NRK Meny
Normal

Helsetilsynet: – Kan skje igjen

7. mars 2010 druknet to ni år gamle jenter i Karihola i Kristiansund. Saken vakte nasjonal oppmerksomhet fordi flere rutiner sviktet under forsøktet på å berge livet til jentene. Nå viser en rapport fra Statens helsetilsyn at ingen rutiner er endret, seks år etter.

Redningsaksjon ved Karihola

Her søker to brannmenn fra Kristiansund Brannvesen etter de to jentene som falt i sjøen ved Karihola 7.mars 2010. Begge jentene døde.

Foto: Bjørn Ove Angvik

Etter ulykken kom det frem kraftig kritikk fra Statens helsetilsyn for behandlingen jentene fikk etter drukningsulykka. Rapporten fra 2011 påviste en rekke alvorlige mangler ved behandlingen av nedkjølte barn i hele Norge.

Dette er pasienter som trenger såkalt ekstrakorporal oppvarming ved hjelp av Hjerte-lunge-maskin (HLM) eller Extra-Corporal-Membran-Oksygenering (ECMO).

Les også: Mye gikk galt under redningsaksjonen

Manglene ble avslørt i den prisbelønte Brennpunktdokumentaren «De tapte minuttene».

Se hele Brennpunktdokumentaren her.

Seks år etter ulykken er norske sjukehus like uforberedt til å ta mot barn som har lagt nedkjølt under vann i lang tid. Rapporten fra Helsetilsynet er klar på at det samme kan skje igjen.

Det er derfor grunn til å tro at det fortsatt er en reell risiko for at pasienter som har alvorlig hypotermi, ikke får tilbud om oppvarming i HLM eller ECMO innen forsvarlige tidsrammer. Etter Statens helsetilsyns vurdering medfører dette fare for at lignende svikt som ble avdekket gjennom drukningsulykken i Kristiansund, kan skje igjen

Statens Helsetilsyn

Melding om avvik
Foto: Grafikk / NRK

– Noe bør skje

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn er ikke overrasket over rapporten som viser at lite har skjedd de siste seks åra.

– Vi blir sjelden overrasket her i tilsynet, men det vi har nå påvist er en rekke punkter der vi ser at denne tjenesten kan forbedres. Så er det opp til helsedepartementet å bestemme om de vil gjøre noe med dette, sier Andersen.

Jan Fredrik Andresen

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn-

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Han mener at det er viktig at en får lik behandling og like rutiner for slike saker i fremtiden.

– Vi bør få et system som sikrer enhetlig nasjonal tilnærming i disse sakene. Alle sjukehus bør få faste rutiner for hvordan en håndterer disse sakene, og de bør vite hvor ekspertisen i Norge befinner seg, og hvor slike barn skal behandles, sier Andersen.

Han understreker at det er svært sjelden slik hendelser inntreffer.

– Akkurat derfor er det viktig med en god organisering. Når vi har slike hendelser er de ofte veldig alvorlige, sier Andersen.

Helsetilsynet ber om endring av rutiner

På nasjonalt nivå er det ikke definert hvilke sykehus som skal ha beredskap for behandling av pasienter med alvorlig nedkjøling.

Det er heller ikke noen krav til hvilket utstyr sjukehusene skal ha, og det er ikke definert en standard for varsling av alvorlig hendelser med nedkjøling og drukning, og hvilke sjukehus som til slutt skal behandle disse pasientene.

Nå ber Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere å igangsette arbeid med en nasjonal veileder for håndtering av såkalt aksidentell hypotermi hos barn og voksne.

Les også: Fortviler over alle feilgrep