NRK Meny
Normal

Flertall for nedlegging av Helse MN

Et samlet fylkesting er svært kritisk til kravene om innsparing og funksjonsfordeling som Helse Møre og Romsdal er pålagt.

Åge Austheim

FIKK STØTTE: Frp-politiker Åge Austheim krevde at Helse Midt-Norge bør legges ned, og han ble støttet av et knapt flertall i fylkestinget.

Foto: Trond Vestre / NRK

Helse Møre og Romsdal står overfor store krav til omstilling og kutt i kostnader. Fem arbeidsgrupper har fått frist til 15. oktober med å komme med forslag til innsparingstiltak.

Les også:

Helse Møre og Romsdal har en utfordring om å spare 130 millioner kroner i løpet av neste år.

Et sterkt signal

Frp-politiker Åge Austheim krevde at Helse Midt-Norge bør legges ned, og han ble støttet av et knapt flertall i fylkestinget.

– Det er et sterkt signal til Helse Midt-Norge at Møre og Romsdal sine politikere og innbyggere ikke godtar den overkjøringen som de gjør med Helse Møre og Romsdal sine kutt, og vil legge ned akuttilbud, rehabiliteringsinstitusjoner og bygge ned barneavdelingen i Kristiansund, sier Austheim.

– Situasjonen i Møre og Romsdal er alvorlig fordi vi kanskje står foran den største nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten i nyere tid, uten at kommunene er klare til å ta over tilbudene som blir nedbygd, sier Austheim.

Flertall

Det var en stemme fra SV og en Venstre-politiker som tippet flertallet i Åge Austheims favør.

Derimot sto fylkestinget samlet i synet på de innsparingskravene som Helse Møre og Romsdal er blitt pålagt.

Også her var det Austheims formuleringer som fikk gjennomslag. Kravet er at de fire sykehusene i fylket får beholde døgnberedskapen, fullverdige fødeavdelinger, anestesi, røntgen og laboratorier, og at rehabiliteringsinstitusjonene består.

Tiden renner ut

Men prosessen i Helse Møre og Romsdal skjer i ekspressfart. Allerede i slutten av november skal vedtakene gjøres. Austheim mener det var viktig at fylkestinget kom på banen nå.

– Selv i Stjørdalen så må de merke seg at Møre og Romsdal fylkesting vil legge dem ned. Det er ikke noe tillitserklæring, men en kritikk av måten de driver på ved å overkjøre både statsråden og Helse Møre og Romsdal, sier Austheim.

– Er dere for sent ute likevel?

– Nei, det er ikke så godt å si. Det som blir den store nøtten er økonomien og det at Helse Midt-Norge fordeler store midler til St. Olavs Hospital. Derfor er det så bra at vi har vedtatt nå at Helse Midt-Norge bør bygges ned, det bør også politikerne ta med seg til Oslo, sier Austheim.