Hytteeierne i Stranda forlanger lik behandling

Forrige uke kom det fram at hytteeierne i Stranda kommune må betale dobbel eiendomsskatt sammenlignet med de fastboende. Det får hytteeiere som Odd Christian Øverland til å reagere.

Odd Christian Øverland

Odd Christian Øverland fra Ålesund, er leder i Roaldsida veilag og en av de flere hundre hytteeierne på Stranda, som nå mobiliserer for å klage på eiendomsskatten de pålegges av kommunen. Ifølge gjeldende takster er den det dobbelte av det de fastboende må betale.

– Vi som hytteeiere er mer enn godt nok kjent med den økonomiske situasjonen i Stranda kommune, så det er ikke sånn at vi er mot prinsippvedtaket om eiendomsskatt, sier hytteeier og leder i et av veilagene på Strandafjellet, Odd Christian Øverland.

– Men vi har en forventning om å bli likebehandla, på en måte som vi oppfatter som rettferdig.

Jan Ove Tryggestad

Stranda-ordfører, Jan Ove Tryggestad, mener skatten er nødvendig.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, forsvarte i forrige uke skatten. Han sa det var et nødvendig tilskudd i en hardt rammet kommuneøkonomi.

– Nå er det viktig at vi posisjonerer oss som innbyggere og hytteeiere i fellesskap for en utvikling, og i det bildet så ligger det innføring av eiendomsskatt. Dette er for å kunne håndtere kommuneøkonomien, sa Tryggestad 5. juli.

Diskriminerende

På den andre siden mente NHH-professor og ekspert på skatt, Guttorm Schjelderup, i forrige uke at forskjellig skattelegging er diskriminerende.

Nå ønsker hytteeierne klarhet i hvorfor forskjellene er så store.

– Vi kommer først og fremst til å koordinere dette med øvrige veilag og hyttelag i området, så vil vi selvfølgelig fremføre vår argumentasjon om urimeligheten i dette overfor ordføreren og kommunestyret for øvrig, og så forventer vi selvfølgelig at vi blir lyttet til, sier Øverland.

– Vi er viktige bidragsytere til den generelle økonomien i kommunen, og vi forventer da også at vi blir hørt.

Fristen for å klage på takstene i den innførte eiendomsskatten i Stranda er satt til midten av august.

Stranda vinter

Hytta til Odd Christian Øverland ligger flott til på Strandafjellet, like ved skitrekket. Øverland har lite forståelse for at kommunen velger å skattlegge hytteeiere dobbelt i forhold til de fastboende.

Foto: Odd Christian Øverland

Dobbel eiendomsskatt

I et brev NRK Møre og Romsdal fikk tilgang til i forrige uke, kommer det frem at fritidseiendommer skattlegges dobbelt i forhold til de fastboende sine eiendommer.

En sjablongpris som ganges med tallet på kvadratmeter gir grunnlaget for hvor mye en må regne med å betale. Eiendomsskatten i Stranda beregnes i dag som 2 promille, av dette grunnlaget. Øverste grense for beregning av eiendomsskatt ligger i dag på 7 promille.

I Stranda ligger sjablongprisen på 24.000 kroner i kvadratmetersats for fritidseiendommer, mens for fastboende ligger den på 12.000 kroner per kvadratmeter.