Hopp til innhold

Frode Bergs advokat: Hva er det som skal skjules?

EOS-utvalget mener at feilene som etterretningstjenesten gjorde da de sendte Frode Berg inn i Russland, må karakteriseres som svært samfunnsskadelige. - Hva er det som skal skjules spør advokat Brynjulf Risnes.

Frode Berg

Frode Berg under et av rettsmøtene i Moskva, etter at han var arrestert i desember 2017.

Foto: Morten Jentoft

Da EOS-utvalget 25. februar kunngjorde at de var ferdig med sin rapport om Frode Berg-saken til Stortinget, ga de også de folkevalgte beskjed om at hele rapporten var hemmeligstemplet av Forsvarsdepartementet.

Med bakgrunn i flere kilder kan NRK nå avsløre at EOS-utvalget konkluderer med at etterretningstjenesten på flere punkter har opptrådt svært kritikkverdig.

Det gjelder først og fremst bruken av en pensjonert offiser som Frode Berg til et slikt oppdrag, der han aldri fikk noen informasjon om hva han var med på.

I tillegg ble Berg ikke informert om de farene han utsatte seg for ved å dra til Russland og postlegge penger, minnebrikker og beskjeder til det som den norske E-tjenesten trodde var en god kontakt på et av verftene i Severodvinsk.

I tillegg mener EOS-utvalget at E-tjenesten utsatte Frode Berg for press for å få ham til å gjøre oppdragene.

Konklusjonen i rapporten er at kritikken må karakteriseres som alvorlig og at E-tjenesten har opptrådt svært samfunnsskadelig. Det er noe av den sterkeste graden av kritikk EOS-utvalget kan komme med.

Frode Berg og EOS-utvalgets leder Svein Grønnern

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern, til venstre

Foto: Berit Roald / Berit Roald

Gransking av Frode Berg-saken ferdig – holdes hemmelig

«Hensynet til internasjonalt etterretningssamarbeid»

Det var først etter at Stortinget krevde å få rapporten utlevert, det ble mulig for medlemmene i den særskilte komiteen som er nedsatt for å arbeide med saken, å få lese den. Dette var igjen grunnlaget for den lukkede høringen som ble gjennomført 12. april.

Han har lest den hemmelige Frode Berg-rapporten: – En alvorlig sak

Men hovedpersonen Frode Berg fikk ikke tilgang til hva EOS-utvalget mente om det som skjedde da han ble vervet av E-tjenesten til oppdrag i Russland, der han ble arrestert og seinere dømt til 14 år i fengsel.

Forsvarsdepartementet har holdt fast ved at rapporten måtte hemmeligstemples fordi Frode Berg ikke er sikkerhetsklarert for denne type informasjon.

Hensynet til internasjonalt etterretningssamarbeid gjør også at de opplysninger som kommer fram i rapporten, ikke må offentliggjøres, skrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et brev til Stortinget 18. mars 2021.

Frode Berg og advokat Brynjulf Risnes etter høyringa.

Frode Berg sammen med sin advokat Brynjulf Risnes etter den lukkede høringen på Stortinget 12. april.

Foto: Eivind Molde / NRK

Frode Berg og hans advokat Brynjulf Risnes fikk en muntlig orientering om innholdet i rapporten fra forsvarsminister Bakke-Jensen 8. april.

Den operasjonen som Frode Berg var en del av, handlet om å hente ut informasjon om kapasiteten til de strategiske russiske atomubåtene, som bygges og vedlikeholdes ved verft i den nord-russiske byen Severodvinsk.

Frode Berg: Alt startet på et lite spisested nordvest i Russland i 2014

Ansvaret ligger hos ledelsen i E-tjenesten og Forsvarsdepartementet

Etter det NRK kjenner til mener EOS-utvalget at ansvaret for det som skjedde først og fremst ligger hos de daværende lederne for Etterretningstjenesten.

Men i rapporten blir det også pekt på at denne type oppdrag inn i Russland har forankring helt opp til den politiske ledelsen, i dette tilfelle Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren.

Stortingsflertallet avgjør offentliggjøring

Den særskilte komiteen som Stortinget har nedsatt i saken, vedtok tirsdag med 7 mot 6 stemmer å be Stortingets presidentskap forberede en innstilling til de folkevalgte, der de må ta stilling til om konklusjonen i rapporten skal avgraderes.

Men flertallet på Stortinget, med regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, har så langt sagt at de ikke støtter at noe av innholdet i EOS-utvalgets rapport skal offentliggjøres.

– Vi har diskutert dette i partiledelsen og Stortingsgruppen, og vi kommer til å stemme mot en offentliggjøring sier Solveig Horne, som er Fremskrittspartiets representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NRK.

Hun sier det er prinsippielt uheldig at Stortinget i en sak som dette overprøver Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, selv om det går ut over en enkeltpersons, i dette tilfelle Frode Bergs, behov for å vite hva som skjedde i hans sak.

Frode Bergs advokat: Hva er det som skal skjules her?

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes skriver på Facebook at det som skjer blir bare rarere og rarere.

– Plutselig ser det ut til at alle regjeringspartier + FrP likevel er for hemmelighold. Hvem eller hva er det som skal skjules her? spør Brynjulf Risnes, som har jobbet for Frode Berg helt siden det ble klart at han var arrestert for spionasje i Moskva i desember 2017.

Brynjulf Risnes

Dette blir rarere og rarere mener Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Stortingets presidentskap skal ta stilling når saken skal opp til avstemning på et av sine ukentlige møter, men det skjer etter det NRK forstår tidligst i neste uke.

Det er også mulig at EOS-utvalgets leder Svein Grønnern, som selv har bakgrunn fra regjeringspartiet Høyre, overfor presidentskapet nok en gang vil begrunne hvorfor han mener det er grunnlag for å offentliggjøre deler av rapporten, i alle fall konklusjonen.

Men blir forslaget nedstemt er det en mulighet for at Stortinget lager en egen innstilling i saken, der de framfører det de mener er kritikkverdige forhold rundt det som har skjedd med Frode Berg, uten direkte å vise til det som står i EOS-rapporten.

SISTE NYTT

Siste nytt

LØFTER OG GARANTIER: Ukrainas rettmessige plass er i Nato, sa Jens Stoltenberg da han møtte Volodomyr Zelenskyj i Kyiv 20. april i år.

Derfor er Nato-møtet i Oslo viktig

Det handler om Ukrainas framtid når Natos utenriksministre møtes i Norge i morgen.