Hopp til innhold

Nå advarer PST om at også kinesiske fartøy kan bli brukt som spionskip

For første gang sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at kinesiske fraktebåter og andre sivile fartøy kan brukes til etterretning.

Trafikken til kinesiske sivile fartøy i 2023. Basert på AIS fra Kystdatahuset.

NRK har gått gjennom 155 kinesiske fartøy som har gått gjennom norske farvann for 2023. Mesteparten av trafikken går i Norskehavet, på vei fra Europa til Russland, eller i Nordsjøen.

Grafikk: Håvard Gulldahl / NRK

I flere år har PST advart om risiko for spionasje fra russisk båttrafikk, men i et intervju med NRK beskriver de nå for første gang at også kinesiske båter brukes til etterretningsformål i norske farvann.

– Kina kan også bruke sivile fartøy for etterretningsformål, så det er en del av trusselbildet, sier kontraetterretningssjef Inger Haugland.

– Hvordan foregår det?

– Det vil kunne foregå på samme måte som med russisk informasjonsinnhenting. Enten at de aktivt søker etter informasjon, eller at de passivt rapporterer videre informasjon som de kommer over i sitt normale virke.

Kontraetterretningssjef Inger Haugland ved PST

Inger Haugland, sjef for kontraetterretning i PST.

Foto: Erlend Koppergård / NRK

PST ønsker ikke å gå i detalj på hvordan dette foregår. I tidligere undersøkelser av russisk etterretning, har NRK imidlertid avdekket eksempler på hvordan sivile fartøy kan benyttes til en rekke ulike oppgaver.

Russiske fartøy har for eksempel hatt mulighet til å kartlegge norske fjorder, oppsøke NATO-ubåter og skal ved minst ett tilfelle ha hatt en etterretningsagent om bord.

Les også NRK avdekker russisk etterretning fra fartøy - her fant politiet militærradioer

Bildekombinasjon av en sovjetisk radio, russiske fartøys ais-sporing, og fiskefartøyet "Taurus".

Mer kinesisk aktivitet

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen utdyper at kapasiteten til å drive overvåking uten å bli avslørt, blir stadig større.

– PST uttaler til NRK at kinesiske fartøyer kan brukes på samme måte som de russiske, blant annet til informasjonsinnhenting. Hva slags type aktivitet er det?

– Vi har sett en del tilfeller av at russerne driver elektronisk innsamling. Jeg har ikke sett bevis på at kineserne gjør det samme, men det er fullt teknisk mulig. Det er ikke spesielt mye elektronikk som må installeres, som kan brukes passivt, til og med uten at mannskapet får det med seg.

Orlogskapetein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen.

Foto: Oskar Rennedal / NRK

Strømmen sier at advarselen fra PST kommer som en del av en verdensomspennende utvikling for kinesisk aktivitet.

– Kineserne driver med en omfattende kartlegging av handelssystemer i hele verden. Gjennom også å kartlegge i Norge og andre stater, får de et unikt informasjonstilfang som gjør at de kan bruke handel som et krigføringsmiddel, uten å bruke militærmakt.

Les også Fryktet hemmelige forsvarspatenter på avveier i Kina

Beslag av hemmelige dokumenter bæres av en NSM-ansatt

NRK har gått gjennom 155 kinesiske fartøy som har gått gjennom norske farvann for 2023 og kartlagt seilasene slik de er rapportert i åpne systemer.

Mesteparten av den kinesiske trafikken går i Norskehavet, på vei fra Europa til Russland, eller i Nordsjøen.

En gjennomgang viser at kinesisk- og hongkongflaggede skip har gjort ulike anløp i Norge i fjor.

80 prosent av trafikken er lasteskip, resten er stort sett tankskip.

Gassanlegget på Kårstø, oljeraffineriet på Mongstad og industrihavner i Nordland og utenfor Porsgrunn har alle hatt anløp fra kinesiske fartøy.

Trafikken til kinesiske sivile fartøy i 2023. Utsnitt for Sør-Norge. Basert på AIS fra Kystdatahuset.

Gassanlegget på Kårstø, oljeraffineriet på Mongstad og industrihavner i Nordland og utenfor Porsgrunn har alle hatt anløp fra kinesiske fartøy.

Grafikk: Håvard Gulldahl / NRK

– Har skjerpet blikket

Hans Jørgen Gåsemyr er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han sier at det ikke nødvendigvis er slik at kinesiske fartøy har endret oppførsel den siste tiden. Men han mener PST har økt oppmerksomheten rettet mot kinesiske aktiviteter.

Gåsemyr peker på at Kina er en global stormakt med aktivitet verden over.

– Kina er verdens største maritime nasjon. Så at det også vil foregå aktivitet knyttet til noen skip som PST eller andre uttrykker skeptisk til eller ser på som problematisk, det tror jeg også handler om at man har bygget opp apparatet og skjerpet blikket mot det og fanget opp situasjoner som kan være problematiske, sier Gåsemyr.

Ser annerledes på kinesisk aktivitet

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen sier at i motsetning til norske og vestlige fartøy, kan sivile kinesiske fartøy bli brukt til etterretningsformål i fredstid.

Kinesiske fartøy, alt som mer kinesisk eid, er etter lov underlagt plikt til å avstå informasjon til kinesiske myndigheter, dersom de ber om det.

Han sier at det har også enkelte vestlige land, men der er det underlagt «betydelig parlamentarisk kontroll», slik at folkevalgte politikere kan regulere dette.

Dette er én av grunnene til at han ser annerledes på kinesisk aktivitet enn vestlig.

Kinesiske myndigheter kan bruke sivile fartøy langt mer aktivt, og når de måtte ønske det, uten å måtte gå gjennom en demokratisk sjekk på om det er tillatt eller ønskelig, sier Strømmen.

Det har ikke lyktes NRK å få svar fra den kinesiske ambassaden i Norge.

  • Har du sett Brennpunkt-dokumentarserien Skyggekrigen? Her undersøker en gruppe nordiske gravejournalister hvordan Russland driver etterretning i Norden. Dette leder dem til flere hemmelige operasjoner. Se serien her.

Les også NRK avslører: Russlands mann på Svalbard er agent

Russisk konsul knyttes til GRU

Les også Russiske trålere krysset begge kablene før forbindelsen forsvant

AIS-sporing av russiske fiskefartøy

Les også Varsler 50 sikkerhetshull i Norge: – Vi må våkne opp

ROV-ansvarlig Stig Vågenes