Hopp til innhold

Stortinget vil ikke offentliggjøre Frode Berg-rapport

Flertallet i Stortingets presidentskap innstiller på at de folkevalgte sier nei til å offentliggjøre deler av EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken. Det betyr at rapporten forblir hemmeligstemplet.

Frode Berg

HEMMELIG: Frode Berg har fortsatt ikke fått lese rapporten om hva som skjedde da han ble sendt på oppdrag for etterretningstjenesten til Russland.

Foto: Morten Jentoft

Det er etter et massivt press fra Forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten, blant annet på den lukkede høringen 12. april, flertallet på Stortinget nå etter alt å dømme sier nei til å avgradere så mye som en setning fra EOS-rapporten om Frode Berg-saken.

En innstilling fra Stortingets presidentskap vil ifølge stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen trolig være klar på torsdag.

Presidentskapet har brukt flere uker på å vurdere de ulike sidene med denne saken.

Høyre holder fast ved at det er skadelig med en offentliggjøring, og med Trøens dobbeltstemme i presidentskapet blir dermed innstillingen til Stortinget at rapporten ikke offentliggjøres.

Saken kan komme opp til behandling i plenum i nær framtid, kanskje allerede i neste uke.

Stortingets utvalg for Etterretning, Overvåking og Sikkerhet leverte i slutten av februar sin rapport om Frode Berg-saken.

Svært samfunnsskadelig

NRK har tidligere fortalt at rapporten konkluderer med at etterretningstjenesten opptrådt svært samfunnsskadelig da de sendte Frode Berg på et skarpt oppdrag til Russland.

Der ble han i desember 2017, arrestert og seinere dømt til 14 år i fengsel.

Frode Berg ble i november 2019 benådet og sendt tilbake til Norge.

Stortinget har nedsatt en særskilt komite for å behandle saken, og både den og presidentskapet ba enstemmig forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om å avgradere deler av EOS-rapporten, noe som ble avslått.

Høyre har snudd om åpenhet

Regjeringspartiene med Høyre i spissen har forandret syn og går nå mot avgradering, av hensyn til rikets sikkerhet.

Dermed er det flertall i Stortingssalen mot en offentliggjøring, selv om EOS-utvalget, som ledes av Høyres tidligere generalsekretær Svein Grønnern, selv ønsket at i alle fall konklusjonen i rapporten ble kjent.

Også Fremskrittspartiets Solveig Horne og Venstres Terje Breivik bekrefter overfor NRK at de kommer til å stemme mot en offentliggjøring.

Frode Berg og EOS-utvalgets leder Svein Grønnern

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sammen med Frode Berg i november 2019.

Foto: Berit Roald / Berit Roald

Aldri innrømme

Argumentet fra etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet er at en offentliggjøring av selv deler av rapporten vil være en innrømmelse av at Norge har drevet med etterretning inne i Russland.

Dette mener man på militært hold er uvanlig og svært skadelig, ikke minst for samarbeidet med allierte i Nato.

Nedskytingen og fangetakingen av den amerikanske U2-piloten Francis Gary Powers i Sovjetunionen 1. mai 1960 er et unntak.

Den saken var så åpenbar at det var umulig for USA å nekte for at Powers hadde vært på et overflyvningsoppdrag fra Pakistan til Bodø i Norge, da ble skutt ned og seinere dømt til 10 år i fengsel.

Francis Gary Powers, pilot på U2-flyet

Francis Gary Powers fotografert under rettssaken mot ham i Moskva i 1960.

Norske myndigheter har allerede har kommet med en viss innrømmelse i og med at man har betalt 4,3 millioner kroner i erstatning til Frode Berg for den belastning han har hatt på grunn av den mislykkede etterretningsoperasjonen.

Berg har møtt både forsvarsministeren og etterretningssjefen

Samtidig kan det virke som om ledelsen i både Forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten ikke har noe imot at det kommer fram kritikkverdige sider ved det som skjedde da man vervet og brukte Frode Berg på oppdrag inn i Russland.

Frode Berg og Brynjulf Risnes

Frode Berg med sin advokat Brynjulf Risnes før møtet med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 8. april 2021.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Berg har den siste måneden hatt møter med både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og etterretningssjef Nils Andreas Stensønes, der han har fått høre at de sterkt beklager det som har skjedd i saken.

Et flertall i den særskilte stortingskomiteen for saken vedtok 19. april med 7 mot 6 stemmer å be Stortingets presidentskap forberede et lovforslag som kan nedgradere konklusjonen i rapporten.

Opposisjonen på Stortinget med lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen i spissen har flertallet i den særskilte komiteen, men altså ikke i selve Stortinget.

Stortingets presidentskap

Stortingets presidentskap med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i spissen avgir torsdag trolig sin innstilling om EOS-rapporten om Frode Berg-saken skal offentliggjøres eller ikke.

Foto: Stortinget

Delt innstilling

Det kan også være mulig at mindretallet i presidentskapet, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kommer med sin egen innstilling.

– Det er mye som tyder på at det blir resultatet sier Nils T. Bjørke til NRK. Han representerer Senterpartiet i Stortingets representantskap.

Bjørke sier han likevel vil avvente å se hva som skjer på møtet i presidentskapet torsdag.

Men så lenge Fremskrittspartiet støtter regjeringen så blir det altså fortsatt hemmelighold.

Hverken Frode Berg eller det norske folk får ta del i den kritikken som EOS-utvalget har kommet med i det som ofte betegnes som den største spionskandalen i nyere norsk historie.

SISTE NYTT

Siste nytt