Hopp til innhold

Regjeringen snur og gir Bø unntak fra reglene: – Dette er rett og slett kameraderi

Bø i Vesterålen risikerte å tape mange millioner på skattestuntet sitt. Men så strakk regjeringen ut en hjelpende hånd. Nå raser opposisjonen.

Sture Pedersen (H)

Sture Pedersen er fornøyd med nyhetene og hjelpen fra regjeringen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Dette er tragisk. Regjeringen bruker Bø og noen av disse millionærene til en kamp mot formuesskatten, sier Aps nestleder Bjørnar Skjæran.

– Dette er rett og slett kameraderi mellom Høyre-politikere. Bø kommune har selv tatt denne risikoen, og nå blir de reddet av Høyre-regjeringen. Det er ganske alvorlig når vi ser hvor mange andre kommuner som sliter med å få det til å gå rundt økonomisk, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Det begge reagerer på, er nyheten om at regjeringen nå kommer Bø til unnsetning, og har laget en særregel som kun skal gjelde for det nye skatteparadiset i Nord-Norge.

Noe som også er omtalt i Bladet Vesterålen og Dagens Næringsliv.

Vil lokke til seg rikinger

Vesterålskommunen har etterhvert blitt landskjent for at de har kuttet i formuesskatten for å tiltrekke seg kapitalsterke folk. Håpet er at de skal melde flytting og investere i lokalsamfunnet.

På lista over som har meldt seg på finner vi flere kjente navn. Som Bjørn Dæhlie og eiendomsinvestor Einar Andreas Sissener.

Selv om noen ombestemmer seg, dukker stadig nye navn opp på lista. Ifølge ordføreren er nå tallet på «rikinger» oppe i 15–20.

Men et problem kommunen ikke var forberedt på, var hvor kostbart stuntet kunne bli. Som følge av den såkalte skatteutjevningsordninga.

At Bø gir skattelette betyr mindre penger inn til felleskassa. Det lå an til at Bø måtte dekke dette selv.

Kort fortalt viste regnestykket at Bø lå an til å gå 10 millioner i minus, med dem som har meldt flytting så langt, viste en utregning gjort av KS.

Regjeringen endret faktisk regelverket for å hindre at kommunens reduserte skatteinntekter ville bli kompensert av andre kommuner.

Men nå kommer departementet nordlandskommunen til unnsetning. De gir Bø et særunntak fra reglene.

– Vi synes det er positivt at kommunene tenker kreativt og skaper økt aktivitet. Men vi ser at på akkurat dette området så var ikke konsekvensene tydelige nok i systemet. Det tar vi konsekvensene av, sier statssekretær Paal Pedersen (H) til NRK.

Mangler praksis

Saken er at Bø vil miste rundt 5 millioner i skatteinntekter fra dem som allerede bor i kommunen, når de setter ned den lokale delen av formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent.

Dette er et tap Bø må ta på egen kjøl. Men de skal slippe å tape noe mer.

Med regjeringens nye unntak får kommunen hjelp til å dekke fellesskapets skattetap som oppstår når rikingene flytter til kommunen for å spare skattekroner.

Statssekretær Pedersen forteller at Bø er den første kommunen på flere tiår som foretar en slik omlegging, og derfor var ikke regelverket tydelig nok til at Bø kommune kunne se alle konsekvensene av vedtaket.

– Retningslinjene har ikke vært tydelige nok her. Alle kommuner har de siste årtiene hatt maksimale skattesatser på både inntekt og formue, sier Pedersen.

– Vi vurderer det som krevende for Bø å gjennomskue alle effektene som redusert formuesskatt får. Derfor slipper de å måtte dekke det tapet selv.

Pedersen forklarer at tapet Bø vil påføre inntektssystemet, som ville medført at andre kommuner i praksis får mindre, opprinnelig var noe kommunen måtte svare for selv og kunne ført til at skattestuntet endte i et kraftig minus.

– Det er denne tekniske biten som har vært for utydelig. Vi er tydelig på at de må dekke tapet for det de kunne forutse selv, men der systemet ikke har vært tydelig nok, der mener vi at de ikke skal måtte dekke tapet.

– Det er ikke noe enkelt regnestykke, for det er mange Xer her, understreker statssekretæren.

Mener andre kommuner må ta regningen

Dette har Ap og SV svært liten sans for.

Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski (SV).

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK
– Det som skjer i praksis, er at vanlige folk over hele landet må ta Bø kommunes skatteregning. Da begynner dette å få dimensjoner som er helt meningsløse, sier Skjæran.

Ap-nestlederen trekker frem Lavangen kommune som ifølge ham er kommet opp i en knipe de ikke selv kan noe for.

– Her var det ikke mulig å gjøre noe med regelverket for å hjelpe kommunen med noe de uforskyldt har kommet opp i. I Bø har regjeringen gjort dette stuntet med viten og vilje og da går man altså inn og endrer regelverket så andre kommuner og skattebetalere over hele landet må dekke risikokostnadene. Det fremstår helt meningsløst, spør du meg.

Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen her går på siden av det som er etablert praksis og regelverk.

– Bø visste de ville tape skatteinntekter og inntekter fra staten, det er bare tull at dette er vanskelig. Nå går dette på bekostning av andre kommuner i landet, sier Kaski.

Pedersen mener påstandene fra Ap og SV er bare innholdsløs retorikk.

– Regjeringen har nedsatt et faglig utvalg nettopp fordi vi ønsker å gjøre dette på en forutsigbar, faglig og gjennomtenkt måte. Jeg vil også minne både Kaski og Skjæran om at det var et bredt flertall i Bø kommunestyre som stemte for vedtaket om formuesskatten, inkludert Arbeiderpartiet.

Statssekretæren understreker at det er et viktig prinsipp at andre kommuner ikke skal svare for det selvpålagte tapet enkeltkommuner påfører seg.

– Nå jobber vi med hvordan dette skal løses i praksis. Nå har vi funnet en mellomløsning hvor Bø må ta sin del av tapet og så svarer vi for resten.

Skal se på ordningen

I mai ble det satt ned et utvalg som skal ta en ordentlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.

De skal gjøre en prinsipiell vurdering av konsekvensene av å ha lavere skattesats enn maksimalsatsen, forteller statssekretæren. Utvalget skal levere sin utredning i juni 2022. Da blir det gjort en ny vurdering for Bø for 2023-budsjettet.

– Så Bø blir per nå behandlet som et unntak, siden de var først ute.

Ingen andre kommuner vil få samme unntaket, er statssekretæren tydelig på.

Statsekretær Paal Pedersen

Statssekretær Paal Pedersen (H) har gode nyheter til Bø.

Foto: Stortinget / Stortinget

– Betyr dette at landets øvrige kommuner får regningen for påfunnet til Bø?

– De praktiske konsekvensene vil vi komme tilbake til. Det gjenstår å se hvordan regnestykket blir.

– Men Bø belønnes for å være først ute?

– Konsekvensene av at de var først ute, er at vi ser at regelverket ikke har vært klart nok. Nå skal vi få utredet dette, slik at vi ikke kommer i en tilsvarende situasjon igjen.

Fornøyd ordfører

I januar var daværende kommunal og moderniseringsminister, Monica Mæland, tydelig på at kommunene måtte bære tap og risiko selv.

I dag er Bø-ordfører Sture Pedersen glad for den nye beskjeden.

– Dette gir oss arbeidsro og vi skal bevise at denne muligheten vi har fått skal vi utnytte til å skape nye arbeidsplasser.

De fem millionene de må dekke selv, ser han lyst på:

– Det har jeg sagt fra dag en at det var en risiko vi måtte ta. Hvis folketallet nå øker, som vi håper på, så blir dette å dekke seg inn.

Paal Pedersen er imponert over nytenkninga:

– Generelt er vi positive til at kommunene er kreative og tenker nye løsninger på hvordan de kan skape vekst og nyskaping lokalt, avslutter statssekretæren.

Sture Pedersen.

Ordføreren i Bø ser lyst på fremtiden.

Foto: Sara Johannessen Meek / NTB