Forsker på mobbing i barnehagen

Mobbing starter lenge før barn begynner på skolen, mener forsker Ingrid Lund ved universitetet i Agder. Hun mener vi må tørre å bruke begrepet også i barnehagen

Ingrid Lund

UiA-forsker Ingrid Lund har allerede fått bekreftet at det forekommer mobbing i barnehagen.

Foto: NRK

– Å bruke et så sterkt begrep som mobbing allerede når barn er så små er en diskusjon. Men grunnen til at vi bruker det er at det gir gjenklang hos folk som noe alvorlig noe. Det er ikke noe som først begynner når barnet er seks år og begynner på skolen, sier førsteamanuensis Ingrid Lund ved Universitetet i Agder.

Hun skal forske på mobbing i barnehagen, og har allerede fått klare signaler på at det ikke bare er i skolen mobbing forekommer.

– Jeg har allerede hatt noen peilere ute blant styrere i barnehager. Der får vi bekreftet både på forskningsnivå og på kommunalt nivå at det finnes mobbing i barnehagen, sier Lund.

LES: Ønsker mobbeombud i hvert fylke

LES: Lite fokus på mobbing i barnehage

– Riktig å bruke ordet

Det er på høy tid at det forskes på mobbing i barnehagen, mener fagleder Marianne Godtfredsen i Pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kristiansand.

– Det er en del ungdommer som kan berette sin historie om at de er blitt mobbet, Og når de blir spurt nærmere, så viser det seg at mobbingen begynte allerede i barnehagen. Når vi har den kunnskapen så må vi virkelig sette inn støtet tidlig, sier hun.

Å definere det som skjer i barnehagen som mobbing har møtt motstand, innrømmer faglederen. Hun mener likevel det er riktig å bruke ordet.

Styrer Janne Iren Eikaas i Linerla barnehage

Styrer Janne Iren Eikaas i Linerla barnehage i Kristiansand forteller at hun ser flere former for mobbing i barnehagen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Det handler ikke om at barn ikke skal få lov til å bryne seg på hverandre. Det er en del av en naturlig utvikling og med på å utvikle barns sosiale kompetanse. Men når det gjelder mobbing, og det å bli krenket., så er det ingen som skal bli krenktet. Det må stoppes fiortest mulig, for krenkelser har aldri ført til at man blir mer robust, sier hun.

– Det vi legger i begrepet mobbing er at et offer opplever negative handlinger fra andre. Handlingene skal skje over tid, og det er en ubalanse i maktforholdet., forklarer Godtfredsen.

Trusler og utestenging

I barnehagene er de positive til at det nå skal forskes på mobbing blant barnehagebarn.

– Det synes jeg bare er veldig positivt. sier Janne Iren Eikaas, styrelder i Linerla barnehage i Kristiansand.

Hun bekrefter at også små barn kan mobbe hverandre.

– Det vi ser mest av er type trusler der barna sier til hverandre at hvis du ikke gjør som jeg vil nå, så får ikke du komme i min bursdag. Så har vi det med utestenging, der barn ikke får være med på leken og så er det erting, sier Eikaas.