Hopp til innhold

– All tvil er lagt til side, nå blir det flyplass

Ny by – ny flyplass-prosjektet i Bodø nærmer seg realisering. Avinor har fått klarsignal fra regjeringen om å gå videre med flytteplanene av flyplassen i Bodø.

Ny by ny flyplass

Å flytte rullebanen og flyplassen i Bodø omtrent en kilometer vil koste i underkant av fem milliarder kroner. Den gamle tomta skal brukes til å etablere en ny, miljøvennlig bydel.

Grafikk: Team Bodø

Det unike flytteprosjektet i Bodø, er bare få år unna planlagt byggestart.

Flyplass-prosjektet, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel vil koste i underkant av fem milliarder kroner.

Det kan gjøre det til det dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge, noensinne.

Tirsdag kunngjorde Samferdselsdepartementet og Avinor at de går videre med planene.

– Nå er all tvil lagt til side. Flyplassen skal bygges. Nå kan Avinor gå videre og følge tidsplanen om at en ny flyplass skal stå ferdig mellom 2024-2026, sier Allan Ellingsen (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Ny by ny flyplass, skisser for hvordan den nye flyplassen kan se ut

Avinor sto klare med skissene for en ny flyplass tidligere i år og har trippet etter å kunne gå videre. Det har de nå fått klarsignal om at de kan gjøre.

Foto: Avinor

Løste pengefloke

Det er den gamle og ustabile flyplasstripa like ved sentrum, som er en del av motivet for å flytte flyplassen 900 meter. Da kampflybasen ble vedtatt flyttet fra Bodø til Ørlandet i Trøndelag, ble også behovet for det enorme, militære området nær sentrum svekket.

Flyttingen vil frigjøre et areal på 2900 dekar, omtrent like stort som Bodø sentrum i dag.

Der skal det bygges flere tusen nye boliger, næringsbygg og en helt ny og miljøvennlig smartby.

Allan Ellingsen

Statssekretær Allan Ellingsen forklarte under tirsdagens presentasjon på Bodø lufthavn at all tvil er lagt til side. Han sier det nå skal bygges en flyplass Avinor sårt lengter etter.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Samtidig får man lagt flyplassen lengre vekk fra sentrum og en ny og bedre flystripe kan etableres.

Avinor sto klare med skissene for en ny flyplass tidligere i år og har trippet etter å kunne gå videre. Det har de nå fått klarsignal om at de kan gjøre.

Samferdselsdepartementet skal nå kvalitetssikre utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø.

– Vi går kun for de alternativene som skal sørge for at det blir bygd en ny flyplass i Bodø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Hvor alle pengene skulle komme fra, var lenge den store utfordringen. Staten skal stå for fire milliarder. Salget av tomta skal kunne finansiere 1,85 milliarder kroner over flere tiår.

Det som manglet i potten, var én milliard fra kommunen selv i en mellomfinansieringsfase.

Dette løste seg tidligere i sommer og en finansieringsplan skal være på plass.

NRK har tidligere pekt på at en flytting ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med mindre befolkningsveksten i Bodø øker med 1.15 prosent i året, noe SSB ikke er overbevist om at det vil.

Rullebanen i Bodø med nytt dekke

Rullebanen i Bodø fikk et midlertidig dekke for noen år siden, men Avinor mener en mer permanent løsning må på plass for å kunne trygge flytrafikken.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Avinor-sjef: – En milepæl

Avinor har utredet fem alternative måter å bygge flyplassen på og skisseprosjektet er nå ferdigstilt med anbefalinger.

– På bakgrunn av denne viktige avklaringen har vi startet den innledende fase i forprosjektet for å sikre videre fremdrift frem mot konsesjonssøknad og investeringsbeslutning, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Dag Falk-Petersen

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen var godt fornøyd under dagens presentasjon på Bodø lufthavn.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Han sier at å la flyplassen ligge der den er i dag, ikke er med i den videre utredning. Alle de fem alternativene innebærer flytting.

– Det er en milepæl for oss. Det betyr at regjeringen har bestemt seg. Det betyr at flyplassen skal bygges og i all hovedsak hvor den skal ligge. Jeg ser nå ingen hindringer.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap) sier rullebanen i dag er i kritisk dårlig stand og at det er helt nødvendig å holde fremdriften oppe.

– Det at regjeringen sørger for noen kjappe prosesser, er selvfølgelig vi glad for. Dessuten er det nå veldig hyggelig å nå gå fra tegnebordet og til ordentlig arbeid. Da er det fint at man legger alle andre tanker til sides og er tydelig på at flyplassen skal realiseres.

Innledende fase i forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2019. Mot slutten av 2020 håper Avinor at det skal kunne gjøres et endelig vedtak om investering i flyplassen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og ordfører Ida Pinnerød

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bekrefter at det blir ny flyplass i Bodø. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, sier hun er glad for at regjeringen sørger for kjappe prosesser.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK