Politidirektoratet bekrefter at det blir færre stillinger i Kristiansund

Det er full forvirring om politiets lønnssentral i Kristiansund. Mens politikere avviser at det blir færre enn 70 ansatte som lovet, slår Politidirektoratet fast at tallet er omtrent 50.

Kaibakken i Kristiansund

Kristiansund har i lang tid bedt om flere statlige arbeidsplasser. Den nye lønns- og regnskapssentralen skal tilføre Kristiansund 70 arbeidsplasser. Nå kan det bli færre.

Foto: Roar Halten / NRK

Det er bestemt at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal overta deler av politiets lønnsoppgaver. Opprinnelig var det anslått at 70 personer skulle jobbe der. Nå bekrefter Politidirektoratet at det blir langt færre.

– Med den oppgavedelingen som nå er besluttet, vil antallet medarbeidere i Kristiansund bli noe lavere, omtrent 50. Nå starter arbeidet med en mer detaljert beskrivelse av fordelingen av oppgaver mellom politiet og DFØ, og planleggingen av overføringen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Avviste at det blir færre

NRK har vært i kontakt med flere politikere etter at det ble kjent at ansatte i Direktoratet for økonomistyring var blitt informert om at de skulle overta deler av arbeidsoppgavene til senteret i Kristiansund.

Stortingspolitiker Pål Farstad avviste tidligere i dag at det kan bli færre enn 70 arbeidsplasser ved den nye lønns- og regnskapssentralen til politiet i Kristiansund.

Helt til det siste har det blitt diskutert å legge flere oppgaver og stillinger til Stavanger. Han sier at en overflytting av ansatte og oppgaver til Stavanger var diskutert på et tidspunkt, men at dette er blitt lagt dødt. At Politidirektoratet nå sier at det blir ca 50, reagerer han sterkt på.

– Det er ikke akseptabelt. Vi har forholdt oss til 70. Å komme med justeringer nå kan vi ikke finne oss i, sier Farstad.

Også Harald Tom Nesvik (Frp) avviser at det er aktuelt å flytte oppgaver og ansatte til Stavanger.

Uaktuelt

Farstad fastholder at antall ansatte i Kristiansund skal være 70 slik planen hele tiden har vært.

– Det er helt uaktuelt å reversere dette. Det skal være 70 ansatte i Kristiansund, og slik jeg ser det kan det også utvikles til noe mer enn det.

NRK snakket fredag ettermiddag med sjefen for det nye senteret i Kristiansund. Hun bekreftet at det kan bli færre ansatte ved senteret i Kristiansund enn det som først var planlagt. Ut over dette ønsket hun ikke å kommentere saken, men viste NRK videre til Politiets fellestjeneste, som igjen viste til Politidirektoratet.

Plasseringen av Politiets lønns- og regnskapssenter til Kristiansund ble bekreftet så sent som i august 2016. Da ble det sagt at senteret skulle få 70 arbeidsplasser.