Hopp til innhold

Bø-ordfører truer med svar mot regjeringens skattegrep: – Lar meg ikke vippe av pinnen

Ordfører Sture Pedersen (H) mener regjeringen vil stikke kjepper i hjulene for «Norges Monaco». Nå vurderer han svare med flere skattekutt.

Sture Pedersen (H)

Ordfører Sture Pedersen har vært ordfører i Bø siden 2007. På grunn av at Bø i Vesterålen kuttet i formuesskatten i 2019, fikk de kallenavnet «Norges Monaco».

Foto: Barbro Andersen

I 2019 ble Bø kommune i Vesterålen rikskjent over natten da de innførte landets laveste formuesskatt.

Det gjorde de ved å kutte i delen som kommunene sitter igjen med.

I dag er fordelingen av inntektene fra formuesskatten slik at kommunene sitter igjen med mesteparten (70 prosent), mens staten skal ha de siste 30 prosentene.

Derfor kunne Bø kommune kutte den kommunale delen fra 0,7 prosent til 0,2 prosent.

Den totale formuesskatten ble dermed 0,5 prosent – og lavest i landet.

Dette tiltrakk seg rikinger fra fjern og nær, selv tilværelsen ble kortvarig for flere.

Bø i Vesterålen

Bø kommune i Vesterålen er en naturskjønn kommune, men har lenge slitt med fraflytting. Derfor har kommunen gjort mange tiltak som til å fjerne formuesskatten.

Foto: Jan-Helge Andersen

– Lar meg ikke vippe av pinnen

Tirsdag la regjeringen frem forslag om et nytt inntektssystem for kommunene.

Her foreslår de å endre nettopp denne fordelingen.

Les også Vil ta mer fra de rike og gi til de fattige kommunene

Lene Vågslid, Ap og Erling Sande Sp.

Den nye fordelingen gjøre at staten sitter igjen med 65 prosent, og kommunene bare 35 prosent.

Dermed må alle betale minst 0,65 prosent i formuesskatt – i tillegg kommer kommunenes andel.

Pengene som kommunene mister skal kompenseres med økte midler fra skatt på alminnelig inntekt.

– En av grunnen til at de gjør dette er at de har sett hva Bø kommune har gjort. Men jeg lar meg ikke vippe av pinnen. Vi må tenke kreativt.

Det sier ordfører Sture Pedersen (H) i kommunen som har blitt omtalt som «Norges Monaco».

Bø-ordfører Sture Pedersen

– Vi ønsker bosetting i hele landet og skatt har vært en mulighet for oss å regulere dette, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

For nå kan han miste han muligheten til å kutte kraftig i den kommunale delen av formuesskatten, som han fortsatt er en sterk motstander av.

– Jeg mener dette kutt i formuesskatten er noe staten kunne ha gjort på steder hvor man har hatt utfordringer med bosetting, sier han.

– Vi ønsker bosetting i hele landet og skatt har vært en mulighet for oss å regulere dette, og det er skuffende at vi ikke får operere i det rommet fremdeles.

NRK forklarer

Dette er formuesskatt

Dette er formuesskatt

Dette er formuesskatten

Formuesskatten er en skatt på nettoformue. Nettoformue er verdien av eiendeler når gjelden er fratrukket.

I motsetning til skatt på det du tjener (inntektsskatt) er formuesskatt skatten av hva man eier.

Det kan være eiendom, bil, båt, aksjer, næringskapital eller penger i banken.

Dette er formuesskatt

Hvem må betale formuesskatt?

Formuesskatten slår inn så snart man har over 1,7 millioner kroner i formue. Da betaler man 1 prosent av formuen i skatt.

Har man over 20 millioner kroner øker skatten til 1,1 prosent av formuen.

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Dette er formuesskatt

Verdsettingsrabatt

Hvor mye formuen din utgjør, regnes automatisk ut i skattemeldingen.

Men enkelte eiendeler utløser en rabatt, som igjen reduserer grunnlaget for å betale formuesskatten.

Hvilke eiendeler som utløser hvilken rabatt, kan du lese mer om hos Skatteetaten.

Vil vurdere ytterligere skattekutt

Men som den rutinerte Høyre-ordføreren sier, han lar seg ikke vippe av pinnen.

Løsningen? Mer skattekutt.

– Vi har muligheten til å senke den kommunale formuesskatten til 0. Det er absolutt noe jeg vurderer å løfte politisk.

Men nøyaktig hva det vil gjøre med kommuneøkonomien til Bø, som ikke akkurat er rosenrød, er ikke Pedersen helt sikker på.

– Det må jeg se nærmere på, men vi har senket den med 0,5 prosent og vet hva vi taper på det. Sånn sett kan det hende at dersom man går ned til 0, så jeg tror vi kan komme gunstig ut av det.

Fin avslutning på dagen med litt regn i luften. Fra Føre i Bø.

Bø kommune helt nord i Nordland er mest kjent for formuesskatten. I 2019 kuttet de den kraftig og fikk kallenavnet «Norges Monaco».

Foto: Jan-Helge Andersen / Jan-Helge Andersen

Bø kommune kommer dårlig ut av regjeringens nye inntektssystem for kommunene.

Grunnet relativt høyt skattetrykk i kommunen, vil de miste anslagsvis 736.000 kroner årlig med den nye omfordelingen.

Pedersen tror ikke dette er løsningen for Kommune-Norge:

– De økonomiske utfordringene som kommunene har tror jeg ikke man løser ved å skyve penger mellom kommunene, men med mer penger i potten til kommunene.

Les også Jørund og Marte jubler over regjeringens budsjettgrep: – Vil komme godt med

Jørund Johansen og samboer Marte Pedersen er de første nyetablererne som bygger seg nytt hus på Røst på nesten 20 år.

Skjæran: Sture står fritt

Bjørnar Skjæran (AP) er klar i talen når han får presentert kritikken av endringene i nasjonalbudsjettet.

– Endringer i inntekssystemet er et nullsumspill, og det tro jeg Sture med all sin politske erfaring vet veldig godt, skriver Skjæran i en tekstmelding.

Han mener skatteinntektene i dag er ujevnt fordelt mellom kommunene.

Bjørnar Skjæran-Havoppdrett-Trænabanken

– Jeg tror Sture med all sin politske erfaring vet veldig godt at endringer i inntekssystemet er et nullsumspill, sier Bjørnar Skjæran (Ap).

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Med dagens inntektssystem løftes alle kommuner til minst 93 prosent av landsgjennomsnittet etter utjevningen. Det foreslås flere endringer i skatteelementene, som til sammen bidrar til at alle kommuner løftes til minst 95 prosent av landsgjennomsnittet.

Les også Føler NRK-dokumentar drar bygda ned i dritten: – Elendig program

Bø

Skjæran beskriver endringene som «rettferdig»:

Hvis Sture ønsker å bruke redusert formuesskatt som et grep for å tiltrekke seg mennesker med stor formue, står han fortsatt fritt til det. Men for Arbeiderpartiet er det uaktuelt at de andre kommunene skal dekke opp for risikoen Bø kommune tar om han får kommunestyret med på det, avslutter Skjæran.

Høyre: Forstår Stures bekymring

Jeg forstår Stures bekymring.

Det sier kommunalpolitisk talsperson i Høyre Mudassar Kapur.

– Regjeringens kommuneopplegg løser ikke utfordringene kommune står i. Det blir stadig flere eldre, og vi trenger at kommunen klarer å levere gode tjenester innen helse og skole. Her sliter mange kommuner i dag, fortsetter han.

Mudassar Kapur (H)

Mudassar Kapur er kommunalpolitisk talsperson i Høyre. Han forstår Pedersens bekymring. Nå skal partiet gå gjennom regjeringens forslag i detalj.

Foto: William Jobling / NRK

Han mener regjeringen belønner kommuner som fortsetter driften som før, ikke de kommunene som omstiller seg eller tar nye grep for å gjøre seg mer attraktiv.

Han sier at partiet nå skal gå grundig gjennom detaljene i regjeringens forslag.

– Det viktigste for Høyre er at kommunene er i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne. Derfor har Høyre alltid prioritert god kommuneøkonomi og styrking av det lokale selvstyret. Det skal lønne seg å være en kommune som legger til rette for å skape næringsliv og arbeidsplasser, sier Kapur.

Les også Vestlending flyttet til «Norges Monaco» – nå topper han rikinglista

Ola Braanaas, konserndirektør Firda Sefoods