Hopp til innhold

Full forvirring om statlige arbeidsplasser

Tillitsvalgt er sjokkert over hvordan Politidirektoratet behandler sine ansatte etter bråk om statlige arbeidsplasser i Kristiansund, og kaller det hele en farse. Politidirektoratet hevder de ikke skal flytte verken stillinger eller oppgaver.

Politiets nye kompetansesenter for lønn og regnskap
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Bråket om de statlige arbeidsplassen i Kristiansund fortsetter. I går ble det kjent at Justisdepartementet vil benytte seg av regnskapstjenester fra Direktoratet for økonomistyring i Trondheim. Dette har skapt stor uro ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund, der de ansatte frykter at de vil miste arbeidsoppgaver.

Bestemmelsen om at senteret skulle ligge i Kristiansund ble tatt i februar. Det skulle få 70 nye politistillinger, og var en del av utflyttingen av statlige arbeidsplasser.

Carl Marius Michelsen, Leder NTL Politiet

Carl Marius Michelsen er leder for politiet i Norsk Tjenestemannslag.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Uroen rundt stillingene og arbeidsoppgavene har skapt sterke reaksjoner blant de ansatte og tillitsvalgte

– At Justisdepartementet kommer med dette så kort tid etter at det ble opprettet er å leke med livene til folk, sier leder av NTL Politiet Carl Marius Michelsen.

Fullt kaos rundt stillinger

Like etter at nyheten om senteret kom i februar ble det full forvirring rundt antall arbeidsplasser. Politidirektoratet slo fast at antall var 50 og ikke 70, til store protester fra opposisjonspolitikerne.

Harald Tom Nesvik (Frp) slo derimot fast at det fortsatt skulle være 70 nye stillinger, men at 20 av stillingene ville bli tilknyttet sokkelansvaret.

Slik ble det ikke. To dager senere ble kjent at Skattekontoret i Kristiansund fikk 20 nye stillinger for å kompensere for at politiets lønns- og regnskapssenter fikk færre ansatte enn først antatt.

Nytt kaos

Denne uken ble det igjen kaos rundt stillingene. For i et brev som i juni er sendt fra Justisdepartementet til POD bekreftes det at antall stillinger skal være det samme, men det er ikke tydelig hva slags arbeidsoppgaver disse skal ha.

Fredag gikk også statsminister Erna Solberg ut og garanterte for at de 70 arbeidsplassene skal være i Kristiansund. Men heller ikke statsministeren presiserer hvilke oppgaver disse skal ha.

Det siste halve året har 49 personer fått jobb ved senteret. For dem er fremtiden med dette veldig uviss, mener Michelsen.

– Dette er nyopprettede stillinger, og flere har flyttet til Kristiansund for å jobbe ved senteret.

– De er sjokkert både over at oppgaver kan bli flyttet, og også over hvordan ledelsen i direktoratet behandler dem.

Michelsen ser ikke for seg at disse 49 kan fortsette i Kristiansund hvis arbeidsoppgaver forsvinner.

– Justisministeren sier at der fremdeles skal være 50 stillinger innenfor politiet i Kristiansund, men det vil naturlig være innenfor andre arbeidsoppgaver. De kan selvsagt omskolere seg, men de som er utdannet innen noe så spesifikt som lønn og regnskap ønsker gjerne å jobbe med det. Om de stopper med det arbeidet mister de kompetansen på grunn av faglig utvikling, og havner i en helt umulig situasjon.

Ifølge NTL-lederen er ikke fagforeningene blitt informert om denne flyttingen av oppgaver.

– Det er grove brudd på regelverket for hvordan arbeidsgiver skal oppføre seg i staten.

– Dette stemmer ikke

Frede Hermansen, avd.dir. i Politidirektoratet

Frede Hermansen er direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i POD.

Foto: Politiet

Politidirektoratet sier de har holdt fagforeningene løpende orientert i opprettelsen av lønn- og regnskapssenteret.

– Det er riktig at de ikke har fått en gjennomgang siden vi mottok brevet i slutten av juni. Det skyldes at POD har jobbet med å avklare hvordan oppdraget skal håndteres. Når dette arbeidet er gjort, vil fagforeningene, på lik linje med berørte medarbeidere, få en grundig orientering, sier Frede Hermansen, direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i POD.

POD mener misforståelsen ligger i at de omtalte oppgavene ikke er de samme som sentralen i Kristiansund skal utføre.

– Brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet omtaler ulike prinsipper som skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Isolert sett kan disse tolkes på forskjellige måter. PODs forståelse av oppdraget er at dette handler om å erstatte tjenestene som Statens innkrevingssentral leverer i dag, ikke en flytting av oppgaver fra Kristiansund, sier Hermansen.

En flytting fra Kristiansund er dermed bare en av flere mulige konsekvenser: I brevet står det at «dersom man gjennom avtalen kommer til at flere oppgaver skal overføres skal politiet legge til rette for å tilføre andre politioppgaver (i Kristiansund, red.anm.).»

– Oppdragsbrevets utgangspunkt er at dagens oppgaver og bemanning forblir i Kristiansund, sier Hermansen.

NRK har vært i kontakt med justisminister Per-Willy Amundsen som ikke vil kommentere saken.