NHH-professor reagerer på diskriminerende eiendomsskatt

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole reagerer på at hytteeiere i Stranda kommune må betale dobbelt så mye eiendomsskatt som fastboende.

Guttorm Schjelderup, professor ved Norges Handelshøyskole

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole reagerer på at Stranda skattlegger eiere av fritidseiendommer tungt.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Generelt er ikke takseringssystemet, for eiendomsskatt i Norge, et godt nok system. Det åpner for den type diskriminering og overveltning av skattebyrde på hytteeiere, som vi antageligvis på lang sikt ikke er tjent med, sier Schjelderup.

Guttorm Schjeldrup er professor i økonomi, og ekspert på skatt. Han stiller seg undrende til situasjonen i Stranda, der eiere av fritidseiendommer må betale dobbelt så mye skatt som de fastboende.

– Det er ingenting som skulle tilsi at man skulle bruke høyere kvadratmeterpris på hytter enn på primæreiendom, snarere tvert imot.

De fastboende som eier en fritidseiendom, må naturligvis også betale den dobbelt så høye eiendomsskatten.

Problematisk

Schjelderup mener likevel det er mest problematisk for eierne som ikke bor i kommunen, fordi de i utgangspunktet ikke har rett til å påvirke nivået på eiendomsskatten.

– Det andre problemet, som er et demokratisk problem, er at eiendomsskatten er kommunal og frivillig. Men mange hytteeiere bor jo ikke i de kommunene hvor de har hytte nødvendigvis, og dermed kan ikke de bruke stemmeretten sin.

Professor Schjelderup mener problematikken må drøftes på høyeste nivå, for å få satt på plass et reelt grunnlag for hva retningslinene for eiendomsskatt skal være.

Han mener hytteeierne, dersom dagens takst ikke blir redusert, blir offer for et mangelfullt takseringssystem.

Jan Ove Tryggestad

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) mener hyttefolket må tenke på fellesskapet.

Foto: Frode Berg / NRK

– Må tenke på fellesskapet

Da NRK Møre og Romsdal konfronterte ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) med informasjonen, sa han at han forstår reaksjonene, men at han mener hytteeierne må tenke på fellesskapet.

– Eiendomsskatt er innført i Stranda. Og det er ikke fordi politikerne i Stranda så gjerne vil innføre eiendomsskatt, men fordi vi er nødt til å gjøre det, sier han.

Han mener at hytteeierne må ta sin del av de felles kostnadene kommunen har.

– Nå er det viktig at vi posisjonerer oss som innbyggere og hytteeiere i fellesskap for en utvikling, og i det bildet så ligger det innføring av eiendomsskatt. Dette er for å kunne håndtere kommuneøkonomien, sier Tryggestad.

Hytteeierne i Stranda har frist frem til midten av august for å levere inn en klage.