– 8 av 10 kommuner bruker ulovlig tvang

En rapport fra Statens helsetilsyn avdekker omfattende bruk av ulovlig tvang ved sykehjem i norske kommuner. Assisterende fylkeslege Cato Innerdal frykter store mørketall.

Psykiatrisk sykehus (Illustrasjonsfoto)

Manglende kjennskap til regelverket og lav bemanning på landets sykehjem skal ifølge assisterende fylkeslege Cato Innerdal være blant grunnene til den utbredte bruken av ulovlig tvang. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.no

Tvang innen helsehjelpen er ofte et nødvendig virkemiddel for å kunne gi enkelte sykehjemspasienter tilstrekkelig behandling.

Likevel er det strenge krav som må tilfredsstilles for at sykehjemmene skal få lov til å tvangsbehandle pasienter, eksempelvis ved bruk av tvangsforing, skjult medisinering og bevegelseshemmende innretninger.

Det er fylkesmenn over hele landet som behandler søknader fra kommunene om å få bruke tvang i helsehjelpen, og nå har det kommet frem oppsiktsvekkende tall som sår tvil om kommunenes praksis.

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier det er alvorlig at uberettigede pasienter kan bli utsatt for tvang.

Foto: Markus Plementas / NRK

I rapporten «Tvil om tvang» fra Statens helsetilsyn, ble det avdekt lovbrudd i 89 av de 103 kommunene der fylkesmennene gjennomførte tilsyn i 2011 og 2012.

Det vil si at sykehjemmene i de aktuelle kommunene brukte ulovlig tvang mot pasienter i 86 prosent av tilfellene.

Dårlig kjennskap til regelverket

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier tendensen også gjenspeiler seg på fylkesnivå. I Møre og Romsdal ble det eksempelvis avdekt ulovlig tvang i ni av ti tilsynsførte kommuner i fylket.

Innerdal tror tallene er såpass høye fordi mange sykehjemsansatte ikke kjenner godt nok til regelverket. I tillegg er det en del regler som er vanskelig å etterleve.

– Hvor alvorlig er det at hele 86 prosent av kommunene bruker ulovlig tvang?

– Det er alvorlig, fordi man ikke har kvalitetssikret at man faktisk tvangsbehandler personer som har behov for det, sier Innerdal.

Frykter mørketall

I lys av at såpass mange tilsynsførte kommuner bryter loven, frykter den assisterende fylkeslegen store mørketall blant landets kommuner.

– Hva kan og bør gjøres?

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik i Stortingets helse- og omsorgskomite sier det er meget bekymringsfullt med så utbredt ulovlig tvangsbruk.

Foto: Terje Reite / NRK

– Fylkesmennene i landet har de siste tre-fire årene prøvd å fokusere på tvang i helsehjelpen, samt hatt opplæring av de ansatte i de ulike kommunene. Dette er vi tydeligvis nødt til å intensivere, sier Innerdal.

En liten positiv side av saken er at nesten samtlige kommuner som får avdekt lovbrudd viser stor vilje til å ta rev i seilene og forbedre seg.

– Dette kan ikke fortsette

Det er likevel langt ifra godt nok, mener parlamentarisk leder og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald Tom Nesvik (Frp).

– Dette er meget bekymringsfullt, og kan ikke fortsette, sier Nesvik.

Han mener rutinene må skjerpes, samtidig som man setter inn nødvendige ressurser for å bestemme når det er riktig å bruke tvang i helsehjelpen.

– En av tingene som foruroliger meg mest, er signalet om at man har for lite bemanning, og er usikker på hva det vil si å utøve tvang mot pasienter.

Nesvik sier det er uholdbart at tvang er såpass utbredt, og maner lederne ved de ulike kommunene til å gi de ansatte en brede innføring i tvangsbruk.