Hopp til innhold

Tar med seg 2,2 milliarder til Norges nye skatteparadis

Fra og med neste år er Bø i Vesterålen et lite skatteparadis i Nord-Norge. De åtte nye millionærene i kommunen sparer til sammen 11 millioner kroner på å flytte.

bø

Det er en god samling av mer eller mindre kjente, nye innbyggere som har flyttet til Bø i Vesterålen. Fellesnevneren er at de har store summer i verdier.

Skatt, formue og alminnelig inntekt. I dag får du tilgang til alt, bare du er villig til å ta et dypdykk inn i skattelistene.

Årets snakkis på formuesfronten er gjerne Bø i Vesterålen, som har kuttet grovt i formuesskatten for dem som bor i kommunen.

På denne måten har de tiltrukket seg folk med store penger i banken, som tidligere skiløper Bjørn Dæhlie, næringskonsulent Benn Eidissen og eiendomsinvestor Einar Andreas Sissener.

Her er Bø i Vesterålens nye millionærer:

Etter årets skattetall er det 27 år gamle Gustav Magnar Witzøe som er Norges rikeste med en formue på 20,9 milliarder kroner.

Dersom Witzøe også hadde meldt flytting til Bø, ville han ha spart over 100 millioner kroner i formuesskatt.

Dette tjener Bø kommune på innflytterne

Til sammen utgjør formueskatten som går til kommunen omtrent 4,5 millioner kroner basert på den samlede formuen til de åtte.

Selv om Bø kommune får mer inntekt i form av formuesskatt, må man også ta høyde for at formuesskatten går ned for kommunens øvrige innbyggere.

I tillegg vil innflytterne basert på fjorårets bruttoinntekt legge igjen omtrent 7,7 millioner kroner i ordinær inntektsskatt i kommunen.

Totalt: 12,2 millioner kroner.

Samtidig vil kommunen tape noe inntekter basert på formuesskatten til dem som allerede bor i kommunen. De seks rikeste i Bø i Vesterålen har en samlet formue på 763 millioner kroner.

Med den nye skattesatsen for formuesskatt, vil disse totalt betale 3,7 millioner kroner mindre til kommunekassa.

For de nye millionærene utgjør flyttemeldingen til Vesterålen en samlet besparelse på rundt 11 millioner kroner.

Kan spare store summer

Tar man Bjørn Dæhlie som eksempel, hadde han en formue på nærmere 500 millioner kroner i 2018.

Seksjonssjef i Skatteetaten, Lene Ringså, tegner og forklarer om hvordan han sparer penger på å flytte nordover.

– For å ta eksempelet med 500 millioner kroner. Hvis du har det i formue, så må du normalt sett betale 0,85 prosent i skatt, noe som tilsvarer 4,25 millioner kroner. Formuesskatten i Bø er på 0,35 prosent, noe som gjør at den personen sparer 2,5 millioner kroner.

Benn Eidissen, som har meldt flytting fra Bodø til Bø, sa at tiltakene kommunen har gjort er helt riktige, da han deltok på Debatten for en tid tilbake.

– Formuesskatten er fullstendig feil beskatning. Man kunne fått de samme midlene inn i samfunnet ved å beskatte bedrifter når de faktisk tjener penger, eller skatte sånne folk som meg når vi tar utbytte.

Ordføreren jubler

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, sier at han gleder seg over at pengesterke tilflyttere kommer til kommunen.

Den generelle pågangen har vært veldig stor, så vi er optimister i dette prosjektet, sier han og fortsetter:

Her får ordfører Sture Pedersen (H) en forretningsmann på tråden som sier han tar med seg sin virksomhet og flytte til Bø.

Ordfører Sture Pedersen har vært mye i telefonen med folk som ønsker å flytte til kommunen, på grunn av kuttene i formuesskatten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg er veldig glad for at folk flytter hit med kapital, men alle er hjertelig velkommen. Vi har gjort dette for å skape nye arbeidsplasser, så jeg er veldig glad for at folk flytter hit for å investere i vår kommune.

– Men er det ikke noen som bare flytter for å få mindre skatt?

– Hvis jeg ser at folk flytter hit for å gjøre det som en postkasse-endring, så blir jeg aktivt å peke dem ut. Jeg har ikke sett noen signaler om dette. De ønsker å bo, og investere i prosjekter i vår kommune.

Pedersen håper at de nye innbyggerne ikke bare vil bidra til å øke folketallet hode for hode. Han har også et håp om at pengene blir investert tilbake i hjemkommunen.

– Ingen kan si med sikkerhet om hva slags ny vekst vi kan få. Enhver investering som skaper nye arbeidsplasser og tilflytting, det er kjærkomment.

Bø sin rikeste: – Ville nok bodd her uansett

Eva Maria Kristoffersen er daglig leder i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS. Hun hadde i fjor en formue på 636 millioner kroner.

For Kristoffersen betyr justeringen i formuesskatten en besparelse på 3 millioner kroner årlig. Selv om hun tviler på at formuesskatten ville ha hatt noe betydning for hvor hun bor, mener hun det kan være positivt for kommunen.

– Det gjør jo og at vi kanskje kan ta litt mindre utbytte fra bedriften og heller reinvestere i selskapet. Så håper jeg o at det vil gi mer vekst i kommunen, sier hun til NRK.

Kristoffersen roser ordføreren for et sprekt initiativ