Stortinget vedtok å bevare fødetilbud – men vedtaket kan bli satt til side

Stortingsflertallet sa i dag ja til å bevare fødeavdelingen i Kristiansund fram til det nye sykehuset i Molde står klart. Men det er det ikke opp til Stortinget å bestemme, ifølge helseministeren.

Bunadsgeriljaen foran Stortinget

Bunadsgeriljaen har vært pådrivere for å bevare fødetilbudet i Kristiansund.

Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Gravide fra Nordmøre slipper å dra til Molde for å føde, men skal få bruke fødeavdelingen på sykehuset i Kristiansund i fire år til, frem til det nye fellessykehuset står klart. Det vedtok flertallet på Stortinget i dag. Det har pågått en kamp i lokalsamfunnet for at de fødende som bor lengst unna ikke skal måtte reise i flere timer til føden.

Helseminister Bent Høie på Stortinget. FOTO: NTB Scanpix

Helseminister Bent Høie (H) sier at det er den lokale ledelsen i helseforetaket som har ansvaret for at tilbudet er forsvarlig.

Foto: Ørn E. Borgen / NB Scanpix

Nå satte Ap, Frp, Sp, SV, Rødt og MDG foten ned, og stemte for et forslag om å beholde fødeavdelingen til det nye sykehuset er på plass. Sammen har disse partiene flertall i Stortinget.

Helseminister Bent Høie (H) sier at stortingsflertallet for å bevare fødeavdelingen ikke betyr at saken er avgjort.

– Jeg vil understreke at Stortinget ikke kan frata den lokale ledelsen sitt ansvar for at ethvert tilbud til enhver tid skal være forsvarlig. Og det har ikke Stortinget muligheten til å overprøve, sa han i stortingsdebatten tirsdag.

Vil ikke skape press

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen stilte spørsmål om det betyr at Stortingets vedtak ikke nødvendigvis blir fulgt opp. Høie forsikret henne om at det blir det, men gjentok at et stortingsvedtak ikke kan overprøve lokale helsemyndigheter.

– Jeg er veldig opptatt av å understreke dette, sånn at vi ikke skaper et press mot ledere i helsetjenesten om å opprettholde tilbud som en anser som uforsvarlige, fordi det kan få ganske dramatiske konsekvenser for pasientene, sa Høie.

Åshild Bruun-Gundersen helsepolitiker for Frp

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen reagerer kraftig på helseministeren sine uttalelser om at stortingsvedtaket ikke nødvendigvis blir fulgt opp.

Foto: Bjorn Inge Bergestuen

Høie må følge opp

Bruun-Gundersen reagerer kraftig på helseministerens uttalelser.

– Helseministeren kan ikke hoppe bukk over Stortinget sier hun til NRK.

Hun mener det er Høies ansvar å følge opp Stortingets vedtak og sørge for at kvaliteten på fødeavdelingen i Kristiansund er god.

– Høie må godta at han ikke alltid får viljen sin.

Også Ap reagerer, og forventer at vedtaket følges opp.

– Det er helseforetakets faglige ledelse som tar beslutningen om forsvarlighet, sier partiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

– Vi forventer at man jobber for å sikre tilbudet i Kristiansund fram til nytt felles sykehus åpner, legger hun til.

Høyt sykefravær

Ingve Theodorsen

Styreleder i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, sier at de vil følge vedtaket, så lenge det er faglig forsvarlig.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Styreleder i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, sier at for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund, må det være faglig forsvarlig drift.

– Vi vil følge vedtaket, så lenge det er forsvarlig for alle fødende i Nordmøre og Romsdal og at det er forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte, sier Theodorsen.

Under styremøtet denne uken ble driftssituasjonen ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund beskrevet som vanskelig. Det er høyt sykefravær og mangel på gynekologer. I perioder har fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vekslet på å holde åpent i helgene.

I fjor vedtok helseforetaket å slå sammen de to fødeavdelingene, men det ble så store protester fra fødende, Bunadsgeriljaen og ordførere på Nordmøre at sammenslåingen ble utsatt.

10. juni skal styret i Helse Møre og Romsdal behandle saken på nytt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger