Vil stoppe mobberne allerede i barnehagen

– Ansatte i skoler og barnehager må bli flinkere til å avdekke skjult mobbing blant barn og unge.

Vil stoppe mobbing i barnehagen

MOBBING: Denne uken skal 40 pedagoger fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kurses i Molde om hvordan man kan oppdage og motarbeide mobbing blant små barn i barnehagen.

Foto: Torild Øvrelid / nrk

Det sier mobbeforsker Tove Flack ved Universitetet i Stavanger. Denne uken skal 40 pedagoger fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kurses i Molde om hvordan man kan oppdage og motarbeide mobbing blant små barn i barnehagen.

Trond Hansen Riise er prosjektleder for prosjektet «De utfordrende barna i Møre og Romsdal». Han mener mobbingen må stoppes allerede i barnehagen.

– Det er mye enklere å stoppe mobbere når de er fire år, enn når de er blitt 14, sier han.

Ser etter tegn på utestenging

Flack mener man må øke kompetansen blant de voksne i skoler og barnehager for å kunne oppdage kommunikasjonen som skjer mellom barn og unge. Hun mener mange er for lite oppmerksomme på den mobbingen vi ikke ser, noe som kan få negative konsekvenser.

Tove Flack

TEGN: Tove Flack sier det er viktig å være klar over tegnene til skjult mobbing.

Foto: Torild Øvrelid / nrk

– Dersom vi ikke ser signalene kan barna skyve andre ut i kulden uten at det blir oppdaget, sier Flack.

– Derfor er det viktig at alle deltar for å hindre denne typen mobbing, fortsetter hun.

Flack sier at skjult mobbing ofte ser bagatellmessig ut på overflaten.

Hun mener likevel at både verbale og ikke-verbale signaler kan være like sterke i å fortelle andre hva vi syns om de.

– Slag, spark og direkte sjikanering ved bruk av ord er selvsagt mye lettere å oppdage. Men vi taler også med øynene våre, og skjult mobbing kan være minst like kraftfull, sier hun

Makt og status

For å klare dette jobber PPT med å lære opp personalet i barnehagen til å se etter tegn på utestenging. Dette kan være en form for aggresjon blant barna, som er utbredt også i barnehagene.

– De barna som stenger ute andre barn får veldig stor makt og status, og det må man rett og slett ødelegge. Dette er en type makt over andre som ikke er bra å ha, sier Riise.

– Enkelt sagt så må barnehagen lage så mye støy at disse barna ikke får lov til å utvikle dette til mer raffinerte metoder, sier han.

Tilbringer ti tusen timer i barnehagen

Veldig mange barn tilbringer inntil ti tusen timer i barnehagen, og oppholder seg mer i våken tilstand i barnehagen enn de gjør hjemme.

Riise mener derfor at det er viktig å få kvalitet inn i barnehagen for å få stoppet mobbingen tidlig. Spesielt har femårsalderen vist seg å være en kritisk periode i barnas utvikling.

Trond Hansen Riise

TIDLIG: Trond Hansen Riise mener man mobbingen må stoppes allerede i barnehagen.

Foto: Torild Øvrelid / nrk

– Det er fordi det er mye utestenging på det alderstrinnet. Dersom dette vedvarer og ingen blander seg inn eller prøver å gjøre noe med det, så vil det kunne ha varig effekt og påvirke både ungdomstiden og voksentiden, sier Riise.

Riise mener at man kan hindre barn i å bli mobbere dersom tiltakene blir satt inn tidlig nok.

– Om vi hever kvaliteten i barnehagen så vil dette bli et mindre problem i skolen. Det er skolen som har fått mandat fra samfunnet til å stoppe dette, men på tross av at vi har hatt kampanjer mot dette i ti-femten år så er tallene stabile, sier han-

– Mellom 5–10 prosent i grunnskolen rapporterer at de blir utsatt for mobbing. Slik kan vi ikke ha det, fortsetter Riise.

Viktige relasjoner

Riise mener at det i en gruppe på 25 barnehagebarn kan være så mange som to-tre barn som er utfordrende, og kan bli mobbere. Han er opptatt av måten man skal møte disse barna på.

– Man skal ikke møte disse barna med straff. Det vi vet som virker godt er voksne som har en autoritativ stil som både er tydelig på hva man ikke skal gjøre, og som i tillegg er varm og evner å inngå i relasjoner med barna, sier Riise.

Barn merker veldig tydelig hvilke voksne som liker dem og ikke.

– Derfor er det de voksne som har en god relasjon til barna som er i posisjon til å gjøre noe med dette, sier han.