Kristiansund får politiets lønnskontor

Regjeringen har besluttet at politiets lønns- og regnskapssenter skal ligge i Kristiansund. Det kan bety rundt 70 statlige arbeidsplasser.

Helge Orten, Harald Nesvik og Pål Farstad

Helge Orten (H), Harald Nesvik (Frp) og Pål Farstad (V) er i Kristiansund og legger frem regjeringens beslutning.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

– Jeg er svært fornøyd med at politiets nye lønns- og regnskapssenter skal etableres i Kristiansund, sier Venstres Pål Farstad.

I dag utføres lønns- og regnskapsoppgaver på 44 forskjellige steder i politiet. Som en del av nærpolitireformen skal politiet effektivisere de administrative funksjonene. Hensikten er å frigjøre administrative ressurser til operative polititjenester. Det nye lønns- og regnskapssenteret, som skal samles til en fellestjeneste, kan føre til 70 nye statlige arbeidsplasser.

– Har jobbet for Kristiansund

Politidirektoratet foreslo i april å legge politiets felles lønns- og regnskapssenter til Drammens-regionen. Også Florø har kjempet om å få det nye lønnssenteret som skal samles til en fellestjeneste for hele landet sammen med Kristiansund som har hatt underdekning av statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal.

– Valget av Kristiansund er noe jeg og Venstre har jobbet hardt for og er en direkte oppfølging av den avtalen Venstre inngikk med regjeringen i april i år om at lokalisering av statlige arbeidsplasser som hovedregel skal lokaliseres utenfor hovedstaden.

Kristiansund er en glimrende plass for tjenesten, sier Farstad.

Skal heise flagget

Finn Backer, daglig leder av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, skal i dag heise flagget.

– Som følge av politireformen mistet Kristiansund politimesteren, og gjennom de siste årene har byen og regionen mistet mange statlige arbeidsplasser. Denne beslutningen betyr at viktige kompetansearbeidsplasser igjen lokaliseres i Kristiansund.

Han mener mange har jobbet hardt for dette.

– Dette viser hva vi kan få til når vi løfter i flokk. Nordmøre har alle forutsetninger for å utvikle seg til en vekstregion. I dette bildet hører offentlige og statlige kompetansearbeidsplasser med som en viktig faktor for å tiltrekke seg mennesker som ønsker å bo, jobbe og skape verdier i regionen, sier Backer.

– Gode nyheter for hele fylket

Farstad mener at avgjørelsen ikke bare vil være et løft for Kristiansund, men for hele regionen. Det mener også Helge Orten (H).

– Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i regionen. Ikke minst er det kompetansearbeidsplasser, som er noe av det viktigste vi tilbys for at unge fra regionen vender hjem etter studier, sier Orten.