Hopp til innhold

Politikere gir blanke i rapporten som dømmer flyplassprosjektet i Bodø nord og ned

Den nedslående konsulentrapporten som regjeringa har bestilt, vil ikke få noen følger for Bodøs flyplassplaner, mener politikere. – Dette forandrer ingenting.

Ny by ny flyplass, Avinors skisser

STORE VISJONER: Bodø har store visjoner for byen. Arealene som frigjøres etter flyttingen av flyplassen, skal brukes til å lage en miljøvennlig og fortettet sentrum.

Foto: Avinor

Flyplassprosjektet i Bodø til flere milliarder er ikke i nærheten av lønnsomt, slo konsulentselskapet Holte fast i en ny rapport.

Prosjektet blir kalt «Ny by – ny flyplass».

Men stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) avfeier rapporten helt.

– Dette forandrer ingenting, sier han.

Jonny Finstad, stortingsrepresentant (H)

– Vi er vel vant med sånne konklusjoner når det gjelder større samarbeidsprosjekter. Spesielt i nord og i distriktene i forhold til samfunnsøkonomi, sier Jonny Finstad.

Foto: PETER MYDSKE

Flyplassen, som har fått en prislapp på 5,7 milliarder kroner, ligger inne i neste Nasjonal transportplan.

– Denne rapporten er bare en del av beslutningsgrunnlaget som skal ligge til grunn i de fremtidige politiske beslutninger, og er nødvendig å ha med seg i det videre arbeidet, sier Finstad.

– Dette forandrer ingenting. Arbeidet fortsetter ufortrødent videre, legger han til.

Transportforsker: – Trolig for optimistisk

Da Stortinget besluttet at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, bestemte byen seg for å satse på smarte byløsninger. Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Sentralt står flyttingen av flyplassen en kilometer mot sørvest for å gi plass til en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart».

Men den ventede befolkningsveksten i Bodø er for lav, hevder konsulentselskapet, og viser til tall fra SSB.

– Befolkningsprognosene som Bodø kommune har lagt til grunn, er kanskje vel optimistisk, medgir Gisle Solvoll, professor i transportøkonomi ved Handelshøgskolen Nord universitet.

Gisle Solvoll

– Lønnsomheten til et sånt prosjekt er veldig avhengig av trafikkmengden du får på en flyplass, sier transportforsker Gisle Solvoll.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Lønnsomheten til et sånt prosjekt er veldig avhengig av trafikkmengden du får på en flyplass. Og denne er jo gjerne avledet av hvor mange som bor i området og hvor mye næringsvirksomhet som drives, sier Solvoll.

At prosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, likevel gjennomføres, er ikke noe nytt, sier Solvoll.

– Men man gjennomfører de likevel på grunn av distriktspolitiske hensyn, sier han.

Solvoll påpeker at det stort sett bare er i og rundt de større byene disse regnskapene kommer ut med pluss.

– Så dette med samfunnsøkonomisk ulønnsomhet er på ingen måte noe overraskende i denne saken – og i andre saker heller, sier han.

– Må skape behov

Konsulentselskapet Holte vil dele opp utbyggingen i flere faser der rullebanen flyttes først, og terminaler og annet i en senere fase, når prosjektet blir mer lønnsomt. Det er ikke praktisk mulig, ifølge Jonny Finstad.

– Man må gjøre alt eller ingenting, sier han.

Han viser til at et bredt og tverrpolitisk flertall står bak prioriteringen i Nasjonal transportplan.

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Illustrasjon: Bodø kommune

– Vi ønsker å legge til rette for at det skal bo folk i Nordland og i Bodø i fremtiden. Det har betydning for utviklingen i hele fylket. Vi har en befolkningsnedgang som er foruroligende, sier Finstad.

Det som gagner Bodø, gagner også resten av Nordland, mener Finstad.

– Da er nettopp det å satse på bedre infrastruktur et av nøkkelpunktene for å lykkes i å motvirke befolkningsnedgangen, sier han.

Bjørnar Skjæran

Bjørnar Skjæran.

Også nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet mener den nye flyplassen i Bodø må bygges som planlagt.

– Det er viktig å huske at Bodø kommune ikke har mottatt en krone i omstillingsmidler etter beslutningen om nedleggelse av kampflybasen. Ny by ny flyplass-prosjektet er viktig for hele landsdelen samtidig som det er viktig for nordområdenasjonen Norge, fastslår Bjørnar Skjæran.

Skjæran minner også om at regjeringen nå arbeider med revisjon av stortingsmeldingen om nordområdepolitikken.

– I denne meldingen må Ny by ny lufthavn-prosjektet fremheves som et av er Norges viktigste nordområdeprosjekter, sier Skjæran.

– Et samfunnsprosjekt

Ida Pinnerød. Ordfører i Bodø kommune (Ap) og leder i Salten regionråd

– Hvis man lar være å gjøre slike utviklingsprosjekter legger man også ned, ikke bare denne byen, men også andre byer etter hvert, mener Bodø-ordfører Ida Pinnerød. 

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) viser til nettopp til den lave befolkningsveksten når hun argumenterer for flyplassprosjektet.

Da staten i 2012 valgte å flytte kampflybasen med 1000 arbeidsplasser bort fra Bodø, ble det omtalt som største statlige utflyttingen i noen norsk by noensinne. Da valgte man samtidig at Bodø skulle få lov til å utvikle byen.

Pinnerød understreker at Ny by – Ny flyplass-prosjektet først og fremst et stort samfunnsutviklingsprosjekt, og ikke nødvendigvis bare et flyplassprosjekt.

– Vi trenger denne typen prosjekter for å få folk til å ville komme hit, investere her, være her og skape nye verdier her, ikke bare for oss, men for hele landet.