Normal

Kommunen forbereder ny evakuering

– Vi prøver å ordne mest mulig på forhånd dersom det skulle bli rødt farenivå, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Lars Olav Hustad

ARKIVBILDE: Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, på pressekonferanse en av de tre tidligere gangene beboerne har blitt evakuert på grunn av fjellet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kommuneledelsen i Rauma møtte mandag kveld lokalt politi for å diskutere status etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet farenivået ved Mannen til oransje.

– Vi tok en gjennomgang av status og så har vi tidligere i dag varslet alle fastboende, i tillegg til de som har fritidsbolig i området der oppe, ved hjelp av SMS om at farenivået er hevet, sier ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad.

Høy fare for skred

Fra tirsdag formiddag av er det ventet relativt store nedbørsmengder i området. En modell som NVE har fått på plass viser antatt bevegelse fremover i tid. Denne er basert på tidligere bevegelser og effekten av nedbør. På bakgrunn av denne, og at fjellet den siste tiden har hatt økning i bevegelse ved lite nedbør, hevet de farenivået til høy fare.

– Vi ønsker å varsle oransje slik at de som bor nedenfor fjellet er forberedt, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra til NRK mandag ettermiddag.

Vil flytte dyr

For Rauma kommune sin del betyr det høye farenivået at beredskapsgruppa forbereder neste farenivå som betyr evakuering. Det er 11 personer, fordelt på fire husstander, som må forlate hjemmene sine dersom bevegelsene blir store nok.

De måtte også evakuere i oktober 2014, i september 2015 og i august 2016.

I tillegg er det 450 sau i området, og kommunen har derfor snakket med dem som har gårdsbruk i området.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, ved Mannen på Horgheim

Ordføreren og beboerne under fjellet har flere ganger sagt at de håper partiet nå vil rase slik at de slipper å leve med en slik overhengende fare.

Foto: Lena Høyberg / NRK

– Vi har fått ordnet det slik at alle dyr skal komme seg ned i løpet av morgendagen, vi har altså prøvd å ordne mest mulig på forhånd, dersom det skulle bli rødt farenivå.

Noen av dyrene skal uansett i løpet av den neste uka sendes til slakting. De jobbes det nå med å få sendt av gårde så fort som mulig. Resten må flyttes til andre siden av europavegen.

– Alt avhenger nå av utviklingen på vær, og det må sees an lite grann. Nå er farenivået hevet til oransje, men vi vet ikke om det går opp til rødt. Vi har tatt en praktisk gjennomgang av det som eventuelt skal skje videre utover, sier Hustad.

Tilfører vann ved evakuering

Ved rødt farenivå vil NVE forsøke å utløse de rasutsatte delene av Mannen ved bruk av vanntilførsel. Tiltaket er på plass og vanntankene er fylt. Vannet blir tilført fra tre tanker ned i sprekker i det øvre området hvor bevegelsene er størst. NVE understreker at det er stor usikkerhet om hvordan vannet vil fordele seg i fjellet, og hvilken effekt dette vil få.

Se utviklingen ved fjellet "Mannen".