Hopp til innhold

Tror på offshore-opptur

Det går mot lysere tider for offshorebransjen. Mye vil skje i løpet av 2017, sier analytiker Karl Johan Molnes i Norne Securities. Han mener økende oljepris vil sette fart på feltutbyggingen offshore, og at oljeaktiviteten i Russland kan ta seg opp med Donald Trump som president i USA.

Farstad skip i opplag

Flere offshoreskip kan komme i arbeid i 2017, sier leder for analyse i Norne Securities, Karl Johan Molnes.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Akkurat nå ligger det 172 norske offshoreskip i opplag. Ifølge maritim.no er det dobbelt så mange som for fire måneder siden. Mange sjøfolk mistet arbeidet sitt i 2016, men nå skal det altså snu, hvis vi skal tro analytiker Karl Johan Molnes.

I november ble OPEC-landene enige om kutt i oljeproduksjonen for første gang på åtte år. Det kan føre til at de store oljelagrene forsvinner i 2017. Oljeprisene har allerede økt kraftig, og vil trolig fortsette å øke de nærmeste månedene.

Trump-effekt på oljeprisen

Høyere oljepris er godt nytt for norske redere og offshorearbeidere. I tillegg kommer effekten av presidentvalget i USA.

Donald Trump

Den nye presidentene i USA kan bli redningen for norsk offshorenæring.

Foto: © Carlo Allegri / Reuters / Reuters

– Resultatet av valget kom helt uventet. Donald Trump har nå signalisert at han vil ha et bedre samarbeid med Russland. Det at hele kongressen er styrt av republikanerne gir ham stor frihet til å gjennomføre det han vil av politikk de første hundre dagene av sin presidentperiode, sier Molnes.

25 skip tilbake til Russland

– Hvis USA velger å ta bort sanksjonene mot Russland slik at russiske banker kan finansiere seg i utlandet, så åpner det for at amerikanske oljeselskap kan begynne å lete etter olje i nordområdene i Russland. Exxon hadde planer om dette. Nå kan selskapet eventuelt flytte ut av Norge og investere en milliard USD i Russland. Da ser ting helt annerledes ut, understreker Molnes.

Da sanksjonene kom så måtte 25 skip forlate russisk område. Nå kan disse offshoreskipene være på vei tilbake igjen. I tillegg mener Molnes at det kan komme 10 -15 oljerigger, og da ser bildet helt annerledes ut.

Selv om han understreker at dette er politiske prosesser det kan ta lang tid å gjennomføre, så er han overbevist om at det nå går mot bedre tider.

– Vi har passert bunnen. Det er jeg helt sikker på, sier han.

Oljeprisene svinger

Etter OPEC-kuttene er oljeprisen fordoblet, men analytikerne er likevel usikre på utviklingen de nærmeste månedene.

– Vi kan ikke vente at oljeprisen stiger så mye i første kvartal, men hvis produksjonskuttene blir stående kan økningen bli mye større enn forventet. Det har alltid vært slik at oljeprisene kan endre seg kraftig i takt med svingningene i tilbud og etterspørsel.

OPEC

OPEC-samarbeidet gir høyere oljepriser som også skaper bedre tider for norske offshorerederier.

Foto: RAMZI BOUDINA / Reuters

– Hvor raskt vil offshorerederiene registrere økt inntjening som følge av økt oljepris?

– Det har vi allerede merket de siste ukene. Antall båter som er i opplag blir redusert, både fordi noen av de gamle blir skrapet, men også fordi at flere kommer i arbeid.

Havila gjennom krisen

Et av de kriserammede offshorerederiene på Sunnmøre, Havila Shipping, har allerede foretatt en opprydding i sin økonomi etter en lang periode med forhandlinger med kreditorene. Onsdag er det ekstraordinær generalforsamling der styrelederen i Havila Holding, Per Sævik, regner med en rask saksbehandling.

– Det er få som har meldt seg på og dette skal være unnagjort på en halvtime, sier Sævik. Han er sikker på at markedet for offshorebåter vil snu, selv om ikke han heller vet når det vil skje. Sævik legger vekt på at oljeforbruket øker, og at det ikke er noe som tyder på at oljealderen er over.

Njål og Per Sævik på Gardermoen etter at avtalen om Havile er klar. På vei til styremøte.

Havila holder ekstraordinær generalforsamling onsdag for å sikre videre drift av rederiet.

Foto: Frode Berg / NRK

Nå har selskapet sikret seg arbeidsro de nærmeste årene, og Sævik ser lyst på situasjonen framover.

Et godt eksempel for andre

Karl Johan Molnes mener at Havila er et godt eksempel på et selskap som har jobbet seg gjennom offshorekrisen på en god måte.

– Selskapet har vært inne i en vanskelig periode, men de har vist at det er mulig å komme gjennom slike kriser hvis man bare jobber hardt nok. Ledelsen i Havila har prioritert løsninger som sikrer finansiering og har sørget for å få inn ny kapital. Havila er et eksempel for andre i en lignende situasjon, sier Molnes (www.norne.no).

Offshore i motvind

Flere av de andre offshoreselskapene sliter også med økonomien. Det største er ålesundsrederiet Farstad Shipping som er godt i gang med å finne en løsning i samarbeid med Siem Oil Service Invest. Foreløpig har det ikke kommet informasjon om at det skal være gjort en avtale med samtlige kreditorer.

Tirsdag har det ikke vært mulig å få kommentarer fra ledelsen i Farstad Shipping ASA. Selskapet opplyser at ledelsen vil være opptatt med møter og reiseaktivitet de kommende dagene, og vil derfor være vanskelig å nå.

Karl Johan Molnes mener det fremdeles kan være en sjanse for at Farstad kan overleve som et selvstendig selskap hvis eierne finner gode løsninger.

– Farstadfamilien kan vurdere det slik at det er like greit å gjennomføre en fusjon med Siem, men dette er det vanskelig å vite noe sikkert om nå. Utviklingen i oljeprisen vil gjøre det lettere å sikre løsninger som er optimale for eierne, sier Molnes.

Problemet for Farstad skal blant annet være at rederiet leier to skip fra Røkke-selskapet Ocean Yield, som ikke er en del av den såkalte standstillavtalen som ble inngått med kreditorene i 2016.

– Det er ikke så lett å forhandle med Røkke og etter det jeg kjenner til at har det ikke kommet noe konkret tilbud til obligasjonseierne slik det kom fra Havila, sier Molnes.

Flere avtaler på plass

I 2016 kom det på plass løsninger både for Rem Offshore og Olympic Subsea.

Etter fusjonen mellom Solstad Offshore og Rem Offshore ser det nå ut til å være klart at hele Rem-flåten skal drives fra Fosnavåg

Molnes mener også at Olympic Subsea er i en god posisjon for å komme seg videre.

Island Offshore er et annet rederi som må skaffe seg ny egenkapital for å klare seg gjennom krisen.

Island Offshore legg to fartøy i vinteropplag

Island Offshore er et av rederiene som har blitt tvunget til å ha båter i opplag i 2017.

Foto: Pressebilde

– Dette er et selskap som man ikke skulle tro hadde problemer i det hele tatt. Island har mange nye og moderne skip, men det viste seg at med ni milliarder i gjeld og to år inn i krisen, så måtte selskapet be om betalingsutsettelse. Da må de skaffe seg ny egenkapital for å komme seg videre, sier Molnes.

Karl Johan Molnes, leder for analyse i Norne Securities

Leder for analyse i Norne Securities, Karl Johan Molnes, spår lysere tider for offshorenæringen i 2017.

Foto: Privat

– Du trodde på færre og større selskaper før jul. Det er du ikke lenger så overbevist om?

– Det har skjedd mye de siste månedene både når det gjelder oljeprisen og muligheter for bedre samarbeid mellom USA og Russland. Det betyr at situasjonen ikke ser like vanskelig ut nå.

– Nå tror jeg det lysner. Flere skip kommer i arbeid, økonomien blir bedre og det gir økte muligheter for at flere rederier kan overleve. Når Havila klarer å få til refinansiering så er det mulig for alle, mener Molnes.