Hopp til innhold

I løpet av tre måneder mistet Nordland åtte innbyggere hver dag: – Det er jo faktisk full krise

Befolkningsflukten fra Nordland er dramatisk og SSB har ikke sett lignende på 20 år. I løpet av tre måneder mistet fylket 702 innbyggere.

Lofoten i Nordland

I løpet av sommermånedene flyttet det innbyggere fra Nordland hver eneste dag. Det er den største befolkningsflukten fra ett fylke på mange år. I Lofoten er det bare Vågan som vokser. De fem andre kommunene opplever nedgang.

Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Det har blitt dramatisk færre innbyggere i Nord-Norges største fylke i løpet av årets 3. kvartal.

I løpet av juli, august og september sank innbyggertallet i Nordland med 702 personer. Samtidig er det blitt 11.200 flere innbyggere i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene fra SSB er skremmende lesning, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). At 36 av fylkets 44 kommuner mister innbyggere, liker han dårlig.

– Den synkende befolkningen betyr at mange av de utfordringene vi har, vil tilta enda mer, sier Norvoll.

Historisk svake tall

Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter at tilbakegangen i Nordland er kraftig.

I løpet av de siste 20 årene har ingen fylker hatt en større negativ folkevekst i løpet av et kvartal.

– Jeg kan bekrefte at dette er et kraftig utslag. I denne tidsserien, som går tilbake til siste kvartal i 1997, er det ingen fylker som har hatt en større negativ folkevekst i løpet av et kvartal, sier Magnus Haug ved Seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Kun en gang siden 1998 har SSB registrert større negativ folkevekst per 1000 innbyggere. Det gjaldt Finnmark i 3. kvartal i 1998.

– Folkeveksten i Nordland i tredje kvartal er sterkt negativ sammenlignet med kvartalsvise fylkestall fra de siste 20 årene. Men det er mange forhold som kan bidra til kvartalsvise svingninger på så lavt regionalt nivå.

Også regionsentrene sliter

Mange kommuner i Nordland har slitt med befolkningsveksten over lengre tid.

Mens det i 2012 ble satt befolkningsrekord i Nord-Norge, kom en sterk sentraliseringsbølge og satte en demper på veksten fire år senere.

Men tallene som tidligere beskrev mindre kommuner, beskriver nå også de større kommunene. Relativt store kommuner som Narvik, Rana, Alstahaug og Hadsel opplever betydelig nedgang.

– Det mest skremmende er at steder man tenker er motorer i sine regioner, heller ikke vokser. Og ikke bare det, men at de også går ned noen steder, sier Norvoll.

Også i fylkets største by har befolkningsveksten delvis stoppet opp.

For selv om Bodø har vokst med 123 innbyggere på de tre månedene, vil han ikke beskrive det som noe stor vekst i en by med over 50.000 innbyggere.

Det totale tallet på utflyttere i Nordland i 3. kvartal er 2822, samtidig har det kommet til 2110 personer.

Ser vi året til nå under ett, er bildet for Nordland sin del litt mer nyansert. Per 1000 innbyggere så langt i år har både Troms og Finnmark hatt større nedgang.

– Kan skyldes lite innvandring

Norvoll mener at tallene kan forklares ved at det er lite innvandring i form av flyktninger til Norge.

Dermed kan innvandring tidligere ha skjult den underliggende utviklingen.

Og samtidig som vi bli færre, så blir vi og eldre. Når snittalderen går opp, blir det og færre i arbeid i forhold til dem som ikke er det.

– En slik «forgubbing» gjør noe med bærekraften i de enkelte samfunn. Og det gjør at man mister litt av insentivet til å skape nye ting. Skal du skape nye bedrifter så krever det jo at det er folk i arbeidsfør alder som kan skape og være i de jobbene, sier fylkesrådslederen.

Nå mener han det er viktig å se på bak tallene, for dermed å jobbe sammen med kommunene med tiltak.