Holder fast ved at hytteeiere må betale mer eiendomsskatt

Det har vært sterkt misnøye blant hytteeiere i Stranda kommune etter at det ble klart at det er høyere kvadratmeterpris på hytter enn på primæreiendom i Stranda kommune.

Stranda kommune - Ordfører Tryggestad
Foto: Maria Holand Tøsse / NRK

Hytteeierne i Stranda må etter beregningsgrunnlaget betale 24.000 kroner kvadratmeteren, mens vanlige hus betaler 12.000 kroner kvadratmeteren.

På kommunestyret i Stranda kommune onsdag kveld foreslo Frank Sve i Fremskrittspartiet at verdivurderingen skulle være lik.

Forandrer ikke vedtak om eiendomsskatt

Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) forteller at det ble en frisk debatt, men kommunestyret kommer ikke til å forandre budsjettvedtaket om eiendomsskatten.

– Det betyr at hytteeierne vil betale dobbelt så mye?

– Nei, det betyr det ikke. Det er en urimelig påstand. De betaler en eiendomsskatt som har utgangspunkt i markedsverdien på hver enkelt hytte. At det har dobbel kostnad per kvadratmeter, det betyr ikke at de betaler dobbel skatt, men at de betaler eiendomsskatt ut i fra et grunnlag som er tatt med utgangspunkt i markedsverdier, sier ordfører Tryggestad.

Vil vurdere satsene

Vi kan komme til å gjøre en vurdering når det gjelder satsene for eiendomsskatt. Det er med bakgrunn i argumentet som noen hytteeiere har fremført i forhold til at de ikke kan nyttiggjøre seg av de offentlige tjenestene som Stranda kommune tilbyr til sine innbyggere.

Tryggestad sier at det er et argument han har forståelse for og Stranda kommune vil vurdere om de skal videreføre promilletakstene de hadde for 2013, i 2014.