Hopp til innhold

Avinor ser bort fra knusende rapport – anbefaler flyplassprosjekt til milliarder

I dag kom den endelige anbefalingen fra Avinor: bygg ny flyplass i Bodø.

Ny by ny flyplass

Å flytte rullebanen og flyplassen i Bodø omtrent en kilometer vil koste i underkant av fem milliarder kroner. Den gamle tomta skal brukes til å etablere en ny, miljøvennlig bydel.

Grafikk: Team Bodø

Avinor anbefaler fortsatt å flytte flyplassen i Bodø. Det til tross for rapporten som dømmer prosjektet nord og ned.

Den slår fast at milliardprosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Politikere mente rapporten ikke hadde noe å si.

I dag ga Avinor sin endelige anbefaling til Samferdselsdepartementet (SD): Gjennomfør prosjektet «Ny by – ny flyplass».

Stine Ramstad Westby, prosjektstyreleder i Avinor for ny lufthavn i Bodø.

Stine Ramstad Westby, prosjektstyreleder i Avinor for ny lufthavn i Bodø.

Foto: Avinor

– Dette er den endelige anbefalingen fra Avinor. Alternativet støttes av Bodø kommune, Forsvaret og Forsvarsbygg.

Det sier Stine Ramstad Westby, prosjektstyreleder i Avinor for ny lufthavn i Bodø.

Prosjektet ligger allerede inn i neste Nasjonal transportplan.

Prislappen er på 5,7 milliarder kroner.

Avinors oversiktsbilde av hvordan terminalen på nye Bodø lufthavn kan bli.

Avinors oversiktsbilde av hvordan terminalen på nye Bodø lufthavn kan bli.

Foto: Avinor

– En klok mulighet for Bodø

Avinor fikk i 2017 oppdrag fra SD om å fortsette arbeidet med planlegging av flyttingen av Bodø lufthavn.

Oppdraget var å utrede ulike alternativer å bygge flyplassen på.

– Vi har utredet fem ulike alternativer for utbygging på den nye tomten. Og kommet med en anbefaling for hva vi mener er best, sier Westby.

– Hovedgrunnen for å sette i gang dette prosjektet handler om byutvikling. Dette er en klok mulighet for Bodø å få et areal som ligger godt til i forhold til dagens by, sier Westby.

Forprosjektet forventes ferdigstilt mot slutten av 2020.

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

Ny by – ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

Illustrasjon: Bodø kommune

Ordfører er fornøyd

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, er fornøyd med avgjørelsen.

Flere politikere har tatt til orde for at dette vil gagne hele regionen.

Det vil også kunne motvirke den negative befolkningsutviklingen som har vært de siste årene.

I løpet av de tre siste månedene i 2019 mista Nordland 702 innbyggere, som tilsvarer åtte personer daglig. Det var ny rekord.

– Hvis vi skal utvikle denne regionen og få folk til å bosette seg her, er vi nødt til å gjøre store investeringer, sier Pinnerød.

Ida Pinnerød. Ordfører i Bodø kommune (Ap) og leder i Salten regionråd

Ida Pinnerød. Ordfører i Bodø kommune (Ap) og leder i Salten regionråd.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ordføreren håper flyplassen står ferdig så snart som mulig.

– Det haster med ny rullebane. Og det haster med nye arealer for næringsutvikling.

– Var det avgjørende for prosjektet at Avinor ga så tydelig signal om at flyplassen bør bygges?

– Det er kjempeviktig for framdriften at vi Bodø kommune og Avinor kan sende felles innstilling til regjering om at flyplassen skal bygges.

Hun regner med Regjeringen vil lytte nøye til det kommunen og Avinor har å si.

– Dette er et viktig flyplassprosjekt. Men aller mest er viktig samfunnsprosjekt og for utvikling at byen og regionen vår.