Hopp til innhold
Andøya Space Center
Foto: Jan-Morten Bjørnbak/NTB

E-tjenesten

Oppsummert

Den norske etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.

 • Ny rettsrunde i Ølen Betong-saken

  Borgarting lagmannsrett skal fra 23. til 27. august 2021 behandle en anke fra Ølen Betong-gruppen, opplyser lagmannsretten. Saken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste mot to ansatte i Ølen Betong, grunnlegger og styreformann Atle Berge og maskinfører Kurt Stø.

  Selskapet hevder det har blitt påført store økonomiske tap og vært i svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens. Berge og Stø ble også utestengt fra Russland i ti år.

  Ølen Betong krevde rundt 140 millioner kroner av staten, men tapte saken i Oslo tingrett. Anken gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, har selskapets advokat Per Ristvedt tidligere sagt til NTB.

 • Aas-Hansen ny leder i EOS-utvalget

  Stortingets presidentskap har innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Aas-Hansen, som er dommer i Oslo tingrett og tidligere statssekretær i Justisdepartementet, har de to siste årene vært nestleder i EOS-utvalget.

  Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, er innstilt som ny nestleder i utvalget.

  Astri Aas-Hansen
  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB
 • Vil gjøre kjent del av Berg-rapport

  Den særskilte komiteen som Stortinget har nedsatt for å behandle EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken, ønsker å offentliggjøre et eget sammendrag av rapporten. Det opplyser komitéleder Dag Terje Andersen til NRK.

  Frode Berg har sagt at han føler seg sterkt misbrukt av Etterretningstjenesten som sendte ham på oppdrag inn i Russland der han ble arrestert og dømt for spionasje. Stortinget sa 21. mai med knapt flertall nei til å avgradere sammendraget av EOS-rapporten.

 • Frode Berg-rapport forblir hemmelig

  Flertallet på Stortinget, med regjeringspartiene og Frp, sa i dag med 46 mot 42 stemmer nei til å avgradere konklusjonen i EOS-utvalgets Frode Berg-rapport. De andre partiene på Stortinget ønsket en offentliggjøring, men fikk ikke flertall for dette.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger