Green Cargo godstog på Raumabanen
Foto: LEIF JOHNNY OLESTAD

Raumabanen

Oppsummert

Raumabanen er en 114,2 km lang jernbanestrekning mellom Dombås og Åndalsnes.

 • Konkurranseutsetting på Raumabanen

  Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik håpar å kunne ha klar vinnaren av anbodskonkurransen for persontogtrafikken på Raumabanen til sommaren. I dag er det NSB som driv persontogtrafikken på bana. Slotsvik seier det ikkje er nokon automatikk i at NSB får drive vidare om dei vil, og viser til Sørlandsbanen der engelske Go Ahead har fått tilbodet om å drive.

  Kirsti Slotsvik
  Foto: Aleksander Båtnes / NRK
 • – Gods på bane er viktig for Rauma

  Raumabanen og godstransport generelt blir sentrale tema når jernbanedirektør, Kirsti Slotsvik, gjestar formannskapsmøtet til Rauma i dag. Det seier ordførar i kommunen, Lars Olav Hustad. Han vektlegg at godstransport på bane er svært viktig for kommunen av fleire grunnar. – Rammevilkåra for gods på bane er for dårlege i Noreg i dag. For lokalmiljøet er det tre ting som er viktig. For det første er det snakk om lokale arbeidsplassar, både dei som jobbar på terminalen og dei som har arbeid knytt til transport av gods. Når godstoga blir lagt ned blir det også meir trafikk over på veg, noko som går utover trafikktryggleiken og miljøet, seier Hustad.

  Lars Olav Hustad
  Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK
 • Krever støtteordning

  Store mengder gods føres fra jernbane til vei i 2019. Norsk Jernbaneforbund mener det trengs en årlig miljøstøtteordning på 150–200 millioner kroner for gods på jernbane. Om lag 25 prosent av godstogavgangene tas bort og det vil føre til rundt 30.000 flere lange lastebiltransporter på norske veger i 2019. Godstogselskapet Green Cargo har lagt ned godskjøringa på Raumabanen og forrige uke kjørte det siste godstoget fra terminalen på Åndalsnes.

  Godstrafikk i Romsdalen
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Siste godstog på Raumabanen

  I kveld køyrer det aller siste godstoget på Raumabanen frå terminalen frå Åndalsnes. Green Cargo har bestemt seg for å legge ned godskøyringa på Raumabanen på grunn av dårleg lønnsemd. Lars Olav Hustad, ordførar i Rauma, synest det er trist. – Vi skulle gjerne unngått at dei legg ned, men vi skal jobbe hardt for å prøve å få godstrafikken i gang igjen på Raumabenen. Vi håper mellom anna at det kan kome støtteordningar slik at fleire kan bli freista til å starte opp, seier han.

 • – Må styrke Raumabanen

  NHO i Møre og Romsdal er uroa når godstransporten som i dag blir frakta med Raumabanen skal over på veg. Når godstoget blir avvikla fører det kvar månad til 1100 ekstra vogntog på europavegen. Dette er ikkje vegen dimensjonert for, meiner NHO, som også peiker på auka utslepp som ein konsekvens. Difor må styresmaktene snarast finne ei løysing som styrkar og ikkje svekkar godstransporten på Raumabanen.

  Godstrafikk i Romsdalen
  Foto: Remi Sagen / NRK