NTL Politiet: – Ekstremt uryddig prosess

Politidirektoratet flytter enkelte regnskapsoppgaver fra Kristiansund til Trondheim, men Nordmørsbyen skal til gjengjeld få noen nye oppgaver. NTL Politiet mener prosessen har vært ekstremt uryddig.

Carl Marius Michelsen

Leder Carl Marius Michelsen i NTL Politiet syns det er gledelig at Kristiansund skal få tilført noen oppgaver, men syns det har vært en rotete prosess. – Politidirektoratet har sviktet i sin oppgave med å holde hos i fagforeningen orientert.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det handler ikke bare om resultatet, men hvordan menneskene har blitt behandlet underveis, sier leder Carl Marius Michelsen i NTL Politiet.

Fredag har det vært et møte om regnskapsoppgavene til politiet i Kristiansund.

I starten av september ble det sagt at det skulle flyttes politioppgaver fra Kristiansund til Trondheim, noe som har skapt stor uro ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund. Det er ansatt 49 personer ved senteret i Kristiansund.

Bestemmelsen om at lønns- og regnskapssenteret skulle ligge i Kristiansund ble tatt i februar. Like etterpå, ble det full forvirring rundt antall arbeidsplasser. Politidirektoratet slo fast at antall var 50 og ikke 70, til store protester fra opposisjonspolitikerne.

Politiets nye kompetansesenter for lønn og regnskap

Det er ansatt 49 personer på lønns- og regnskapssenteret i Kristiansund.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vår tolkning av oppdragsbrevet fra Justisdepartementet om at regnskapsoppgaver skal flyttes fra Kristiansund til Direktoratet for økonomistyring i Trondheim er riktig, sier leder Carl Marius Michelsen i NTL Politiet etter møtet på fredag.

– Politidirektoratet har misforstått og nå er det en felles forståelse for at oppgavene skal flyttes over noe tid. Det gledelige oppi det her er at en del andre oppgaver blir tilført Kristiansund fra andre deler av politiet. Det er veldig gledelig at de som har blitt ansatt i Kristiansund ser ut til å fremdeles ha en trygg jobb med relevante oppgaver.

Kritisk til prosessen

Antall stillinger i Kristiansund skal ikke flyttes til Trondheim, kun enkelte regnskapsoppgaver. Onsdag neste uke skal det være et møte med Politidirektoratet for å snakke om de nye oppgavene.

– Justisdepartement snakker om oppgaver på et høyere faglig nivå så vi må sikre i tiden fremover at de som jobber der har tilstrekkelig kompetanse for å ta de nye oppgavene, og hvis de ikke har det så sørger arbeidsgiver for at de har det.

Selv om Michelsen syns det er gledelig at Kristiansund får tildelt oppgaver, så er NTL Politiet sterkt kritisk til prosessen og mener den har vært ekstremt uryddig.

– Politidirektoratet har sviktet i sin oppgave med å holde hos i fagforeningen orientert. Det har vært et rot mellom Finansdepartement og Justisdepartementet, sier Michelsen.

Nye oppgaver

Per-Willy Amundsen på kaia i Harstad

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen vil senteret i Kristiansund få nye og mer kompetansekrevende oppgaver innenfor regnskap og økonomistyring.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen opplyser at de ansatte i Kristiansund vil få en trygg, langsiktig og spennende arbeidsplass. Når de enklere og mer rutinemessige oppgavene innen regnskap overføres til Trondheim, kan politiet utvikle et kompetansemiljø i Kristiansund innrettet mot mer sentrale oppgaver knyttet til økonomistyringen i etaten.

Ifølge Amundsen skal de ansatte i lønns- og regnskapssenteret i Kristiansund også i fremtiden ha tilbud om å arbeide i Kristiansund, men det er sannsynlig at noen av de nyansatte i Kristiansund vil få nye oppgaver i fremtiden.

Justisministeren opplyser at det vil bli etablert 70 faste, statlige arbeidsplasser i Kristiansund, henholdsvis 50 i politiet og 20 i Skatteetaten.