Hopp til innhold

Ministeren griper inn for å unngå at «skatteparadis» slipper unna regninga

Regjeringa endrer reglene for å hindre at resten av landet må bla opp hvis skatte-stuntet til Bø feiler. Det gjør at Bø, og andre kommuner som lar seg friste til å bli skatteparadis, må ta risikoen selv.

Bø i Vesterålen

Bø i Vesterålen sliter med fraflytting. Ordfører Sture Pedersen vil gjøre kommunen til Norges svar på Monaco, ved å kutte i formuesskatten.

Foto: Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash

NRK har skrevet om stuntet til Bø kommune ytterst i Vesterålen.

Ordfører Sture Pedersen vil gjøre kommunen til Norges svar på Monaco.

Det innebærer at Bø, som første kommune i Norge, vil senke formuesskatten. Håpet er å bremse fraflyttinga gjennom å tiltrekke seg rikinger og nye bedrifter.

Initiativet har allerede rukket å skape overskrifter internasjonalt.

Men det er jo ikke sikkert kommunen klarer å lokke til seg nok millionærer. Da vil kommunen få inn mindre skatteinntekter, istedet for mer.

Hva skjer da? Jo, da må resten av landets kommune bla opp. I hvert fall med det systemet som gjelder per i dag.

Sunday Times

I helga skrev Storbritannias eldste avis, The Sunday Times, om skattekuttet i Bø.

Foto: Skjermdump Sunday Times

Kan tape penger

I dag har vi nemlig et utjevningssystem.

Det skal sørge for at det ikke blir for store forskjeller i inntektene mellom kommuner. Kommunenes inntekter skal ligge nærmest mulig landsgjennomsnittet.

Utjevningen skjer slik: En kommune med inntekt under landsgjennomsnittet, får kompensert noe av differansen fra dem som ligger over snittet.

I fjor ble for eksempel Oslo kommune trukket 5,7 milliarder kroner, som deretter ble fordelt til fattigere kommuner og fylkeskommuner.

Et slags Robin Hood-prinsipp altså.

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Eirik Sivertsen (Ap) er enig i at regelverket må endres for å hindre at andre kommuner kan bli sittende med svarteper hvis skatte-stunt andre steder i landet feiler.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Stortingspolitiker i Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, er bekymret for at flere kommuner kan bli fristet til å gjøre det samme som Bø hvis de uansett får dekket et eventuelt tap.

I et spørsmål til kommunal og moderniseringsminister, Monica Mæland, tar han opp nettopp dette.

– Det er ikke rimelig at man gir skattekutt til de som har mest fra før, og sender denne regninga til andre kommuner i landet. Det tapet burde man ta selv, sier Sivertsen til NRK.

Må ta risikoen selv

Mæland svarer at det kan være bra for noen kommuner å endre formuesskatten, fordi det kan være bra for innbyggerne og verdiskapningen i enkelte kommuner.

– Men kommunene bør bære tapet selv.

Hun vil derfor i kommuneproposisjonen for 2021 legge fram forslag om å gjøre endringer i dagens system for inntektsutvjevning.

Regelendringa vil gjelde fra 1. januar 2021. Samtidig som endringene i Bø finner sted.

Mæland understreker at hun gjør dette «for å motvirke at kommunens reduserte skatteinntekter vil bli kompensert av andre kommuner».

Hun utdyper overfor NRK.

Monica Mæland på Stortinget

Monica Mæland vil endre reglene slik at kommuner som prøver seg på skatteparadis-endringer, må ta risikoen selv.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vi har i dag et system som skal sørge for at kommuner kompenseres når de får uvanlige fall i skatteinntektene. Det er bra, men det er samtidig åpenbart ikke meningen at det skal kompensere villet politikk av denne typen, så det vil jeg endre så raskt som praktisk mulig.

Heier på Bø

Ordfører Sture Pedersen i Bø sier seg enig i at det ikke er rimelig at andre skal betale.

Han er uansett trygg på at det vil gå bra.

– Vi blir å få inn mer i skatt enn hva som er beregnet.

– Det er ingen risiko. Vi kommer ut i pluss, og vil gi fra oss til andre kommuner. Jeg er trygg på at vi vil kunne vise konkrete resultater.

Selv om Mæland nå endrer reglene, mener Mæland det er positivt at Bø leter etter nye måter å tiltrekke seg arbeidsplasser og verdiskaping på.

– Og jeg vil heie på ordfører Pedersen som nå senker formuesskatten i egen kommune.

Fra Nergård Bø AS, sitt anlegg i Vesterålen 10.oktober 2011.

Kommuner som taper på å kutte skatten, vil ikke bli kompensert av andre kommuner, med den nye ordningen som vil gjelde fra neste år.

Foto: Bjørnar Hansen