent med. Men det er ikke usannsynlig at man ser til vårt vedtak forteller Nyhus.

Fakkeltog etter flyktningvedtak i Drammen

Buskerud innvandrerråd og Mukhtar Sajid ledet et fakkeltog gjennom Drammen sentrum i februar etter at vedtaket ble kjent. Fakkeltoget var en protest mot flyktningvedtaket.

Foto: Annika Byrde / NTB

Frosta-ordfører: – Vårt vedtak er gyldig

Ordfører i Frosta kommune, Frode Revhaug (H), forteller NRK at Statsforvalteren i Trøndelag har fortalt dem at deres vedtak er gyldig.

– Vi har jo hatt dialog med statsforvalteren i Trøndelag, som fortalte oss at de har vurdert vedtaket og kommet frem til at den er gyldig.

Frode Revhaug

Ordfører i Frosta kommune, Frode Revhaug, mener at deres vedtak ikke bør sammenlignes med vedtaket som ble fattet i Drammen knyttet til ukrainske flyktninger.

Foto: Morten Waagø / Morten Waagø

Revhaug mener også at deres vedtak ikke bør sammenlignes med Drammensvedtaket.

– Jeg mener at det ikke er det samme, fordi vi har sendt en presisering til IMDi om at vi ikke ekskluderer noen, sier han.

NRK får bekreftet av Statsforvalteren i Trøndelag at Frosta kommunes vedtak står gjeldende.

Les også Fremskrittspartiet vil ha «flyktningpause»: – Det er frivillig å bosette, man kan si nei

Helgheim

Siljan-ordfører: – Forstår at folk tror det er ekskluderende

En annen kommune som også har fattet lignende vedtak som Drammen kommune, ifølge Vårt Land, er Siljan kommune i Telemark.

– Vårt vedtak kommer av at det er vanskelig for en liten kommune å ta imot flyktninger fra forskjellige steder i verden med tanke på språkopplæring, forteller ordfører i Siljan kommune Elisabeth Hammer (KrF).

Ordfører i Siljan kommune, Elisabeth Hammer

– Jeg forstår at man kan tenke seg at dette kan være ekskludering, men det er viktig at folk vet at det ikke er tilfelle, sier ordfører i Siljan kommune Elisabeth Hammer (KrF).

Foto: John-André Samuelsen / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

– I tillegg til at Ukraina ligger jo i Europa, da. Så det er jo noe med det, svarer hun i spørsmål på hvorfor de primært ønsker seg ukrainske flyktninger.

– Tror du at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kan gå inn for å snu på vedtaket deres?

Om den skulle skje, så må vi bare se på det på nytt. Men jeg håper at det blir god dialog og at det er forståelse for vårt vedtak.

Hammer sier at de har et godt apparat i kommunen til å ta imot ukrainske flyktninger, og hadde gjort lignende vedtak om de hadde hatt et apparat til å ta imot folk fra andre land.

– Hvordan hadde ting sett ut hvis alle kommuner skulle håndplukke hvilke flyktninggrupper de ville ha?

Jeg forstår at man kan tenke seg at dette kan være ekskludering, men det er viktig at folk vet at det ikke er tilfelle. Vi har folk som kan snakke ukrainsk her og som gjør det enkelt for oss å integrere ukrainske flyktninger, sier ordføreren.

Kommunestyret i Drammen stemmer for forslaget om å kun ta i mot ukrainske flyktninger.

Forslaget gikk i første runde gjennom i kommunestyret med 29 mot 28 stemmer.

Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Ulik praksis hos statsforvaltere

Thon peker også på at det er viktig at de ulike statsforvalterne har samme praksis når det gjelder ønsker knyttet til hvilke flyktninggrupper man ønsker.

Det er veldig uheldig hvis statsforvaltere konkluderer med forskjellige ting i vedtak med samme ordlyd. Her må jo selvfølgelig statsforvalteren ha samme holdning, sier han til NRK.

Han tar forbehold om at vedtakene kan være ulikt utformet i de ulike kommunene.

Men her er det en lovlighetskontroll som må gjennomføres. Det er derfor vi vil ta kontakt med dem også.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest, eller innspill til andre ting NRK bør sjekke ut?

Ta kontakt!

Les også Ronja (16) om ugyldig flyktningvedtak: – Det kom som et sjokk

Ronja Bajalan