Hopp til innhold

NHO Luftfart vil vrake flyplasser i nord: – Regningen veltes over på flyselskaper og de reisende

Mens utbyggingen av Oslo lufthavn og Intercity-tog mellom Stokke og Sandefjord roses opp i skyene, dømmes flyplassprosjekter i Nord-Norge nord og ned i NHO Luftfarts anbefalinger.

Avinors oversiktsbilde av hvordan terminalen på nye Bodø lufthavn kan bli.

Avinors oversiktsbilde over hvordan Bodø lufthavn kan se ut etter at den har blitt flyttet. Det er denne flyttingen, samt byggingen av Polarsirkelen lufthavn utenfor Mo i Rana, som NHO Luftfart ikke mener er nødvendig eller lønnsom.

Foto: Avinor

Flyplassprosjektene i Bodø og Mo i Rana er begge i regjeringens utkast av Nasjonal transportplan.

Samlet ligger prislappen på de to prosjektene på 810 milliarder kroner.

Men ikke alle er for prosjektene. NHO Luftfart var mandag i Stortinget for å gi sine anbefalinger rundt NTP.

Her brukte de tiden på å rose utbyggingen av Oslo lufthavn, samt Intercity-tog mellom Stokke og Sandefjord.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Tomas Norvoll (Ap) liker ikke det han hører fra NHO Luftfart.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Prosjektene i Bodø og Mo i Rana ble derimot kritisert. Det liker fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), dårlig.

– Jeg syns jo det er rimelig spesielt at NHO Luftfart velger å spre usikkerhet i en så kritisk fase til begge prosjektene. De eneste prosjektene de løfter fram er en tredje rullebane på Gardermoen og en togstrekning i sør. Jeg syns bare det er rart.

Vil skrote flyttingen

Flyttingen av Bodø lufthavn har lenge vært en mye omtalt sak i norsk samferdselspolitikk.

Lufthavnen skal etter planen flyttes 900 meter for å gjøre plass til en helt ny bydel i Bodø.

I høringsuttalelsen uttaler NHO Luftfart at lufthavnen heller bare kan nøye seg med å utbedres, og at flyplassen i Mo i Rana ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, og at prosjektet ikke bør gjennomføres.

Det reagerer Norvoll på.

– De har tilsynelatende ingen prosjekter de ønsker i Nord-Norge. Jeg hadde hele tiden troen på at vi skulle få dette til sammen, spesielt med NHO, som tidligere har gitt uttrykk for at de støtter prosjektene.

– Forstår du argumentene om at de ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme?

– Det er veldig lite infrastruktur i Norge, som du kan regne som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det betyr derimot ikke at det ikke er nyttig. Skulle man kun sett på lønnsomhet, kunne du like gjerne overlate hele driften av infrastrukturen til de private, sier Norvoll.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan, Mo i Rana

Skisse av Polarsirkelen lufthavn i Rana kommune i Nordland.

Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

Frykter høye avgifter

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier at de i utgangspunktet er positiv til utbygging av lufthavner i Norge, men at prosjektene det er snakk om er for lite lønnsomme.

– Det er to svært ulønnsomme prosjekter. Det vi er bekymret for, er at regningen blir lagt over på flyselskaper og de reisende. Det er en tung bør å bære.

Lothe sier at store investeringer som blir lagt inn i regnskapet til Avinor kan løfte lufthavnavgiftene betraktelig, noe som til slutt kan måtte betales av vanlige reisende.

– Disse investeringene på flere milliarder legges inn i beregningsgrunnlaget for avgiftene, noe som kan gjøre dem dyrere. Når disse ikke er lønnsomme, da blir jo hele systemet mindre lønnsomt, og det blir høyere avgifter, noe ingen av oss er tjent med.

Han vil heller se at Bodø lufthavn utbedres og oppgraderes, fremfor at den på død og liv skal flyttes.

Torbjørn Lothe, adm.dir, NHO Luftfart

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Foto: NHO

– Det samme kan skje i Mo i Rana. Der har man en flyplass som fungerer. Hvis man absolutt skal bygge ny, ser vi helst at det finnes et bedre sted som favner en større del av regionen, og dermed gir et bedre trafikkgrunnlag.

Nasjonal Transportplan skal behandles av Stortinget før sommeren. Norvoll håper nå at de som sitter der, ikke lar seg påvirke av NHO Luftfarts meninger.

– Jeg håper de gjør det regjeringen har foreslått, nemlig at de legger til rette for viktige etableringer i Nordland og Nord-Norge.