Hopp til innhold

Hareide lar seg ikke skremme av kritisk rapport – sammenligner Bodø med Bjørvika

En fersk rapport konkluderer med at flyplass-planene i Bodø er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Knut Arild Hareide er ikke enig og minner om at heller ikke tunnelen under Bjørvika var lønnsom.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Bodø-ordfører Ida Pinnerød diskuterte den nye flyplassen i Bodø i dag.

HER SKAL BYEN LIGGE: Bodø-ordfører Ida Pinnerød viste samferdselsminister Knut Arild Hareide hvor den nye flyplassen i Bodø skal ligge. Samtidig fikk Hareide en ribtur rundt Bodøhalvøya.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I dag tok hele Bodøs politiske elite samferdselsminister Knut Arild Hareide med på RIB-tur utenfor Bodø-halvøya.

Der fikk han med egne øyne se hvilke enorme arealer som blir ledige dersom flyplassen flyttes 900 meter sørover.

Her drømmer bodøværingene om å bygge en helt ny by, men til det trenger de hjelp fra staten.

Erna Solberg har tidligere vært i Bodø og lovet 2,4 milliarder kroner til prosjektet, som har en samlet prislapp på mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

– Veldig gode planer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Bodø-ordfører Ida Pinnerød.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Bodø-ordfører Ida Pinnerød diskuterte den nye flyplassen i Bodø i dag.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hareide synes det hele høres ut som en god ide.

– Jeg har fått presentert planene og jeg synes det er veldig gode planer, sier han til NRK.

Hareide skryter av Bodø, som han mener har skapt en veldig positiv utvikling etter at kampflybasen i byen ble vedtatt lagt ned i 2012.

– Det prosjektet som Bodø kommune presenterer, er god distriktspolitikk. Hvis ikke alle skal smales i Oslo-gryta må vi ha kompetansesentre. Bodø er en attraktiv plass å bo, og vi ser at det her skapes arbeidsplasser.

– Jeg ser med entusiasme på dette prosjektet i Bodø.

Kritisk rapport

Men så var det rapporten Holte Consulting har laget på vegne av Finansdepartementet. Der slår de fast at ingen av de ulike alternativene for flytting av Bodø lufthavn vil være i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

De viser også til at det er mulig å rehabilitere dagens rullebane til en lavere kostnad enn å bygge ny rullebane.

Imidlertid virker ikke rapporten å ha gjort særlig inntrykk på samferdselsministeren.

– Jeg har sett den typen rapporter på andre prosjekter også. Da vi skulle bygge Bjørvika ble det slått fast at det var samfunnsøkonomisk ulønnsomt å legge motorveien i tunnel. Men jeg tror vi alle ville reagert i dag om motorveien hadde gått over bakken og i realiteten stoppet byutviklingen der.

– På samme måte er det i Bodø. Vi trenger byutvikling. Vi må se helheten i et sånt prosjekt, og da mener jeg nettopp det å bygge en ny flyplass, det er det riktige.

Og bare flikke på den eksisterende rullebanen, virker ikke å være et alternativ som er særlig aktuelt heller.

– Enten må vi bruke store, store beløp på å ruste opp den gamle flyplassen, eller så kan vi bygge en ny flyplass og så får vi da fantastiske arealer til veldig viktig byutvikling, sier Hareide.

– Et samferdselsprosjekt

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Illustrasjon: Bodø kommune

Da staten i 2012 valgte å flytte kampflybasen med 1000 arbeidsplasser bort fra Bodø, ble det omtalt som største statlige utflyttingen i noen norsk by noensinne. Da valgte man samtidig at Bodø skulle få lov til å utvikle byen.

Ida Pinnerød understreker at Ny by – Ny flyplass-prosjektet først og fremst et stort samfunnsutviklingsprosjekt, og ikke nødvendigvis bare et flyplassprosjekt.

– Vi trenger denne typen prosjekter for å få folk til å ville komme hit, investere her, være her og skape nye verdier her, ikke bare for oss, men for hele landet.

Også stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) varsler at arbeidet med flyplassprosjektet går ufortrødent videre, til tross for rapporten til Holte Consulting.

– Vi er vel vant med merknader om at større samarbeidsprosjekter ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Spesielt i nord og i distriktene, sier Jonny Finstad.

 Bodø-ordfører Ida Pinnerød og samferdselsminister Ida Pinnerød på ribtur i forbindfelse med flyplassbesøk.

– Jeg ser med entusiasme på dette prosjektet i Bodø, sa en fornøyd Knut Arild Hareide.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK