Hopp til innhold

KS: Bø vil gå 10 millioner i minus selv om milliardærene strømmer til

Millionærene flytter til Vesterålen. Men selv om de tar med seg flere milliarder og også skatter til ny kommune, vil Bø tape flere millioner på stuntet.

Sture Pedersen

– Det er mange som regner. Bø-ordfører Sture Pedersen blir ikke skremt av beregningene. – Det gjenstår å se hva som blir riktig tall. Jeg er forberedt og har en plan skulle vi ende i tap.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Det viser utregninger KS har gjort for NRK.

Bø kommune i Nordland har kuttet i formuesskatten, og det gjør at rikingene flytter til.

Tidligere skiløper Bjørn Dæhlie, næringskonsulent Benn Eidissen og eiendomsinvestor Einar Andreas Sissener er tre av åtte millionærer som har meldt flytting.

De tar med seg 2,2 milliarder til Norges nye skatteparadis.

For de nye millionærene utgjør flyttemeldingen til Vesterålen en samlet besparelse på rundt 11 millioner kroner. Men hva med Bø?

KS har tatt en nærmere titt på tallene. Konklusjonen er at selv om millionærene tar med seg store formuer og også skatter av egne inntekter til Bø, vil resultatet etter alt og dømme bli netto negativt.

– Bø må forberede seg på betydelige inntektsbortfall de første årene etter nedsettelsen av satsen for formuesskatt, forteller spesialrådgiver Sigmund Engdal.

Vil trenge 300–400 flere innbyggere

For å veie opp 10 millioner minus som følge av kutt i formuesskatt, så trenger man flere «vanlige» innbyggere som kan betale vanlig inntektsskatt.

– Det er mekanikken på hvordan det fungerer. De første 300–400 innbyggerne som kommer, de skatteinntektene vil ikke kommunen se noe av. De går rett og slett med på å finansiere skatteletten til de formuesterke som har flytta til Bø.

For hver nye formuessterke som flytter til Bø, så vil kommunen tape mer av inntektene som skulle kommet fra formuesskatt, fortsetter han.

– Skal man veie opp 10 millioner minus som følge av kutt i formuesskatt så trenger man 300–400 flere innbyggere, estimerer Engdal.

På spørsmål om hvordan dette henger sammen, viser Engdal til inntektsutjevningssystemet.

Enkelt forklart:

– I praksis betyr det at Bø selv må dekke det beløpet som er gitt i skattelette. Så hvis det flytter en person til inn som har høy formue, så må kommunen dekke mer.

Slik det er lagt opp er det de med høy formue som er sterkest motivert til å flytte til Bø, sier han.

– En person som ikke har formue men høy inntekt, har jo ikke samme incitament.

E24 har inkludert også de som har sagt at de skal flytte til Bø, og konkludert med at «skatteflyktningene» tar med seg 2,7 milliarder til Bø.

– Da vil tapet Bø får bli enda større. For det er ingen andre kommuner som skal ta regninga for skattekuttet, sier rådgiveren i KS.

Ordføreren er ikke bekymret

Bø-ordfører Sture Pedersen blir ikke skremt av disse beregningene.

– Det er mange som regner. Det gjenstår å se hva som blir riktig tall. Jeg er forberedt og har en plan skulle vi ende i tap.

– Hva gjør dere da?

– Vi kan korrigere i budsjettert vårt. Vi har andre typer inntekter også, og er ikke blakk.

Han sier de har et perspektiv på to-tre år. Flytter det 150 til kommunen i løpet av perioden, sier han at det vil veie opp.

– Men KS beregner at dere trenger 300–400 flere innbyggere for å veie opp?

– Det stemmer ikke. Med 150 nye innbyggere snakker vi om ni-ti millioner, svarer Pedersen.

Bø-ordfører Sture Pedersen

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) ser lyst på fremtiden.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK