Hopp til innhold

Politiet gjorde skjulte opptak av Cappelen på cella: – Jeg har jobbet for politiet i 20 år

OSLO TINGRETT (NRK): I uformelle samtaler med politiet hevdet Gjermund Cappelen å ha gitt politiet informasjon om «viktige saker» over flere tiår. Cappelens forsvarer sier hans klient ikke var kjent med at samtalene ble tatt opp.

Gjermund Cappelen i retten

KILDE: Gjermund Cappelen har hevdet kontakten med Eirik Jensen var knyttet til Cappelens narkotikavirksomhet. Opptak av samtaler viser at Cappelen selv har bekreftet å være informant.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Arild Holden i Jensen-rettssaken

Torsdag var det Arild Holden som kom med sine spørsmål i retten. Jensen virket mye mer bekvem under denne delen av forhandlingene.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Spesialenhetens detaljerte utspørring av den pensjonerte politimannen Eirik Jensen (59) ble avsluttet torsdag. I den forbindelse fortalte Jensen blant annet om de dystre tankene han hadde etter at han ble mistenkt i saken, dyre klokker han fikk fra Cappelen, porno-aksjer og omfattende brudd på våpenloven.

Etter lunsjpausen var det forsvarer Arild Holdens tur til å stille spørsmål. Holden la da fram informasjon fra samtaler som tidligere bare har blitt behandlet for lukkede dører, fordi de omhandler informasjon om konkrete saker og navn.

Holden fortalte at politiet i Asker og Bærum politidistrikt gjennomførte tre uformelle samtaler med Gjermund Cappelen på fengselscella før avhørene begynte.

Samtalene ble gjort etter at Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013, men før Spesialenheten ble koblet inn i saken mot Jensen.

– Har jobbet for politiet i 20 år

Ifølge Holden skal ikke bærumsmannen være klar over at de uformelle samtalene med poltiet ble tatt opp. I et utdrag fra en av samtalene, fra 7. januar 2014, går Cappelen langt i å bekrefte sin rolle som kilde og/eller informant for politiet.

I samtalen sier Cappelen at han ikke vil at situasjonen skal eskalere ytterligere, og at han sitter på masse informasjon. Han sier også at han har jobbet for politiet i 20 år, og at han har «løst enormt mange saker».

– Cappelen forteller også at han har samarbeidet med politiet i Nederland, Spania og Danmark, sier Holden i retten.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe bekrefter overfor NRK Cappelen ikke var kjent med at samtalene på cella ble tatt opp. Ifølge de Vibe er det uklart om samtalene i det hele tatt kan brukes som bevis, og hevder dette har blitt problematisert av politiet i Asker og Bærum. Likevel ønsker ikke de Vibe å følge opp saken ytterligere.

De Vibe har tidligere sagt at det aller, aller meste av kontakten mellom Cappelen og Jensen gjaldt informasjon om narkotikavirksomhet. Forsvareren ønsker ikke å utdype dette nærmere nå, men sier det i all hovedsak ikke er store forskjeller på det Jensen og Cappelen har fortalt om kildekontakten.

Følg saken direkte her:

Gjermund Cappelen i besøksrommet på Ila fengsel

Gjermund Cappelen i samtale med NRK på cella i Ila fengsel.

Foto: Martin Giæver / NRK

– Hadde ikke noe valg

Cappelens forsvarer har tidligere sagt til NRK at Cappelen ble oppsøkt av politiet på cella på Ila. Cappelen hevder at han da følte at han ikke hadde noe annet valg enn å navngi Jensen.

På spørsmål fra Arild Holden forteller Jensen også at han har 120–130 møter med Cappelen tilbake til 2005. Ikke alle møtene ble dokumentert i politiets registre, forteller Jensen.

Erik Jensen

Eirik Jensen virker mye mer bekvem når hans egen forsvarer stiller spørsmålene. Dette bildet er fra rettssakens første dag.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Møtene er ofte «face to face», og man noterer på en blokk. Det betyr ikke nødvendigvis at alt legges inn i et datasystem. Straks man registrerer det i et system er det tilgjengelig for politiet i hele Norge. Det er det ikke alltid man vil, sier Jensen, som helt tydelig er mer bekvem med å svare på spørsmål fra sin forsvarer.

Jensen har flere ganger den siste uken hevet stemmen og klaget på det han mener er for inngående og detaljerte spørsmål fra aktor Kristine Schilling. Holden stiller imidlertid spørsmål som setter de mystiske SMS-ene Jensen har sendt til Cappelen i et annet lys.

Blant disse er SMS-en «feriemodus over hele linja», sendt 15. juli for noen år siden. Jensen forteller at dette var en helt vanlig SMS, sendt mens han var på ferie.

– Men du er jo tiltalt for dette, Eirik, for å ha sagt at «det er feriemodus over hele linja»?

– Det er vel straffbart det da, sier Jensen oppgitt.

«Har kunnet holde på helt fritt»

Holden går deretter videre til å dokumentere et nytt møte mellom Cappelen og politiet. Dette møtet skjedde 10. januar 2014, på et tidspunkt Cappelen hadde blitt overført til en celle i Drammen.

Politimannen som snakker med Cappelen spør om han kan si noe hvilken fordel han har fått av samarbeidet med Jensen.

«Jeg har kunnet holde på helt fritt. Han har sørget for at Tollvesenet har fjerna seg eller hatt kontroll med alle grenseoverganger når jeg skal ha inn varer. Så hvis det er beslag, så får jeg beskjed, da var det ingen som. Sånn har det skjedd!», svarer Cappelen.

Eirik Jensen har flere ganger avvist at han fikk beskjed av Tollvesenet om beslag, med mindre det var snakk om å følge kurerer inn mot Oslo.

– Kan det skje på denne måten, slik Cappelen beskriver, spør Holden.

– Nei, det kan ikke skje, svarer Jensen.

Jensen har tidligere vist til den såkalte «Flydropp-saken» i 1993 og en beslaget av et større narkotikaparti i Danmark som saker der Cappelen har vært kilde eller informant. Spesialenheten bekreftet onsdag at de ikke tviler på at Cappelen har levert informasjon til politiet i minst to saker.

Jensens forsvarer John Christian Elden har påpekt at det toale omfanget av saker der Cappelen har vært kilde kan være mye større uten at offentligheten får fullt innsyn, fordi deler av dette har blitt behandlet for lukket rett.

– Så underlig har jeg aldri vært

Holden ville også vite om Jensen var kjent med et av de tidligste tiltalepunktene mot Cappelen, et forsøk på en innførsel av 82 kilo hasj fra Danmark i 1998. Innførselen ble stoppet på grensa ved Svinesund, men kureren fikk likevel kjøre inn til Hotell Bastion i Oslo under politioppsyn. Mottageren av hasjen dukket imidlertid ikke opp og mottaksapparatet ble dermed ikke avdekket, fortalte Holden i retten.

Denne innførselen er ikke en del av tiltalen mot Jensen, men Cappelen har hevdet at han fikk informasjon fra Jensen i saken. Holden ville i retten frem til at Jensen selv gjorde etterforskningsskritt mot en av de involverte i saken.

– Ville det vært logisk å nærmest «etterforske seg selv», spør Holden.

– Nei. Jeg fremstilles som en underlig person, men så underlig har jeg aldri vært. Det strider mot all sunn fornuft, og ville vært et selvmord, i så fall, sier Jensen.

Eirik Jensen med våpen

Eirik Jensen viser fram våpen beslaglagt fra gjengmedlemmer i 2011.

Foto: NRK / NRK

Hadde våpen liggende ved senga

Før lunsj torsdag ble Jensen konfrontert med flere brudd på våpenloven. I den forbindelse kom det blant annet frem at den pensjonerte politimannen oppbevarte en pistol noen meter unna senga på småbruket sitt i Sverige.

Våpenet lå sammen med om lag 50 patroner, i det påtalemyndigheten beskriver som en liten sort metallboks. Jensen mener på sin side det var snakk om et lite våpenskap, bestilt fra USA, med fingeravtrykkslås.

Har du noen kommentar til det dette beslaget, spurte aktor Guro Glærum Kleppe.

– I det tilfellet mener jeg det lå litt nærme våpenet, men det var et tiltak for å verne meg selv. Jeg mener det er innafor, situasjonen sett under ett. Jeg vet ikke hva regelverket sier, men skyttere og jegere oppbevarer ofte ammunisjon i et FE-godkjent våpenskap.

Kleppe spurte også om Jensen ikke skjønte at oppbevaringen av våpen var ulovlig. Jensen har erkjent straffskyld for deler av tiltalen som gjelder brudd på våpenloven, men er ikke enig i alle beskrivelsene av måten han oppbevarte våpen på.

Det er ingen annen polititjenestemann som hadde tenkt annerledes enn meg i denne situasjonen. Jeg får ta den smellen, hvis det er ureglementert oppbevaring. Jeg har hatt folk på tunet mitt, og dette er en måte å sikre seg på.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger