Hopp til innhold

Flyplassprosjektet i Bodø: – Ikke i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomt

Regjeringen har allerede gitt klarsignal, men konsulentselskapet som skulle kvalitetssikre prosjektet dømmer det nord og ned.

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

STORE VISJONER: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Illustrasjon: Bodø kommune

Bodø jobber med å realisere en av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter – «Ny by - ny flyplass».

Da Stortinget besluttet at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, bestemte byen seg for å satse på smarte byløsninger. Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Sentralt står flyttingen av flyplassen en kilometer mot sørvest for å gi plass til en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart.»

Prislappen på å bygge den nye flyplassen er på 5,7 milliarder kroner. Flyttingen vil frigjøre et areal på 2900 dekar, omtrent like stort som Bodø sentrum i dag.

Her planlegges det å bygge 15.000 boliger, næringsbygg og grøntområder over en 50-årsperiode .

Avinor fikk klarsignal

Breivika byutvikling, planer

Dette er et forslagene til hvordan området ved moloen i sentrum av byen kan bli.

Foto: Illustrasjon: Mad arkitekter

Planen er at flyplassen skal stå ferdig mellom 2024 og 2026. I august i fjor fikk Avinor klarsignal fra regjeringen om å gå videre med flytteplanene av flyplassen i Bodø .

– Nå er all tvil lagt til side. Flyplassen skal bygges. Avinor kan gå videre og følge tidsplanen, sa daværende statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Samtidig varslet departementet en ekstern kvalitetssikring av utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø.

Sammen med Finansdepartementet engasjerte Samferdselsdepartementet konsulentselskapet Holte Consulting til å kvalitetssikre alternativene for flytting av flyplassen.

Nå foreligger rapporten. Her kommer det fram at Holte er kritisk til flyplassprosjektet i Bodø:

– Utdatert og lite troverdig

Breivika planer

Slik ser Bodø for seg at den nye bydelen kan se ut når byens sentrum skal dobles.

Foto: Illustrasjon: Mad arkitekter

Rapporten blir ikke offisielt overlevert til departementene før 15. juni, men Bodø-politikerne er kjent med innholdet. Både Arbeiderpartiet og Høyre reagerer på innholdet.

– Min første reaksjon er at rapporten framstår som utdatert. Den tar ikke inn over seg at beslutningen om å flytte rullebanen er tatt. Bestillingen var å vurdere alternativene som Avinor har foreslått, sier Lars Vestnes, som er Høyres gruppeleder.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er uenig i konklusjonene fra Holte-rapporten.

Ida Marie Pinnerød, ordfører i Bodø

– Ny by, Ny flyplass er et omfattende samfunnsprosjekt, og vi er klar over at det må stilles kritiske spørsmål, sier ordfører Ida Pinnerød om rapporten. 

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi mener vi har saklige og gode argumenter for vårt syn.

Begge er trygge på at det den politiske tilslutningen til flytting av flyplassen for å realisere ny by, er sterk både på Stortinget og i regjeringen.

Mest av alt er Vestnes skuffet over at Holte-rapporten omtaler opprustning av eksisterende rullebane.

– Det er det som undergraver troverdigheten til hele rapporten. Det er ikke en del av oppdraget. Et slikt alternativ er lagt til side for lenge siden, både av Avinor, Bodø kommune, Stortinget og regjeringen.

Lars Vestnes

– Jeg er trygg på at entusiasmen i regjering og Stortinget veier mye tyngre enn denne rapporten, sier Høyres Lars Vestnes.

Foto: Bodø kommune

Å skulle dele opp byggingen i flere faser er lite bærekraftig, er Pinnerød sterkt imot.

– Det vil være lite bærekraftig, og vil bryte med krav til klimautslipp. Det fordyrer prosjektet og gir en dårlige løsning med store avstander mellom taksing fra terminal til rullebane

Torsdag vedtok et enstemmig bystyre å flytte rullebanen til Hernesskagen ytterst på Bodø-halvøya. Det vil si lufthavnbygninger, terminaler og ny flystripe med nytt rullebanesystem flyttes dit.

Nå skal kommunen og Avinor lage en innstilling som skal oversendes til regjeringen i slutten av 2020.

Deretter skal Avinor starte detaljplanleggingen i tråd med de politiske signalene om at flyplassen skal flyttes.

Når det foreligger en ekstern kvalitetssikring, en såkalt KS2, vil det tas en endelig beslutning i Stortinget om å bevilge penger og starte byggeprosjektet.

For få bodøværinger

Nye Bodø lufthavn

Bodø har store visjoner for byen. Arealene som frigjøres etter flyttingen av flyplassen, skal brukes til å lage en miljøvennlig og fortettet sentrum.

Foto: Skisse: Avinor

NRK har tidligere pekt på at en flytting ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med mindre befolkningsveksten i Bodø øker med 1,15 prosent i året, noe SSB ikke er overbevist om at det vil.

I løpet av de tre siste månedene i 2019 mista Nordland 702 innbyggere, som tilsvarer åtte personer daglig. Det var ny rekord .

Trenden fortsetter i 2020 med 184 færre nordlendinger i løpet av første kvartal. Bodø gikk så vidt i pluss med 31 flere innbyggere.

Prosjektsjef Irene Skiri for «Ny by, ny flyplass» avviser likevel konklusjonen fra Holte om at Bodø ikke trenger den ny bydel før om 30 år.

– Det er i strid med alle lokale vedtak og nasjonale føringer for arealplanlegging, klima og miljø, sier Skiri.

NRK har torsdag kveld vært i kontakt med konsulentselskapet Holte Consulting. Seniorrådgiver Morten Hagen sier at kvalitetssikringen er gjennomført i henhold til selskapets rammeavtale med Finansdepartementet, og det oppdraget som er beskrevet for dette prosjektet. Han henviser til Holtes oppdragsgivere Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for eventuelle kommentarer til rapporten.

Rapporten skal etter planen overleveres Finansdepartementet i neste uke. NRK har stilt en rekke spørsmål om innholdet i rapporten til departementet, som svarer følgende i en epost:

– Vi vil vurdere saken grundig når vi mottar den endelige rapporten 15. juni. Når rapporten foreligger vil vi ha behov for noe tid til å vurdere om den inneholder konkurransesensitiv informasjon, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard til NRK.

Hun henviser videre til Samferdselsdepartementet for ytterligere kommentarer. De har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelse.

Breivika byutvikling, skisser

Hvordan skal Bodø se ut i fremtiden? Her er et av forslagene til hvordan området ved moloen i Bodø kan utbygges med 500–600 leiligheter.

Foto: Schmidt Hammer Lassen (SHL)

Rettelse: NRK skrev fredag morgen at rapporten er offentliggjort. Overfor NRK understreker Finansdepartementet at de ikke har mottatt den endelige rapporten, og at det etter planen skal skje 15. juni.