Hopp til innhold

Flytter politioppgaver fra Kristiansund til Trondheim

En rekke oppgaver ved politiets regnskapssentral i Kristiansund skal flyttes til Trondheim. Det går fram av et brev fra justisdepartementet. – Antall stalige arbeidsplasser skal opprettholdes, fastholder justisministeren.

Kaibakken i Kristiansund

Flyttingen av stillinger til Kristiansund har vært omstridt.

Foto: Roar Halten / NRK

Saken er korrigert: NRK presiserer at det i brevet er snakk om oppgaver og ikke stillinger, som vi først skrev.

Justisdepartementet planlegger å flytte oppgaver fra det nye lønns- og regnskapssenteret i Kristiansund. Det kommer frem i et brev sendt til Politidirektoratet.

Det var Tidens Krav som først omtalte saken.

Omstridt vedtak

Opprettelsen av statlige stillingene ved Politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund har vært en het politisk sak over lengre tid. Flere kilder hevdet onsdag overfor NRK at Justisdepartementet planlegger å sentralisere vekk 39 av de 50 stillingene Kristiansund fikk som plaster på såret for tapet av sykehuset. Bakgrunnen var brev fra Justisdepartementet som omhandlet overføring av regnskapstjenester fra departementet til Politidirektoratet.

I brevet som NRK har fått tilgang til står det:

«Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal i fellesskap utarbeide en samarbeidsavtale om leveranse av regnskapstjenester. Politiet etableres som et eget kundesegment i DFØs portefølje, med et spesialtilpasset tjenestetilbud. Regnskapstjenestene leveres fra DFØs avdeling i Trondheim.»

Tidligere i år sa Politidirektoratet at tallet på stillinger kom til å bli langt lavere enn det politikerne hadde lovet. Etter stor forvirring gjorde Harald T. Nesvik det klart at justisministeren stod fast på løftene om 70 stillinger.

Vil ikke kommentere

Tillitsvalgte ved kontoret ønsker ikke å kommentere saken torsdag. Det gjør heller ikke daglig leder Marit Reitan som viser til kommunikasjonsdirektør i Politiets fellestjenester, Espen Strai. Strai har ikke besvart NRKs henvendelser.

I brevet står det også: «Det legges til grunn at det fortsatt skal være 70 statlige arbeidsplasser i Kristiansund, henholdsvis 50 i politiet og 20 i Skattekontoret i Kristiansund. Dersom en som ledd i avtalen kommer til at flere oppgaver skal overføres fra politiet til DFØ, vil dette innebære behov for færre ansatte til å løse oppgavene ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund. Politidirektoratet må da vurdere, og legge til rette for, andre tiltak for å sikre at det samlet opprettholdes 50 statlige arbeidsplasser med politioppgaver i Kristiansund.»

Det er ikke presisert hvilke oppgaver det er snakk om.

– Antallet statlige arbeidsplasser skal opprettholdes

Per-Willy Amundsen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier antall stillinger skal bestå.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Justisdepartementet holder fast på at antallet statlige arbeidsplasser i Kristiansund skal opprettholdes.

– Dette er poengtert i oppdragsbrevet som er gått fra Justis- og beredskapsdepartementet 23. juni til Politidirektoratet. Dette er ikke til å misforstå, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

– Det er ikke godt nok

Pål Farstad, Venstre

Pål Farstad representerer Venstre på Stortinget.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Venstres stortingspolitiker, Pål Farstad, var en av dem som jobbet for å få de statlige arbeidsplassene til Kristiansund. Han sier at man kan ikke bare begynne å flytte noe som akkkurat er kommet på plass.

– For meg er det ikke godt nok. Vi kan ikke bare skalte og valte med folk som både sier opp jobbene sine, og søker nye jobber, på denne måten.

Harald Tom Nesvik sier at han ikke vet hvorvidt det i det hele tatt blir noen endringer. Det er ingen, som så vidt han er bekjent, som har bekreftet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i FrP, sier at såvidt han bekjent er det ikke bekreftet at det vil bli noen endringer.

– Det vi garanterer for er at det skal komme sytti statlige arbeidsplasser til Kristiansund, femti til politiet og tjue til skatteetaten. Men det er Politidirektoratet som sammen med departementet må se på innholdet i stillingene. Utgangspunktet er lønnsadministrasjonen som man har begynt å etablere, sier Nesvik.