Kuttet skatten uten å vite konsekvensene: – Bø har gamblet med innbyggernes velferd

Vesterål-kommunen får kritikk fra flere hold for å ha kuttet i formuesskatten uten å vite konsekvensene. – Større risiko å ikke gjøre noe, svarer ordfører.

Bø i Vesterålen, kledt i snø, en gul og rosa himmel i bakgrunnen.

Bø i Vesterålen får lavere formuesskatt fra januar for å tiltrekke seg kapitalsterke investorer.

Foto: Kari Skeie / NRK

I desember 2019 vedtok Bø kommune i Vesterålen å kutte i den kommunale formuesskatten. Det var et forsøk på å få rike nordmenn til å flytte til kommunen.

Men hvilken risiko tok de?

Det visste de ikke selv.

– Som kaninen opp av hatten

Kommunen risikerte nemlig å både måtte dekke inn eget inntektstap som følge av skattekuttet, og samtidig dekke inn skattetapet til fellesskapet når rike nordmenn flytter til Bø.

Men da kommunestyret i Bø vedtok skattekuttet for ett år siden, var det imidlertid på et rimelig tynt grunnlag, hevder Sv-politiker Anette Korneliussen.

– Det sto ikke på sakslista. Det var som kaninen opp av hatten, sier Korneliussen.

Hun er lokallagsleder for partiet og medlem av kommunestyret.

«På en måte usolidarisk»

Hennes parti var det eneste som protesterte mot forslaget fra Høyre-ordfører Sture Pedersen.

– Vi ble ikke presentert for noen tall eller utredninger, annet enn Sture sin visjon som han snakket veldig varmt og positivt om, sier Korneliussen.

Mens Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran har rettet krass kritikk mot Bø, valgte hans partifeller i kommunen å stemme for skattekuttet.

– Her var utsiktene til å gjøre det bra så store at vi valgte å gå for dette, selv om det var stor grad av gambling i det, sier Tom Tobiassen i Bø Arbeiderparti.

Tom Tobiassen, leder i Nordland fylkesfiskarlag

Tom Tobiassen i Bø Arbeiderparti.

Foto: NRK

– Syntes Arbeiderpartiet i Bø det er rett at dere har sendt regningen for deler av kuttet i formuesskatten til alle andre kommuner i landet, for at dere skal få en skattefordel som ingen andre får?

– Når du formulerer det sånn, er det på en måte usolidarisk. Men det er jo ikke utgangspunktet vårt, svarer Tobiassen.

Han vedgår at grunnlaget for valget var i tynneste laget. Men angrer ikke på at partiet støttet kuttet i formuesskatten.

– De store debattene får partiet ta seg av. Vi jobber for en kommune som er truet av befolkningsnedgang. For en liten kommune er dette god arbeiderpartipolitikk, fordi dette fører til at vi skaper flere arbeidsplasser, sier han.

Mener Bø har gamblet med innbyggernes velferd

Det overrasker den lokale SV-lederen at ingen av de andre partiene i kommunestyret stemte imot forslaget.

– Det skulle vært bedt om en utsettelse for å utrede og utregne. Når man ser det sånn, synes jeg det er skremmende, sier hun.

Hun får også støtte fra økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole

Professor og instituttleder Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Eivind Senneset

Han mener det er kritikkverdig at et kommunestyre gjorde så ekstraordinære vedtak uten å utrede konsekvensene i forkant.

– Slik jeg ser det, har Bø gamblet med innbyggernes velferd, sier Møen.

Men han har også forståelse for at Bø får hjelp. Regjeringen endret tross alt regelverket etter at Bø hadde vedtatt skattekuttet, og det var denne regelendringen som gjorde at regnestykket ble så ille for vesterålskommunen.

– Det var helt riktig å endre inntektsoverføringsmodellen slik at kommuner som setter ned formuesskatten må bære den fulle kostnaden. Men endringen fikk en form for tilbakevirkende kraft. Samtidig som Bø ble heiet fram for sitt initiativ, dyttet regjeringen dem utfor stupet gjennom kommuneproposisjonen for 2021 som kom et halvt år etter at Bø hadde fattet sin beslutning. De fulle konsekvensene ble heller ikke tydelig kommunisert.

Dermed mener Møen at det er rimelig å gi Bø en overgangsordning slik at innbyggere skjermes for dramatiske kutt.

– Jeg antar det vil bli vanskelig nok å dekke den delen av skattekostnaden de fortsatt må bære selv, sier han.

Også Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder av Tax Justice Network Norge mener at ordføreren har gamblet.

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway. Nettverket ble stiftet i 2010 som en uavhengig organisasjon som er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for Tax Justice som jobber for global skatterettsferd.

Foto: Johan B. Sættem

– Forklaringen til Bø henger ikke på greip. Det eneste de kunne vite med sikkerhet, var at reduksjon av formuesskatten ville føre til mindre inntekter. Oppsiden var høyst usikker. De har rett og slett gamblet på vegne av innbyggerne sine, sier hun.

Ordfører i Bø: – Større risiko å ikke gjøre det

Sture Pedersen er ordfører i Bø og forstår at flere er kritiske til vedtaket deres.

Han avfeier ikke at det kalles et eksperiment siden de ikke visste utfallet, men sier at alternativet var verre. Nemlig enda færre Bø-væringer.

– Statistikken viser en klar nedgang. Jeg er ikke enig i at vi har gamblet med innbyggernes velferd. Risikoen var større ved å ikke gjøre noe.

Ordfører Sture Pedersen i Bø med ordførerkjedet der Bø sitt kommunevåpen har den sentrale plassen.

Ordfører Sture Pedersen i Bø erkjenner at de hadde lite informasjon om konsekvensene av skattekuttet. Men han påpeker at det er verre å se folk flytte fra Bø, og at noe måtte gjøres.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Men hvilken informasjon la dere fram for kommunestyret i fjor?

– Det var lite informasjon å få tak i om hvordan konsekvensene ville bli. Og siden alt i forbindelse med utregninga var såpass usikkert, har vi gjort opp et budsjett i balanse som sier at vi beholder folketallet som det er i dag.

– Burde dere ikke fått tak i utredningene på forhånd?

– Vi satte ikke på de opplysningene, og de var vanskelige å få tak ifra alle vi henvendte oss til. Men det vi vet, er at vi taper store penger på å miste folk, svarer Pedersen.

– Synes du at dere gjorde en god nok jobb for å få tak i opplysningene?

– Det svaret vet vi ikke før om et par år.

– Dermed er det jo et eksperiment?

– Eksperimentet er ikke farligere enn befolkningsnedgangen vi ser.

Han mener at de ville tapt like mye eller mer penger dersom folk fortsatte å flytte fra Bø.

– Jeg har ingen fasit på at vi lykkes med tiltaket, men da har vi i alle fall prøvd, sier han.