Hopp til innhold
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Ørland.
Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret / NTB

Det norske Forsvaret

Oppsummert

Det norske forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten. Forsvarssjef er Eirik Kristoffersen, og øverstkommanderende er Kong Harald. Forsvaret har et aktivt personell på omtrent 30.000, hvorav rundt halvparten er militære.

 • Heimevernet øver i Bergen og Voss

  Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 gjennomfører øvelsen Bjørgvin 2023 fra fredag 22. september til fredag 29. september.

  Det er omtrent 1400 soldater som er kalt inn til øvelsen, og folk vil oppleve økt militær trafikk på veiene og synlige soldater flere steder i Bergen, Voss og kommunene rundt.

  Soldatene kommer til å trene på krisehåndtering og sikring av militære og sivile objekt i Bergen og i nærheten.

  – Det er viktig at vi har et godt synlig Heimevern som er øvd på å løse oppdrag i sine nærområde. I dette tilfellet skal Heimevernets soldater ut og øve både i Bergen sentrum og nærliggende områder, men og i skytefeltene på Voss forteller sjef for Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen i en pressemelding og fortsetter:

  – Heimevernet sitt hovedoppdrag er å være militært ansvarlig i sitt ansvarsområde, beskytte nasjonal kritisk infrastruktur, bearbeide sikkerhetsutfordringer, og koordinere og støtte sivile myndigheter og allierte styrker. Dette er noe som vil bli hovedfokuset også på denne øvingen.

  Heimevernet i Bergens gater
  Foto: FORSVARET
 • Røde Kors vil ha Forsvarets sivilt ansatte i uniform

  Mange sivilt ansatte i Forsvaret kan føre til dårligere beskyttelse av egen sivilbefolkning i krig, mener Røde Kors.

  – Vi ser at skillelinjene mellom hva som er sivilt og hva som er militært, blir mer uklart jo flere sivile kontraktører som jobber tett på Forsvaret. Det kan i en krigssituasjon føre til at partene i en konflikt ikke vet hvem som er beskyttet eller lovlige mål, sier spesialrådgiver Tobias Köhler i Røde Kors i en pressemelding.

  Han sier at totalforsvarskonseptet i Norge, som innebærer at sivile kan levere ammunisjon eller drivstoff til Forsvaret under stridigheter, åpner for en utvisking av grensene mellom sivile og militære. (NTB)

 • Gram: Våpenhjelp til Ukraina tærer på lagrene – varsler fortsatt mer

  Forsvarsministeren mener Norges langsiktige og forutsigbare Ukraina-støtte er noe vi kan være stolte av. Han varsler flere våpen – selv om lagrene minker.

  Kiel-instituttet regner nå Norge som Ukrainas største bidragsyter målt mot brutto nasjonalprodukt (BNP), ettersom den femårige støtten på 75 milliarder nå regnes inn.

  I rene tall er Norge firer på lista over våpenstøtte.

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) påpeker at det blir et litt skjevt bilde når Norges støtte over fem år regnes inn slik.

  Han varsler flere våpendonasjoner, men erkjenner at lagrene – både i Norge og resten av Europa – begynner å gå tomme. Både for gammelt materiell og det som er i bruk, men kan avses.

  – Det totale bildet i hele Europa, er at de store lagrene ikke er der lenger. Vi har i 30 år bygget ned Forsvaret. Det merkes nå, sier Gram. (NTB)

  Rena-Leir-241022
  Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK
 • Levering av F-35 til Norge blir forsinket med to måneder

  Utfordringer hos flyprodusenten gjør at neste leveranse av F-35 til Norge blir forsinket med to måneder.

  Etter planen skulle Norge få de neste flyene i april neste år, men dette er nå forskjøvet til juni.

  Norge har mottatt 40 av kampflyene og skal få ytterligere tolv.

  – Vi forventer også at alle våre 52 fly fortsatt vil være levert innen utgangen av 2025 som planlagt, skriver spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell i en epost til NTB.

 • 100 millioner ekstra til Heimevernet i 2024

  Regjeringen setter av 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet i statsbudsjettet for 2024, melder forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

  50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

  – Vi vil ha et synlig forsvar som er til stede i hele landet. Både innsatsen under pandemien og ved sikringen av olje- og gassinstallasjoner er nylige eksempler på hvor viktig det er å ha et sterkt og godt forberedt heimevern, sier Gram.

  Også i fjor ble Heimevernets budsjett økt med rundt 100 millioner kroner. Budsjettet var totalt på 1,4 milliarder kroner i 2023.

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere varslet at regjeringen vil bruke mer penger på forsvar, beredskap og trygghet framover. Forslaget til statsbudsjett for 2024 legges fram 6. oktober.

  (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no