Hopp til innhold
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Ørland.
Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret / NTB

Det norske Forsvaret

Oppsummert

Det norske forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten. Forsvarssjef er Eirik Kristoffersen, og øverstkommanderende er Kong Harald. Forsvaret har et aktivt personell på omtrent 30.000, hvorav rundt halvparten er militære.

 • Staten anker i pensjonsstriden i Forsvaret

  Staten har anket lagmannsrettsdommen som gir offiserer i Forsvaret pensjonspoeng på hele lønnen, inkludert tilleggene.

  – Denne nyheten vil dessverre bli dårlig mottatt blant ansatte i Forsvaret, og vi risikerer å miste ytterligere personell gjennom den usikkerheten som blir skapt, skriver Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) til TV 2.

  Bakteppet for striden er at pensjonen til offiserer i Forsvaret hittil kun har blitt beregnet ut ifra en lav grunnlønn. Store lønnstillegg for øvelser, seiledøgn og andre ytelser ikke har altså blitt regnet med.

 • Historisk vedtak om Forsvaret

  Stortinget har enstemmig vedtatt langtidsplanen for Forsvaret. Fram til 2036 skal Norge bruke 1635 milliarder kroner på ulike forsvarsformål – en økning på 611 milliarder i tolvårsperioden.

  – Et viktig signal til våre allierte og andre om at Norge står samlet om å styrke Forsvaret, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da det brede forliket på Stortinget ble presentert i forrige uke.

  Tirsdagens vedtak i Stortinget samler alle partier, fra Rødt til Fremskrittspartiet. Det har prioriteringer som kommer på toppen av regjeringens opprinnelige forslag fra april.

  Dette omfatter blant annet ytterligere ett langtrekkende luftvern for å kunne beskytte hovedstadsområdet, anskaffelsen av seks og ikke bare fem nye ubåter samt bedre pensjonsbetingelser som skal sikre økt rekruttering av forsvarsansatte.

  I tillegg pålegger Stortinget regjeringen å rapportere årlig om status og framdrift for langtidsplanen.

  Fra før er det klart at antallet vernepliktige skal økes, i likhet med antallet ansatte og reservister. Hæren skal gå fra èn til tre brigader og Heimevernet skal økes med flere styrker.

 • For første gang skal det produseres stridsvogner i Norge

  – Dette kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

  37 av de 54 Leopard 2-stridsvognene Norge har bestilt fra tyske Krauss-Maffei Wegmann, skal settes sammen hos Ritek i Levanger.

  Avtalen ble signert i Oslo Militære Samfund tirsdag morgen.

  En tysk Leopard 2A7 i Norge i 2022.

  For første gang skal det produseres stridsvogner i Norge

  – Dette kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • Ny langtidsplan for Forsvaret er klar

  Alle partiene på Stortinget er nå enige om en ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2025–2036.

  – Det er historisk at alle partiene på Stortinget stiller seg enstemmig bak en innstilling av denne typen.

  Det sier leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), til NRK.

  Regjeringens satsing innebærer at Norge vil få seks nye ubåter, dobling av luftvernet og tre brigader i Hæren.

  Regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan i april. Da foreslo det å bruke til sammen 1624 milliarder kroner på forsvar fram til 2036.

  I den endelige forsvarsplanen som ble presentert under Stortingets pressekonferanse tirsdag, innebærer blant annet en styrket satsing på langtrekkende luftvern for å kunne legge til rette for permanent beskyttelse av østlandsområdet med stor befolkning og kritiske samfunnsinstitusjoner

  – Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det helt nødvendig med en langsiktig politisk forpliktelse som sikrer tydelig prioritering av Forsvaret gjennom skiftende politiske flertall, sier Eriksen Søreide (H), til NRK.

  Det er et samlet storting som står bak forsvarsforliket, det er en historisk enighet.

  – Høyre er fornøyd med forhandlingsresultatet. For oss har det vært avgjørende med bedre luftverndekning, styrket ubåtkapasitet, en ny dronestrategi, fokus på Forsvarets personell, og på styring og kontroll med gjennomføringen av langtidsplanen. Forsvaret må få et betydelig løft både nå og i årene fremover, sier Eriksen Søreide

  rPXYw_5Y8ps
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Enighet om ny forsvarsplan

  Alle partiene på Stortinget er enige om en ny langtidsplan for Forsvaret. Enigheten presenteres på en pressekonferanse på Stortinget klokken 16.30.

  På pressekonferansen vil alle partiene som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomite delta. Det innebærer Ap, H, Sp, Frp, SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF.

  Regjeringen la fram sitt forslag til ny langtidsplan i april. Det er foreløpig ikke bekreftet hva slags endringer eller justeringer stortingsflertallet gjør i planen.

  Dagns Næringsliv skrev i går at det gikk mot enighet om innkjøp av en sjette ubåt. Nye tiltak for å sikre rekruttering av personell til Forsvaret forventes også å bli presentert.

  Forsvarssjef Eirik Kristoffersen åpner seminar under temaet på Deichman : Hva har Ukraina å lære oss om nasjonal motstand og evnen til å stå i en krig? Forsvarets forskningsinstitutt er arrangør.

  Forsvarssjefen om langtidsplanen: – Ambisiøst

  Regjeringens satsing innebærer at Norge vil få fem nye fregatter, dobling av luftvernet og tre brigader i Hæren. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er fornøyd.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no