Hytteeiere maner til kamp mot eiendomsskatt på fritidsboliger

Innføringen av eiendomsskatt på fritidseiendommer i Stranda vekker sterke reaksjoner blant hytteeiere. Mens ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, mener det er nødvendig.

Stranda kommune - Ordfører Tryggestad

Mens ordfører i Stranda kommune mener hyttefolket må ta sin del av regningen for driften av kommunen.

Foto: Maria Holand Tøsse / NRK

I et brev NRK har fått tilgang til, går det fram at hytteeierne i Stranda gjør seg klar til samlet kamp mot kommunen sin eiendomsskatt på fritidseiendommer.

Grunnen er at de som eier hytter i Stranda med bakgrunn i dagens takst er nødt til å betale opp mot dobbelt så mye som fastboende.

– Hytteeiere må tenke på fellesskapet

Ordfører Jan Ove Tryggestad forstår reaksjonene, men mener hytteeierne må tenke på fellesskapet.

– Eiendomsskatt er innført i Stranda. Og det er ikke fordi politikerne i Stranda så gjerne vil innføre eiendomsskatt, men fordi vi er nødt til å gjøre det, sier han.

Han mener at hytteeierne må ta sin del av de felles kostnadene kommunen har.

– Nå er det viktig at vi posisjonerer oss som innbyggere og hytteeiere i fellesskap for en utvikling, og i det bildet så ligger det innføring av eiendomsskatt. Dette er for å kunne håndtere kommuneøkonomien, sier Tryggestad.

Tror hytteeierne vil forstå

Han frykter ikke at potensielt nye hytteeiere skal bli skremt av eiendomsskatten.

– Jeg tror at på sikt så vil det være langt viktigere for hytteeierne at Stranda har en kommuneøkonomi som gjør at man kan skaffe de tjenestene og tilbudene som folk trenger, enten de er fastboende eller hytteeiere, sier Tryggestad.