Hopp til innhold

Fant asbest i gamle psykiatribygg

De som planlegger bygginga av det nye sjukehuset på Hjelset i Molde oppdaget at de gamle psykiatribyggene var fulle av asbest. Flere gamle murbygninger må rives for å gi plass til det nye sjukehuset.

Ledere foran psykiatribygg på Hjelset

Ledelsen for utbygginga foran et av byggene som står for fall. Helle Jensen, prosjektdirektør Sykehusbygg, Øivind Spjøtvold, rådgiver i COWI og Harald Hasfjord, prosjektleder Sykehusbygg.

Foto: Ann Eli Nøsen

Sykehusbygg har engasjert ingeniørselskapet COWI i Trondheim for å planlegge rivinga av de gamle psykiatribyggene på Opdøl. De har erfaring med riving og bygging fra blant annet St. Olavs Hospital. Rådgiver Øivind Spjøtvold i COWI sier det ikke kom som en overraskelse at de gamle bygningene inneholder asbest.

Vi har kartlagt byggene og funnet relativt mye asbest. Det finnes både i eternittplater og i isolasjonen av rør. Det er nokså vanlig i denne typen bygg som er så gamle og ombygd flere ganger.

Les mer om:

Nå skal en entreprenør med kompetanse i å fjerne asbest settes på jobben slik at det blir gjort på en forsvarlig måte.

Selve rivinga skal etter planen skje trinnvis. Tre bygg skal rives i første omgang, samt et par mindre bygg. Mens de bygningene som fortsatt er i bruk i psykiatrien skal fungere fram til de flytter inn i nybygget.

bilde fra psykiatrisk avdeling på Hjelset

Pasienter og ansatte kommer tett på byggeplassen når riving og bygging tar til om et knapt år. De skal flytte rett over i det nye sjukehuset når det står ferdig om fem år.

Foto: Ann Eli Nøsen

Når det nye sjukehuset er ferdig bygget, så flytter eksisterende psykiatri inn der. Da kommer vi tilbake og river de to gjenværende litt store bygningene, sier Spjøtvold.

Veier må vær på plass før riving og bygging

Det er akuttpsykiatrisk avdeling (under) og geriatrisk avdeling innen psykiatri som fortsatt er i bruk på Hjelset.

I nærmeste framtid skal Spjøtvold lede arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse der de blant annet skal se på utfordringen det blir for nabolaget når gravemaskiner og heisekraner inntar området i fire år. I første omgang er det veiene som må legges om til utgraving av sjukehustomta starter utpå nyåret 2018.

Møte på Hjelset - sjukehusplanlegging

Molde kommune, fylkeskommunen og flere etater møttes på Hjelset for å planlegge logistikken for trafikk, omkjøring, parkering, regulering og hvordan nærmeste naboer skulle ivaretas under bygging av det nye sjukehuset.

Foto: Ann Eli Nøsen

Psykiatriske pasienter på byggeplass

Den største utfordringa blir å drive sjukehus med psykiatriske pasienter så tett opp i byggeplassen. Nå skal utbyggerne se på hva pasienter og ansatte kan bli utsatt for av støy, støv, vibrasjoner og anleggstrafikk.

Jeg tror det eksisterende sykehuset som ligger så fysisk nært byggeplassen kan bli veldig sårbart. De skal leve side om side med rive- og byggevirksomhet i flere år. Derfor kan det bli strengere krav til en del ting, tror Spjøtvold.

Molde nye sjukehus

Psykiatriavdelingene på Hjelset skal flytte rett inn i det nye sjukehuset i Molde når det står ferdig i 2022.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Ifølge rådgiveren har dette vært gjort tidligere under andre sykehusutbygginger uten de store problemene. Han tror både utbyggere og de som driver sykehus må samarbeide om å gjøre det beste ut av byggeperioden.

Mange vil bygge sjukehus

Helle Jensen

Helle Jensen leter hun etter de hun vil ha med på å bygge det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Foto: Remi Sagen / NRK

Denne uka har prosjektdirektør i Sykehusbygg, Helle Jensen, hatt 20 møter med ulike entreprenører som har meldt sin interesse for å bygge et topp moderne sjukehus i Møre og Romsdal. Mange utbyggere ser muligheten lokalt, regionalt og på landsbasis.

Dette er kjempeartig. Det er fantastisk å få dialog med markedet og høre deres innspill og hva de vil ha.