NRK Meny
Normal

Legesenter granskes for dyre tjenester

Legesenteret skal ved flere anledninger ha tatt for mye betalt av pasienter og brukt feil takst for sine tjenester. Nå har fylkeslegen opprettet tilsynssak.

Sykkylven legesenter

Dette er venterommet på Sykkylven legesenter. Nå anklages senteret for å ha tatt seg for godt betalt, og det er satt i gang gransking.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Nå oppretter Pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal sak mot Sykkylven legesenter, etter at de det siste året har mottatt mange henvendelser fra pasienter.

Runar Finvåg

Pasient- og brukerombud Runar Finvåg.

Foto: Roar Halten / NRK

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal.

Foto: Markus Plementas / NRK
Klagene som er kommet inn omhandler i hovedsak takstbruk, personellets kompetanse på pasientrettigheter og oppførsel blant enkelte ansatte.

Blant annet har det vært tilfeller hvor pasienter har bedt om innsyn i sin egen journal, men har fått opplyst at det kreves en legetime med gjennomgang av journalen, før den kunne utleveres.

Feil takstbruk

Pasient- og brukerombud Runar Finvåg, sier at legen ikke har rett til å stille slike vilkår.

– Det skal ikke være noen problem å få utlevert sin egen journal, med mindre opplysningene er til fare for pasienten. Dette kan for eksempel gjelde tunge psykiatriske pasienter. Slik vi tolker loven, kan legen kun ta 85 kroner for å ta en kopi av journalen, sier han.

Allerede i desember 2012 ble det sendt inn en klage til Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal.

Klagen gikk ut på at legesenteret tok 56 kroner for å bestille en drosje til pasienter som har vært til behandling hos sin fastlege.

Legen har i dette tilfellet kalt det for ”tilleggshonorar”. I et brev fra Helsedirektoratet til legesenteret, kommer det tydelig frem at takstbruken er feil. Det har også kommet frem at foresatte må betale gebyr for henvisning av barn til eksempelvis røntgenundersøkelser i forbindelse med konsultasjoner.

– Saken har gått for langt

Kommuneoverlegen Sudarshan Bhatia svarte den gangen i et brev til Helsedirektoratet at legene aldri har bedt om noe ekstra betaling for å skrive ut rekvisisjoner til drosje.

Han skriver at pasienter den siste tida har bedt om å sende en drosjerekvisisjon elektronisk, og at dette utløser en takst på 65 kroner.

Videre skriver han at det er ”legene uvedkommende at pasienten er pålagt av pasientreiser til å sende drosjerekvisisjon elektronisk”.

Finvåg sier at denne saken har gått for langt, og har pågått for lenge.

I et brev sendt fra HELFO til Pasient- og brukerombudet kommer det frem at et møte fant sted i juni 2013 ved Sykkylven Legesenter. Der understreket HELFO at legene ikke kan kreve egenandel eller betaling fra pasientene utover det som fremgår av takstforskriften. Legene sa da at de er kjent med riktig takstbruk og de forsikret om at de skulle benytte takstene etter gjeldende regelverk.

Pasient- og brukerombud Runar Finvåg bekrefter at Sykkylven legesenter har fått flere advarsler.

– Sykkylven legesenter har i dette tilfelle ikke vist noen vilje til å endre praksis, noe vi mener er bekymringsverdig, sier Finvåg. Da klagene kom i 2012, stilte vi spørsmål til takstbruken. Vi kan ikke avgjøre om noe er rett eller galt, men kontaktet HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, som veileder. De hadde da et møte på legesenteret, men det ble ikke gjort noen videre undersøkelse, forteller han.

Han sier at Sykkylven legesenter har fått flere advarsler.

– Sykkylven legesenter har i dette tilfelle ikke vist noen vilje til å endre praksis, noe vi mener er bekymringsverdig, sier han.

Opprettet tilsynssak

I et brev som NRK har fått tilgang til, skriver Pasient- og brukerombudet til rådmannen i Sykkylven kommune, at de er bekymret for at befolkningens tillit til helsetjenesten i kommunen blir svekket.

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier at det på bakgrunn av alle klagene som har kommet inn, er opprettet tilsynssak.

– Vi har nå opprettet tilsynssak for å finne ut av dette, sier han.

I en e-post til NRK skriver kommuneoverlege i Sykkylven, Sudarshan Bhatia, at han ikke ønsker å kommentere saken før tilsynsmyndigheten er ferdig med sin behandling.