– Hadde det vært barn med en annen bakgrunn, hadde alle alarmer gått

Barneombudet og Jan Bøhler (Ap) mener Utenriksdepartementet nå må ta ansvar for å hente hjem de tre norske ungdommene på koranskole i Somalia, og samtidig be om at slike skoler stenges.

DOMSAVSIGELSE I TERRORRETTSSAKEN

MÅ HANDLE: – Selv om det er vanskelig betyr det ikke at vi ikke skal gjøre alt vi kan, sier stortingsrepresentant i justiskomiteen Jan Bøhler (Ap). Han mener Utenriksdepartementet må gjøre alt i sin makt for å få de norske ungdommene hjem fra koranskolen i Somalia.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Utenriksdepartementet må nå bruke sitt apparat til å hjelpe de tre unge som er igjen på denne forferdelige, voldelige koranskolen i Somalia, sier Jan Bøhler (Ap).

NRK møter en opprørt stortingspolitiker som nå mener det er nok snakk og for lite handling rundt saken om norske ungdommer som mot sin vilje ble sendt på koranskolen Al Badriya i Bosaso.

Etter det NRK kjenner til, har det gått minst ti norske elever på denne skolen de siste to årene, hvor elevene blir utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger.

Det er fortsatt tre norske ungdommer som befinner seg her.

– Regjeringen må gjøre noe i praksis. Det foregår vold, innestemninger og tortur på disse skolene – det er helt i strid mot menneskerettighetene. Utenriksdepartementet har kanalene og apparatet til å engasjere seg ovenfor Somalia – de må bare bruke dem, sier Bøhler.

Bosaso

MISHANDLING: Koranskolen Al Badriya ligger i den somaliske byen Bosaso i Puntland, som ligger ved Adenbukta. Skolen er kjent for å bedrive både psykisk og fysisk mishandling. Her befinner nå tre norske ungdommer seg.

Foto: Christine Præsttun / NRK

Mener Norge kan presse Somalia

Ap-politikeren understreker at å jobbe i et land som Somalia kan være utfordrende, men at de også er avhengige av et godt forhold til Norge.

– Norge bistår Somalia med flere millioner kroner hvert år. De er avhengige av oss, og da har vi all grunn til å presse dem nå. UD må si at de må stenge denne og lignende skoler, i tillegg til få fraktet disse ungdommene hjem, sier Bøhler.

Tegning av en gutt hengende fra fastbundne føtter og armer.

HENGT OPP OG SLÅTT: Omar fra NRKs reportasje, forteller om sine opplevelser da han ble mishandlet på en koranskole i Somalia.

Foto: Esther Bjørneboe / NRK

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), viser at det frem til 2012 var rundt 1400 norske barn som ble sendt ut av Norge mot sin vilje.

Bøhler er redd for at disse tallene bare er toppen av et isfjell.

– Vi vet ikke hva som har skjedd med disse barna eller hvordan de har det – dette er bare toppen av et isfjell. Disse barna er norske statsborgere med norske rettigheter. Hadde det vært et eneste barn med en annen bakgrunn hadde alle alarmer gått. Vi kan ikke risikere denne forskjellsbehandlingen, sier han.

Bøhler understreker dette ikke bare gjelder UD, men også flere aktører i det norske samfunnet.

– UD må bruke diplomatiske kontakter

Anne Lindboe i Barneombudet er enig i at UD må handle.

Hun understreker at de ikke kjenner til saken i detaljer, men at om tre norske ungdommer befinner seg på denne skolen er det veldig alvorlig.

– UD må på banen og ruste opp alle utenriksstasjoner og endre passlovgivningen for å få barna hjem. Det er de som kan bruke sine diplomatiske kanaler og kontakte landets myndigheter. Vi ser jo at de har lyktes med dette før, når for eksempel norske statsborgere har vært fengslet i utlandet, sier hun.

Anne Lindboe, barneombudet

FOR DÅRLIG: Barneombud Anne Lindboe sier det gjennom tiden har forelagt en systemsvikt av saker der barn sendes ut av Norge mot sin vilje på koranskoler eller «dannelsesreiser».

Foto: Marius Hauge/Barneombudet

Samtidig mener barneombudet at det er viktig at politiet etterforsker parallelt med politiet. Dette kan bidra til å få foreldrene selv til å sende barna hjem igjen.

– I disse sakene er det mistanke om grov psykisk og fysisk vold mot barn, i tillegg til stor frihetsberøvelse. Politiet er nødt til å finne ut hvordan barna har det og avhøre foreldrene. Det enkleste er om de kan få barna sine sendt hjem igjen, sier hun.

Barneombudet har tidligere fortalt NRK at de over lengre tid har mottatt lignende saker, noe som gjør at de ikke er overrasket over NRKs avsløringer.

Lindboe sier myndighetenes håndtering tilbake i tid har vært for dårlig.

– Vi er enkelte ganger blitt kontaktet av barn som holdes i utlandet mot sin vilje, og vi ser at systemet er for dårlig. Så lenge det finnes barn som er frihetsberøvet på ulike institusjoner, og at de er utsatt for å sendes ut, tas ikke problemet alvorlig nok, sier hun.

UD: – Viktigst med forebygging

Statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen reagerer kraftig på at Bøhler kan si at håndteringen ville vært annerledes om det gjaldt etnisk norske barn.

– Det ligger et tydelig regelverk til grunn for den konsulære bistanden som utenrikstjenesten gir, som er vedtatt av Stortinget. Vi kan ikke gå ut i offentlighet med informasjon om enkeltsaker, spesielt ikke når det gjelder mindreårige i en sårbar situasjon. Dette betyr ikke at det ikke jobbes med å hjelpe barn og unge hjem igjen, skrives det i en e-post til NRK.

Astrid Sehl, pressetalsperson i UD, påpeker at de ikke kan opplyse om hvordan de eventuelt vil hjelpe eller hjelper ungdommene.

Dette med hensyn til personvern, taushetsplikt og sikkerheten til de involverte.

sehl

KAN IKKE GÅ UT MED INFORMASJON: Astrid Sehl, pressetalsperson i utenriksdepartementet, sier at saker som dette er krevende, og at de ikke kan opplyse ytterligere grunnet personvern, taushetsplikt og de involvertes sikkerhet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi jobber kontinuerlig med disse sakene, men de er krevende. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å gi bistand til norske borgere med somalisk bakgrunn som reiser til Somalia. Derfor er den viktigste innsatsen i Norge forebyggende arbeid for å hindre at slike situasjoner oppstår i utgangspunktet, sier Sehl.

Videre sier hun at de ikke har muligheten til å stenge skoler i andre land, på samme måte som at andre land ikke kan stenge skoler i Norge.

Likevel skal Utenriksdepartementet ha dialog med myndighetene i Somalia om disse problemstillingene, og de er fornøyde med at landet tidligere i år stengte en koranskole hvor norske ungdommer også ble holdt mot sin vilje.

– Utenrikstjenesten har jobbet med slike saker gjennom flere år og vi gir gjerne Bøhler og Barneombudet en orientering hvordan dette arbeidet pågår, sier Sehl.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger