Hopp til innhold

Flere kommuner vil gjøre som Bø: – Helt uforsvarlig, sier professor

Bø i Vesterålens omstridte skattekutt, inspirerer andre kommuner. Ordføreren i Bø jubler, mens økonomiprofessor advarer.

Her får ordfører Sture Pedersen (H) en forretningsmann på tråden som sier han tar med seg sin virksomhet og flytte til Bø.

Flere kommuner er nysgjerrige på Bøs modell. Ordføreren forteller om flere telefoner den siste tida fra ordførere rundt om i Kommune-Norge som vil ha tips.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Bø kommune i Vesterålen har fått stor nasjonal oppmerksomhet etter at de som første kommune vedtok å kutte i formuesskatten. Målet er å lokke til seg rike folk, som igjen vil bidra med å skape arbeidsplasser i kommunen.

Nå følger flere kommuner etter.

Sist ute er Strand kommune i Rogaland. På kommunestyremøtet 16. desember vedtok politikerne å redusere formuesskatten fra 0,7 prosent til 0,45 prosent fra 2022.

– Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere for å kunne drive kommunen på en god måte. Dette er et av få virkemidler vi kan bruke, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes fra Høyre.

Skeptisk

Men på Norges Handelshøyskole, er professor i økonomi Jarle Møen svært skeptisk.

Jarle Møen

Økonomiprofessor Jarle Møen er skeptisk.

Foto: Kathrine Mørkved / NRK

– Problemet med å bruke redusert formuesskatt som et næringspolitisk virkemiddel er at det blir privatøkonomisk lønnsomt å flytte til Strand, men det blir ikke mer lønnsomt å skape arbeidsplasser lokalt. Kapitalen som de nye innbyggerne eier kan være investert hvor som helst uten at det påvirker skatten.

Han er også svært skeptisk til måten både Bø og Strand har behandlet saken.

I Bø kommune ble kuttet i formuesskatten vedtatt uten at saken var utredet på forhånd.

– Det sto ikke på sakslista. Det var som kaninen opp av hatten, sa SV-politikeren Anette Korneliussen til NRK.

Heller ikke i Strand ble saken utredet av administrasjonen på forhånd. Økonomisjefen advarte i et internt notat, men forslaget fra posisjonspartiene ble ikke lagt fram for politikerne før under selve kommunestyremøtet 16. desember.

– Sett utenfra er det vanskelig å forstå framgangsmåten til politikerne i Strand kommune. Det fremstår helt uforsvarlig å gjøre et slikt vedtak uten å legge fram beregninger som viser konsekvensene, sier Jarle Møen.

I tillegg til Strand, ønsker også Vestnes og Tvedestrand å se på muligheten for å kutte i formuesskatten. Meråker sa denne uka nei.

Bø-ordfører er glad for at flere kommuner følger etter

I Bø i Vesterålen, er ordfører Sture Pedersen (H) ikke redd for å miste konkurransefortrinnet når flere kommuner melder seg på.

Flere rikinger har allerede meldt at de vil flytte til Bø.

– Jeg har jo sagt fra dag én at dette er et distriktspolitisk tiltak, og hvis flere føler at det er riktig å gå den veien så applauderer jeg det. Jeg synes det er veldig bra, for jeg tror at vi har truffet en kjerne i å få tak i kapital til å bygge nye arbeidsplasser, og derfor tror jeg dette er riktig vei å gå.

Men skattestuntet til Bø har også ført til at regjeringa har grepet inn. For å hindre at resten av landet måtte bla opp hvis skatte-stuntet til Bø feilet, er reglene i inntektsutjevingen endret.

Men nye regler første førte til at Bø risikerte å tape mange millioner. I desember ga derfor regjeringa Bø unntak for reglene.

Kan ikke forvente spesialbehandling

I Strand innrømmer ordfører Irene Heng Lauvsnes at kommunen ikke har oversikt over hvor som blir konsekvensen. I budsjettet er formuesskatten redusert med til sammen 5,7 millioner kroner fra 2022. Samtidig er andre inntekter økt med det samme.

Irene Heng Lauvsnes

Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand kommune.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Vi vil nå ha tett kommunikasjon med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av 2021 for å finne ut av konsekvensene for Strand kommune ved å sette ned formuesskatten, sa Heng Lauvsnes til NTB etter kommunestyremøtet.

Økonomiprofessor Møen mener det nærmest er utenkelig at regjeringen vil gi Strand kommune spesialbehandling på samme måte som Bø.

– Bø gjorde sitt vedtak før regjeringen endret inntektsutjevningssystemet og kunne vanskelig forutse de fulle konsekvensene. For Strand finnes det ingen unnskyldning for manglende konsekvensutredning, og derfor kan de heller ikke vente seg noen tilgivelse eller håndsrekning.

Han sier det er vanskelig å beregne nøyaktig hvordan regnestykket for Strand blir.

– Regjeringen har gjort endringer i inntektsutjevningssystemet som gjør nedsatt formuesskatt til en svært dyr politikk. Strand må først dekke inn den lettelsen i formuesskatten som de gir til sine egne innbyggere. Deretter må de dekke en høy andel av det tapet de påfører andre kommuner ved å gi sine nye innflyttere redusert formuesskatt. Totaleffekten er vanskelig å beregne for den avhenger også av hvor mye inntektsskatt de nye innbyggerne bringer med seg.