Cappelen misfornøyd med 15 år i fengsel – kan få enda mer

Gjermund Cappelen mener han fortjener mer i strafferabatt. Men om drøyt tre uker risikerer han å nærme seg maksstraffen på 21 år.

Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

DØMT: Gjermund Cappelen og Eirik Jensen forlater rettssal 250 i Oslo tinghus etter å ha mottatt dommen på henholdsvis 15 og 21 års fengsel. Til venstre står Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Allerede i januar 2014, bare uker etter pågripelsen, begynte Gjermund Cappelen de første forhandlingene med politiet. Storsmugleren har senere innrømmet at utsiktene til å få redusert sin egen straff var en medvirkende årsak til at han trakk politimannen Eirik Jensen inn i saken.

Mandag kom Oslo tingrett til at Cappelen skal dømmes til 15 års fengsel for smugling av 16,7 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013. I dommen heter det at dette i utgangspunktet skal straffes med fengsel i 21 år.

Jensen-rabatt

Cappelen fikk imidlertid en strafferabatt på 30 prosent for å ha snakket om Eirik Jensen. I dommen heter det at det ikke spiller noen rolle at motivet var strafferabatt, og at Cappelens forklaring var avgjørende for Spesialenhetens sak mot Jensen.

Aktor Lars Erik Alfheim ba om 18 års fengsel for Cappelen.

Etter dommen sa Cappelen selv at han var «glad for å bli trodd». Samtidig sa Cappelens forsvarer Benedict de Vibe, som hadde bedt om så mye som 50 prosent rabatt, at dommen kunne bli anket.

– Hvorvidt det blir anke eller ikke er litt for tidlig å si. Jeg mener at dommen er i overkant streng og at han skal ha et større fradrag, sa de Vibe.

Et spørsmål er om Gjermund Cappelen da i det hele tatt vet hvilken straff han anker. 16. oktober må Cappelen nok en gang møte i Asker og Bærum tingrett, der forhandlingene i den såkalte oppbevaringssaken gjenopptas.

Fortsetter Asker og Bærum-sak

19. november 2011 kom Asker og Bærum tingrett til at Cappelens forklaring om egen hasjvirksomhet var troverdig, og kjente ham skyldig i oppbevaring og salg av totalt 1,4 tonn hasj.

Straffutmålingen ble imidlertid utsatt, i påvente av at saken i Oslo tingrett skulle avsluttes.

I oktober skal statsadvokat Lars Erik Alfheim prosedere i Asker og Bærum på hva han mener den samlede straffen i saken skal være. Avgjørelsen kommer trolig en uke etterpå.

– Ved vurderingen av hvilken totalt utmålt straff Gjermund Cappelen skal ha i førsteinstans, så har selvfølgelig Oslo tingretts dom stor betydning, sa Alfheim etter domsavsigelsen på mandag.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier det er mulig at Cappelen samlede straff blir mer enn 15 år.

– I teorien kan det bli slik. Men det kommer også litt an på hva statsadvokaten legger opp til, som vi ennå ikke vet. Og selvfølgelig er det til syvende og sist dommerne der som bestemmer, sier de Vibe.

Strafferamme på 21 år

Selv om Cappelen kunne fått opp mot maksstraff i begge sakene, legges ikke straffene oppå hverandre.

Jon Petter Rui

JUSEKSPERT: Jon Petter Rui er professor ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen.

Foto: Universitetet i Bergen

– Fire dommer på 21 år gir ikke 84 år i fengsel. Prinsippet er at man tar de enkelte straffene i betraktning når den samlede straffen utmåles, forklarer jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitet i Bergen.

– Strafferammen i saken mot Cappelen er 21 år både i Oslo tingrett og Asker og Bærum tingrett. Hvordan beregnes den endelig straffen da?

– I prinsippet kan han ende på 21 år. Han kan få tilståelsesrabatt, men at han bidro til oppklaring i Oslo-saken teller ikke med i Asker og Bærums-saken, sier Rui.

I dommen fra Asker og Bærum tingrett heter det også at Gjermund Cappelen bare i liten snakket om andre i nettverket enn Eirik Jensen. Dette understrekes også i den ferske dommen fra Oslo tingrett, om hva Cappelen har fortalt i løpet av etterforskningen:

«Bortsett fra om Jensen, har Cappelen forklart seg i liten eller i ingen grad om andre i nettverket ut over det de allerede har tilstått», skriver tingrettsdommerne Kim Heger og Sven Olav Solberg.

I Oslo tingrett ble tilståelsesrabatten vurdert til 20 prosent, altså fire års fratrekk av en dom på 21 år.

– Naturlig at straffen øker

Anett Beatrix Osnes Fause

STRAFFERETTSEKSPERT: Anett Osnes Fause er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitet i Tromsø.

Foto: Lars Åke Andersen

Anett Osnes Fause, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, påpeker at hun kun kjenner saken gjennom mediene og ikke ønsker å gjette på fengselsdommer på forhånd.

Fause forklarer at dommeren i Asker og Bærum tingrett må se de to dommene i sammenheng og utmåle en fellesstraff i den forstand at Cappelen ikke skal komme dårligere ut av dette enn om alle forhold han har blitt domfelt for hadde blitt utmålt samtidig.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hva den samlede straffen vi bli, men det er naturlig å tenke at det går opp fra de 15 årene Cappelen allerede er idømt.

– Kan få maksstraff

Fause forklarer at det blir opp til retten å gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvor mye rabatt Cappelen skal ha, etter en vurdering av hvor mye hans forklaring har hjulpet politi, påtalemyndighet og domstol. I den forbindelse er det også et spørsmål når i prosessen samarbeidsvilligheten har meldt seg.

– Dette er ikke et taksametersystem eller matematikk. Man tar et utgangspunkt og vurderer hvor mye verdi forklaring eller tilståelse har hatt for prosessen i saken. Dette er alltid en sammensatt vurdering.

Fause sier Cappelen i teorien kan få en dom opp mot lovens strengeste, også om han får tilståelsesrabatt i Asker og Bærum tingrett.

– Teoretisk sett kan han komme opp i 21 års fengsel, selv om man vurderer et eventuelt samarbeid fra Cappelens side som formildende. Det kommer helt an på utgangspunktet de lander på, og så skal de trekke fra en viss rabatt ut ifra rettspraksis. Det er en vurdering som er basert på samarbeidet. Man kan tenke seg at han får en god rabatt, og likevel kommer opp i maksstraff, sier Fause.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger